'

De maan- en zon-eclips van 25 maart en 8 april.

 

Onder een eclips wordt de verduistering van de zon of de maan verstaan. Afgelopen maandag 25/3 was er zo’n maans-verduistering en daaropvolgend zondag 8 april een zonsverduistering.

Zo’n maans- en zons-verduistering wordt van oudsher altijd beschouwd als een voorteken. Antieke beschavingen zagen hier zelfs een voorteken van ondergang in. Persoonlijk ben ik niet zo’n zwartkijker en zie het liever als een indicatie voor verandering – ten goede of ten slechte -  en tevens het eind van een cyclus. Rahu en ketu (in de westerse astrologie ook wel noord- en zuid-knoop genoemd) veroorzaken eclipsen en worden om die reden met argwaan bekeken.

Toch is men het meest bevreesd voor de zonsverduistering, dat is wanneer de zon in één lijn staat met de aarde en de maan. Vanaf de aarde gezien valt de schaduw van de maan over de zon en dat merken wij vanwege het verminderen van het licht. Daarnaast valt er in de natuur een dodelijke stilte en is de dierenwereld verstoord. Het lijkt dan wel of de eindtijd is aangebroken.

Het astrologische effect van een zonsverduistering komt in jaren overeen met het effect van de verduistering in minuten. Dus als een verduistering twee minuten duurt, dan geldt het effect voor dit fenomeen voor twee jaar.

De impact van een maansverduistering voel je gelijk, maar heeft niet de lange tijdsduur van een zonsverduistering. Deze verduistering belicht een bepaalde gebeurtenis en duurt niet langer dan een maand.

 

Impact van een eclips op de geboortehoroscoop.

In principe worden de eclipsen voor wereldgebeurtenissen geduid. Toch neemt dit niet weg dat een persoonlijke horoscoop onderhevig kan zijn van zo’n eclips. Iedere planeet binnen vijf graden van een eclips wordt dan ook beïnvloed. Dit geldt ook voor de ascendant. Het sterkste effect van zo’n eclips (vooral die van de maan) is psychisch, maar veranderingen in de fysieke realiteit is ook zeker mogelijk .

Zo brengt een zonsverduistering een specifiek item in het leven naar het bewustzijn. Dit kan gunstig, maar ook ongunstig uitpakken. De geboortezon in de horoscoop, representatief voor de ziel, ondergaat een soort hergeboorte wanneer deze wordt beïnvloed door een eclips. Een eclips bij de ascendant of de heerser hiervan, geeft bijvoorbeeld een transformatie in het leven. Bij de maan heeft dit invloed op de geest en bij mercurius op het intellect.

Eclipsen op andere planeten geven daarnaast ook hun impact op de huizen (levensgebieden) in een geboortehoroscoop.

Natuurlijk is het nu interessant om te weten dat de maansverduistering van 25 maart viel op 11 graden in het teken Maagd en de zonsverduistering van 8 april viel op 25 graden in het teken Vissen van de siderische dierenriem, waar de vedische astrologie gebruik van maakt.

Wil je nu weten of de komende tijd de zonsverduistering invloed op jouw leven heeft, dan kan je een horoscoop laten maken. Opvallend is de horoscoop van Nikki Haley (zie schrijfsel van afgelopen maand (15/3)), waarin je ziet dat de zons-verduistering van 8 april een conjunctie binnen 3 graden maakt met haar planeet mars. Dat geeft toch te denken……..

 

 

 

Nikki Haley (20-1-1972, Bamberg (Duitsland) , geboortetijd onbekend).

 

Vanwege de prachtige carrière die Nikki tot nu toe op haar conto heeft staan, mag de conclusie getrokken worden dat zij een mooie en krachtige horoscoop zou moeten hebben waarin o.a. de nodige leiderschap te vinden is. Na enig speur- en zoekwerk, lijkt het mij dat zij geboren moet zijn tussen 12.11 en 13.49 uur. Ik heb daarom de geboortetijd van 12.55 uur voor haar horoscoop aangehouden, omdat dit het midden is. Maar waarom ik voor het tijdsblok 12.11 en 13.49 uur gekozen heb, zal ik hieronder uitleggen.

Om te beginnen zie je vaak dat mensen die hoge posities in de maatschappij ambiëren, rond het middaguur geboren zijn. Op dat moment staat dan ook de Zon van hun geboorteplek op zijn hoogst aan de hemel, wat symbolisch is voor dit streven.

