Welkom op mijn site:  'Astrologie Arcen'

 

Mijn naam is Frank Frederik van Overbeek, geboren in 1957, gehuwd, en samen met mijn vrouw zijn wij in het rijke bezit van zes volwassen kinderen en een kleinkind.


De beoefening van astrologie is mijn beroep. Na het afronden van mijn opleiding tot beroepsastroloog in 2004 (bij Hans Planje en Margreet Andriol), heb ik de HBO studie klassieke Vedische Astrologie gevolgd, welke ik in 2015 en 2016 - met als lantaarndrager Narada Kush - met twee mastergraden heb afgerond.

Het verschil tussen deze twee vormen van astrologie - Westers en Vedisch - is, dat in het Westen de astroloog je inzicht geeft in de sturende werking van allerlei psychologische mechanismen in het karakter. Specifieke valkuilen en eigenaardigheden worden blootgelegd.

 

De Vedische astroloog gaat er vanuit dat het lot meer vastligt en geeft inzicht in je bestemming. Je leert meer accepteren wat er op je ‘levenspad’ komt. Door de opkomst van de ‘Verlichting’ (18e eeuw), met zijn gerichtheid op verstandelijkheid, raakte de astrologie – vooral in het Westen – volledig op de achtergrond.

Maar met de twijfel die de afgelopen jaren gegroeid is ten aanzien van de exacte wetenschappen, zal het niet verwonderlijk zijn dat er steeds meer een welwillende houding ten opzichte van de astrologie te bespeuren is. Er wordt in toenemende mate waarde aan gehecht en men is het er steeds meer over eens dat er wel degelijk meerdere vormen van kennisverwerving bestaan. Ik onderschrijf dit laatste volledig. De beoefening van astrologie beschouw ik als een serieuze, waardevolle en verrijkende zaak. Dit kan onderstreept worden door het bestaan van een beroepsvereniging voor astrologen, de AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland), waar ik lid van ben.