Vedische Astrologie

Vedische astrologie is afkomstig uit India. Het wordt daar al duizenden jaren gepraktiseerd en is tot op heden nog steeds springlevend. Belangrijke beslissingen in het leven, zoals de keuze van je levenspartner, worden uitsluitend genomen door de Vedische horoscoop van beide partners zorgvuldig te bekijken.

Het wel of niet trouwen met je geliefde valt of staat dus met de informatie in beider horoscopen. Ook de Indiase zakenmensen weten dat er dagen zijn wanneer het niet goed is om belangrijke transacties af te sluiten en dat er ook dagen zijn wanneer dat juist wel heel gunstig is.

In de Rig Veda, één van de vier Veda’s (heilige boeken van India – de Rig Veda is ontstaan tussen 1700 en 1100 voor Christus), wordt de Vedische astrologie al beschreven.

 

De oude Grieken hebben zeer waarschijnlijk contact gehad met Indiase astrologen, want het blijkt dat de astrologie van deze Grieken, die de grondleggers zijn van de Westerse astrologie, in een aantal opzichten lijkt op die van India.
Een groot verschil van de Indiase astrologie met de Westerse astrologie is dat er gewerkt wordt met de sterrendierenriem. Het begin van deze sterrendierenriem valt samen met de vaste ster Spica. De Indiase astrologie geeft veel informatie over de rol van iemand in zijn of haar leven. Dat maakt de Vedische astrologie heel concreet. Daarom staat de Vedische astrologie bekend om haar trefzekere actualiteitsanalyse.