In de horoscoop van Nikki valt de Zon (als heer 4) in het 9e huis (Steenbok) en dat wordt raja yoga genoemd en dat mag als zeer positief worden gewaardeerd. Zeer gunstig is dat deze Zon een conjunctie maakt met Rahu (wereldse macht), wat staat voor leiderschap. Daar komt bij dat de heerser van Steenbok (Saturnus) in het 1e huis (persoonlijkheid) in het teken Stier staat, wat een indicatie is voor grote fortuinlijkheid.

Maar de planeet Saturnus is ook nog eens heerser van het 10e huis (Waterman). De planeet Saturnus (als heerser van huis 9 en huis 10) wordt in dit geval een raja yoga karaka genoemd en dit mag uitgelegd worden als ’iemand die een koninklijke weg gaat bewandelen in dit leven’. Kort samengevat kan je zeggen dat fortuinlijkheid (9e huis), status en carrière (10e huis) en persoonlijkheid (1e huis) tezamen een ‘koninklijke weg’ bewandelt. Een constellatie die een presidentschap waardig is.

Maar daar blijft het niet bij, want het 10e huis (status en carrière) wordt ook nog eens bezet door twee planeten (Maan en Venus) wat zeer versterkend uitwerkt. Hierbij komt ook nog eens dat Venus heerser is van 1e huis (persoonlijkheid) en dat verenigt haar persoonlijkheid met haar status en carrière (10e huis).

Ook een sterke Mars (ambitie, daadkracht) is wenselijk in een horoscoop van een (toekomstig) president. In de horoscoop van Nikki  staat Mars in een groeihuis (11e huis) en dat mag als zeer gunstig worden uitgelegd voor haar daadkracht. Daarnaast staat Mars in het teken Vissen, waar Jupiter de heerser van is. Jupiter staat zelf sterk in het teken Boogschutter en zal er voor zorgen dat deze Mars zich optimaal zal doen laten gelden.

De Dasha (tijdsperiode van een planeet, die een hoofdrol speelt) van Venus in deze horoscoop, ziet er zeer gunstig uit. In de zomer van 2021 is deze Venus-Dasha in haar horoscoop actueel geworden en zal nog een zeer lange rol gaan spelen in haar leven.

Deze Venus krijgt een mooi aspect (conjunctie) van de Maan, maar ook van Saturnus. De Maan is een echte weldoener en Saturnus (van nature) een echte boosdoener. Maar Saturnus in de horoscoop van Nikki kan ook hele mooie dingen laten zien. Saturnus (hier een tijdelijke weldoener) en Venus staan in elkanders achtergrondteken en dat werkt gunstig uit.

Maar ook op het gebied van de transits (actuele stand van planeet), ziet het met deze horoscoop er goed uit voor Nikki. Namelijk Saturnus in transit (in deze horoscoop een raja yoga karaka) staat tot halverwege maart 2025 in haar 10e huis (beroep, status, carrière) in het eigen teken van Waterman. Dit is zeer gunstig.

Maar ook Jupiter in transit doet zich gelden. Begin mei 2024 komt deze planeet het 1e huis (persoonlijkheid) van de horoscoop van Nikki binnen en wordt ook haar prachtige Saturnus (raja yoga karaka) geactiveerd. Daarnaast wordt vanuit dit huis o.a. het 9e huis (fortuinlijkheid) geaspecteerd, waarin de Zon (leiderschap) en Rahu (wereldse macht) staan. Prachtig natuurlijk als je voor een presidentschap van een wereldmacht gaat.

Deze horoscoop voor ogen houdend, begrijp ik waarom Nikki Haley haar ambitie voor het komende presidentschap van de V.S. nog niet echt heeft opgegeven, maar enkel opschort. En dat zou ik haar als astroloog, als het mij gevraagd was, ook geadviseerd hebben.

Waarom?

Ik ga de horoscoop van Donald Trump nu niet bespreken (zie vorige schrijfsels), maar één ding is wel belangrijk. Eind september wordt in de horoscoop van Donald Trump de Sub-dasha van Venus actueel en deze valt in het 12e huis, wat vaak staat voor verlies, val van positie, etc.  Ook zijn Jupiter en Saturnus in transit staan minder sterk in zijn horoscoop dan bij Nikki Haley. De kans is aannemelijk dat dit alles hem nog weleens lelijk kan opbreken (verliezen van rechtszaak?), waardoor potentiële stemmers uiteindelijk toch voor Nikki Haley willen gaan.

