Welkom op mijn site:  'Astrologie Arcen'

 

 

Mijn naam is Frank Frederik van Overbeek, geboren in 1957, gehuwd, en samen met mijn vrouw zijn wij in het rijke bezit van zes volwassen kinderen en twee kleinkinderen.

 

De beoefening van astrologie is mijn beroep. Na het afronden van mijn opleiding tot beroepsastroloog in de Westerse astrologie in 2004 (bij Hans Planje en Margreet Andriol), heb ik de HBO studie Vedische (Indiase) Astrologie gevolgd. Deze studie heb ik in 2015 en 2016 - met als lantaarndrager Narada Kush - met twee mastergraden afgerond.

Het verschil tussen deze twee vormen van astrologie - Westers en Vedisch - is, dat de Westerse astroloog meer psychologisch denkt en persoonlijkheden analyseert. De Vedische astroloog richt zich vooral op voorspellingen. Niet omdat de Vedische astrologen de invloed van de persoonlijkheid van de hand wijzen, maar omdat zij de horoscoop meer zien als het resultaat van handelingen in een lange reeks levens (karma). 

 

Vanwege de twijfel die de afgelopen jaren gegroeid is ten aanzien van de exacte wetenschappen, zal het niet verwonderlijk zijn dat er steeds meer een welwillende houding ten opzichte van de astrologie te bespeuren is. Er wordt in toenemende mate waarde aan gehecht en men is het er steeds meer over eens dat er wel degelijk meerdere vormen van kennisver-werving bestaan. Ik onderschrijf dit laatste volledig.

 

De beoefening van astrologie beschouw ik als een serieuze, waardevolle en verrijkende zaak. Dit kan onderstreept worden door het bestaan van een beroepsvereniging voor astrologen, de AVN (Astrologische Vakvereniging Nederland), waar ik lid van ben.