Astrologie

Het woord ‘astrologie’ is samengesteld uit de woorden “aster” of “astra” (ster, sterren) en “logos” (woord, rede, gedachtegang). Letterlijk vertaald: Astrologie is het begrijpen, en dus beredeneren, van de veronderstelde taal van de sterren.
Met ‘veronderstelde’ taal wordt bedoeld dat astrologie tegenwoordig geen wetenschap is. De duidingen kunnen niet ontkracht of bewezen worden.

Astrologie schat en voelt in welke invloed bepaalde sterren en planeten uitoefenen op het karakter, het lichaam en de lotsbestemming van de mens.
Een horoscoop is de weergave van de stand van de verschillende hemellichamen op het tijdstip van de geboorte. Een blauwdruk voor de rest van het leven zou dit genoemd kunnen worden.

De astroloog interpreteert de horoscoop, verklaart deze en kan zo heel veel aangeven over het karakter, levensloop en ‘lot’ van de geborene.
Omdat een astroloog ervan uitgaat dat karakter en lot nauw verbonden zijn, is de leuze: “mens, kent u zelf” uit de klassieke Griekse filosofie zeer toepasselijk.

Zelfkennis kan helpen veel narigheid en twijfel te voorkomen. Zo ook zal een astroloog de kwaliteiten, mogelijkheden, bekwaamheden e.d. onderzoeken en duiden. Alleen als men zichzelf beter leert kennen, is men beter in staat anderen te begrijpen en te leren kennen.

Zo kan astrologie ook ondersteunend zijn in de taak van opvoeders, psychologen, leraren en psychiaters, omdat een astrologische duiding het positie bepalen in de talloze problemen - waarmee de mens in de moderne wereld te kampen heeft - kan vergemakkelijken.