Mocht Nikki Haley als nog presidents-kandidaat van de republikeinen worden, dan zal zij ook de strijd met Joe Biden winnen en president van de V.S. worden.

 

Wordt Geert Wilders onze nieuwe minister-president?

 

Een leerlinge van mij, die vrij recent begonnen is met de opleiding Vedische Astrologie, vroeg aan mij hoe groot de kans zou zijn dat Geert Wilders onze nieuwe minister-president zou worden? Nou moet ik eerlijk zeggen dat alles wat met politiek te maken heeft niet echt mijn belangstelling heeft, maar dit neemt niet weg dat de vraag momenteel interessant is. Mijn antwoord was dan ook; ‘Okay, je wilt astrologie leren? Laten we de geboortegegevens van Geert Wilders proberen te vinden en laat mij maar eens horen wat je van zijn geboortekaart vindt, en dan mag jij je aan een prognose/voorspelling wagen’. Zo gezegd, zo gedaan!

Het vinden van de geboorte-datum en -plaats was niet zo moeilijk, maar de geboortetijd achterhalen wel. Het is altijd lastig als je dit als astroloog niet weet, maar er zijn technieken om dit te omzeilen. Chandra lagna is zo’n techniek en in eerdere schrijfsels heb ik hier wel eens eerder over geschreven. Chandra lagna betekent eigenlijk dat waar de Maan in de horoscoop staat, dit huis als ascendant (eerste huis) wordt gezien, en van daaruit wordt er doorgeredeneerd voor de andere huizen/levensgebieden. Deze techniek wordt gezien als hogere astrologie en vaak door ervaren astrologen in India toegepast.

Natuurlijk mag ik niet van iemand verwachten, die vrij recent met astrologie is begonnen, om vanuit dit gegeven iets over Geert zijn kansen voor het minister-presidentschap te zeggen, maar een horoscoop duiden houdt meer in dan alleen verklaren waar planeten in teken en huis/levensgebied voor staan. Vaak gaat het ook om ‘het grote plaatje’ van zo’n horoscooptekening en daar kan je soms al veel informatie uithalen. Met ‘het grote plaatje’ van een horoscooptekening bedoel ik eigenlijk, de eerste indruk die een astroloog krijgt van een horoscooptekening (eigenlijk een soort energiepatroon).

Daarom was ik ook al best tevreden dat mijn leerlinge mij vertelde dat Geert Wilders maar liefst 5 planeten in eigen teken heeft staan en dat dit een eerste aanwijzing is voor succes in het leven en dat hij in dit geval misschien wel in aanmerking komt voor een eventueel minister-presidentschap. In deze redenatie kan ik mij vinden, maar het is zeker nog niet voldoende voor een harde uitspraak.

Interessant wordt het, toen mijn studente vertelde dat Wilders o.a. de Zon in het eigen teken Leeuw heeft staan en deze een nauwe conjunctie maakt met Venus. Maar ook Saturnus in het eigen Steenbok staat er goed bij en krijgt een mooi aspect van Mars, wat ook veelbelovend is. En ook heel belangrijk is dat Mars op zijn beurt weer twee prachtige aspecten ontvangt van zowel de Maan, als Rahu. Kijk, en nu gaat het interessant worden en mag deze horoscoop als een serieuze kandidaat gezien worden voor het minister-presidentschap. Maar we zijn  er nog niet!

Al deze mooie aanwijzingen in de horoscoop moeten ook nog op het juiste tijdstip tot uiting komen. In dit geval moet  de Dasha-periode en de transits worden bestudeerd, maar dat moet mijn gedreven studente nog leren. Dus enige hulp van mij, kon zij nu wel gebruiken.

Een dasha-periode staat voor een tijdsduur van een planeet, dat deze prominent in de horoscoop aanwezig is. In dit geval Rahu in het teken Tweelingen en dat is een zeer gunstige aanwijzing voor succes. Als klap op de vuurpijl werpen momenteel de komende maanden de planeten Jupiter en Saturnus (de planeten die over voorspellingen gaan) in transit (tijdelijk doorgang van een planeet door een teken) een aspect op het teken Leeuw waar de Zon in staat, wat de ultieme plek voor leiderschap is.

Alles wat hierboven beschreven staat, mag inderdaad uitgelegd worden dat Geert Wilders een prima horoscoop heeft om op dit moment minister-president te kunnen worden. Wel moet in ogenschouw genomen worden, dat we geen horoscoop hebben bekeken van andere kans hebbende kandidaten voor het minister-presidentschap. Maar het is een feit dat eventuele andere kandidaten wel echt een veel belovende horoscoop moeten hebben, om Geert Wilders te kunnen weerstaan.

We gaan het de komende maanden wel beleven……….. Tot die tijd is wel zeker dat mijn nieuwbakken astrologie-studente in volle spanning zal zitten met de vraag of zij haar eerste goede voorspelling heeft gedaan.

 

Napoleon Bonaparte

 

Onlangs is er een film over het leven van Napoleon Bonaparte uitgekomen. Zoals dat vaak gaat met commerciële films, is één en ander historisch niet helemaal juist weergegeven en dat is natuurlijk een beetje jammer. Wil je meer het objectieve verhaal over het leven van Napoleon weten, dan is Wikipedia bijvoorbeeld een goede bron. Maar dit terzijde.

Napoleon werd geboren op het eiland Corsica (Ajaccio) op 15-8-1769 om 11.25 uur, waar zijn familie tot de verarmde adel behoorde. Hij maakte, na zijn militaire opleiding, snel carrière in het leger en begon ‘naam te krijgen’ toen in 1793 onder zijn leiding de plaats Toulon op de Engelsen werd veroverd. Hierdoor kreeg de 24-jarige Napoleon een eervolle vermelding en werd daardoor benoemd tot Brigadegeneraal.

In zijn opleiding stond hij bekend als een buitengewoon goede leerling, erg bedreven in wiskunde (kon bijvoorbeeld heel goed de baan en afstand van een kanonskogel uitrekenen) en hield van geschiedenis en aardrijkskunde. Hij had een bijzonder goed geheugen. Verder was hij, volgens zeggen, een heel klein ventje, maar heel slim en zijn eerzucht was enorm.

Feit is in ieder geval dat Napoleon Bonaparte een heel bijzondere man was en in zijn tijd een flinke ‘draai aan de geschiedenis’ heeft gegeven, niet alleen militair maar ook bijvoorbeeld op het gebied van bestuur en wetgeving. (misschien wel leuk om te weten is dat het aan Napoleon te danken is, dat wij nu met z’n allen een achternaam hebben). 

Dus zo’n iemand moet wel een bijzondere horoscoop hebben. Dat kan gewoon haast niet anders. Zullen we maar eens gaan kijken?

 

Kijk je naar de Vedisch astrologische geboortekaart van Napoleon, dan spat de energie er vanaf. Om te beginnen de Zon die in het eigen teken Leeuw staat in het 11e huis conjunct met Mars. Zoals eerder in mijn schrijfsels opgemerkt is het een gegeven dat een sterke Zon met Mars in het 11e  huis, veelal gevonden wordt in horoscopen van mensen die in hun leven hoog op de ‘apenrots’ willen zitten, dus bijvoorbeeld presidenten, directeuren, etc.

Daarnaast krijgt deze Zon/Mars-conjunctie een prachtig aspect van Rahu uit het derde huis (moed, energie). Met name het zeer nauwe aspect (minder dan één graad) van alleen de Zon met Rahu is buitengewoon sterk. Je mag dan ook uit deze horoscoop concluderen dat ambitie, het behalen van doelstellingen, succes, naam en faam en groots denken een belangrijk item in zijn leven is.

Daarnaast staat de Zon in het maanhuis van Magha en dat staat voor: de machtige, de grote, de belangrijkste, en die veel van anderen gedaan kan krijgen)

Ook een hele mooie aanwijzing voor het succes van Napoleon is de planeet Jupiter in het eerste huis. Deze stand wordt ook wel dik bala genoemd en laat een planeet goed tot zijn recht komen. Jupiter staat hiervoor: zelfvertrouwen, leiderschapskwaliteiten, optimisme, expert worden op een bepaald gebied. Het maanhuis waar Jupiter in staat is Visakha en dat is een aanwijzing voor vastberadenheid, maar ook voor arm geboren worden en veelal rijk sterven. Jupiter is o.a. de heerser van het derde huis en ook dat is een aanwijzing voor moed en ambitie. Daarnaast is Jupiter de heerser van het zesde huis, wat een aanwijzing is voor: vitaliteit, goede gezondheid en een heldere, analytische geest.

Heel belangrijk is om in deze horoscoop te constateren dat de ascendant in het teken Weegschaal valt en dat geeft automatisch aan dat de planeet Saturnus een zogenaamde Raja Yoga (koninklijke weg) maakt naar, in dit geval, het 10e huis (beroep, carrière, status). Saturnus maakt in dit 10e huis een conjunctie met Mercurius en dat is heel prettig, omdat Mercurius o.a. de heerser is van het 9e huis en dus nu ook een Raja Yoga (koninklijke weg) planeet is in het huis van carrière, beroep en status. Mercurius mag hier uitgelegd worden als iemand die vastberaden is, een sterk doel voor ogen heeft en er voor zorgt dat vanwege de carrière een belangrijke bijdrage aan de maatschappij gedaan wordt. Verder staat Mercurius in het 10e huis voor succes en bekendheid in het beroep. Een beroep waar communicatieve en analytische vaardigheden, intellect en rekenen centraal staat.

En dan hebben we nog de Maan (belangrijkste planeet in de Vedische astrologie) en het heeft een reden, dat ik deze ‘volle’ Maan in deze horoscoop wat later benoem. Heel mooi van deze Maan is, dat ook hier sprake is van dik bala, wat betekent dat het huis, waar deze in staat, zeer gunstig is. De Maan maakt verder een oppositie met Mercurius in het 10e huis, wat symbool staat voor een zeer grote intelligentie.

Maar,………………

De Maan staat ook in het teken Steenbok en dat vindt de Maan niet fijn. Het aspect dat deze ‘volle’ Maan maakt met het 10e huis is wel zeer gunstig voor beroep, carrière en status, maar door de stand in Steenbok geeft het ook verstoring van geluk (huis 4) aan. Een zwak staande Maan maakt vaak onrustig en ongeduldig, wat vaak de bron is waar rampspoed uit kan ontstaan.

Bijzonder is dat Saturnus in het 10e huis en de ‘volle’ Maan in het 4e huis in elkanders teken (Kreeft en Steenbok) staan. Dit is veelal een aanwijzing dat  geluk/ongeluk en carrière met elkaar verbonden worden.

Volgens mij is dit ook de reden (een ongunstige Maan geeft vaak ongeduld aan) dat een zo groot strateeg als Napoleon zich om de tuin heeft laten leiden in zijn veldtocht naar Moskou. Gaandeweg won hij wel veldslagen maar de tactiek van ‘de verschroeide aarde’, die de Russen toepasten, heeft hij door zijn ongeduld verkeerd geïnterpreteerd. Dat is de reden dat zijn legers toentertijd in de ‘pan werden gehakt’, denk ik.

Had Napoleon nu in zijn tijd een Vedisch astroloog geraadpleegd, dan had hem dit onheil bespaard kunnen zijn gebleven. Want deze astroloog had hem er op kunnen wijzen, dat na alle mooie, behaalde successen er ook een moment komt van vernedering. Namelijk een Saturnus in Kreeft (‘in val’) in het 10e huis geeft na behaalde successen, veelal een ondergang aan en dat is ook wel gebleken.  

Er valt nog veel meer te vertellen over deze horoscoop (bijvoorbeeld over wetgeving heeft Napoleon veel tot stand gebracht), maar mijn beste astrologie-studenten hebben deze horoscoop als huiswerk meegekregen en ik wil ze natuurlijk niet al het gras voor de voeten wegmaaien, ha, ha, ha……..

 

 

Waar je als Vedisch astroloog vrolijk van wordt.

 

De laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 zijn uiteindelijk gewonnen door Joe Biden, na een zeer spannende strijd. Dat het heel spannend zou worden, was astrologisch gezien overduidelijk. Helaas heb ik (met meerdere astrologen) toentertijd de verkeerde conclusie getrokken door Donald Trump als uiteindelijke winnaar aan te wijzen. Maar dit was dus niet zo! Het werd, na veel gekonkel, Joe Biden. Ik ben daar later in mijn schrijfsels (zie: vorige artikelen) op teruggekomen en uitgelegd, hoe ik toentertijd tot mijn conclusie was gekomen.

Maar nu zijn we drie jaar verder en zijn de voorverkiezingen van de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen (van 2024) alweer in volle gang. En de heren Joe Biden en Donald Trump hebben zich weer verkiesbaar gesteld.

Biden hoeft (als zittende president) geen voorverkiezingen te houden. Hij is door de democraten al genomineerd. Maar Trump heeft nog wat voorwerk te doen.

Zo heb ik in mijn schrijfsel van 15 augustus 2023 j.l. geschreven over de Republikeinse kandidaat Mike Pence, die een concurrent van Donald Trump is, en zijn kansen voor de presidentsverkiezingen van 2024 voorspeld.  Tja, het bloed kruipt éénmaal waar het niet gaan kan. Maar dat voorspellen hoort natuurlijk bij het beroep van een Vedisch astroloog en zie ik een beetje als een uitdaging om mij met andere Vedische astrologen te meten. Dat is natuurlijk de sport!

 

Maar wat blijkt!!

Mijn voorspelling over Mike Pence is helemaal uitgekomen! Hij heeft zich namelijk twee weken geleden teruggetrokken als presidentskandidaat. Niet leuk voor Mike natuurlijk, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik wel een beetje trots op mijzelf ben. Uiteraard beloof ik wel gelijk om met deze goede voorspelling te proberen met mijn ego op een speldeknop te blijven zitten (uitspraak van Boedha), ha, ha, ha…

Hieronder een copy van mijn schrijfsel van 15 augustus 2023 en trek zelf je conclusie van wat ik toen geschreven heb.

 

Mike Pence is geboren op: 7-6-1959, in Columbus (Indiana), tijd onbekend.

Een onbekende tijd is voor een Westerse astroloog altijd een beetje lastig en wil hij/zij toch een horoscoop duiden dan kan dit alleen op de Oud-Indiase manier. Dit heet Chandra lagna en betekent dat de Maan het eerste levensgebied vertegenwoordigt. Met de theorie hier achter zal ik jullie niet lastig vallen, maar (geloof mij) het werkt.

In dit geval betekent het dat de ascendant in het teken Tweelingen staat en dit is aanwijzing dat Mike goede communicatievaardigheden heeft. Altijd handig natuurlijk voor iemand die president wilt worden en deze kwaliteiten moeten zorgen dat er op hem gestemd wordt. Helaas staat de heerser van Tweelingen (Mercurius) in het 12e levensgebied en dat maakt enigszins mentaal labiel en komt de communicatie niet goed over. Op zich kan de Maan redelijk uit de voeten met het teken Tweelingen, maar het volle aspect van de retrograde (schijnbare teruggang van een planeet) Saturnus gooit veel roet in het eten.

Wat opvalt is dat de schijnplaneten Rahu en Ketu heel staan sterk staan in de horoscoop van Mike. Vooral Rahu staat zeer sterk in het teken Maagd. Maar Rahu staat in het 4e levensgebied en dat kan heel mooi zijn (sterke moeder, goede opleiding) alleen dan zullen toch andere planeten moeten helpen om een komend presidentschap te realiseren.

Zoals je wel vaak ziet bij Amerikaanse presidenten, spelen de planeten Mars en de Zon een heel belangrijke rol. Om te beginnen met de planeet Mars in de horoscoop van Mike, die in het teken Kreeft staat en een mooie conjunctie met Venus maakt, is dit geen goede indicatie voor het presidentschap. Mars staat namelijk hier in val (in zijn meest slechte teken). Daarnaast ontvangt deze Mars ook nog een aspect van Ketu in het 10e huis en daar zit de gemiddelde Amerikaanse kiezer niet op te wachten. Ketu kan fantastisch zijn (ben zelf een sterke Ketu-persoonlijkheid), maar daar win je geen verkiezingen mee voor het presidentschap van de V.S. Maar een sterke Ketu in de horoscoop, is wel een mooie aanwijzing voor een carrière als astroloog.

Ook de Zon van Mike staat in het 12e levensgebied en dat heeft meer met spiritualiteit te maken, dan met het regeren van een land. Neem je daarnaast de dasha (periode van levensgebied waarin een planeet de hoofdrol speelt) van Ketu (van september 2021 tot september 2028) dan is dit een prachtige aanwijzing voor ethische zaken, maar aangezien wij met z’n allen in het Kala Yuga-tijdperk (eind tijdperk) zitten, zetten deze mooie kwaliteiten helaas geen zoden meer aan de dijk.

Ik besef dat dit een zeer summiere duiding is van de horoscoop van Mike Pence, maar voor mij is het genoeg om te mogen concluderen dat Mike zeker geen nieuwe president van de V.S. gaat worden.

 

 

De (nog onbekende) zangeres Lisa

 

Het was zo’n twee weken geleden dat mijn vrouw, door middel van haar mobiele telefoon, mij de dochter van een hele goede vriendin liet horen zingen. Nu is een mobiele telefoon niet echt iets om muziek mee te luisteren, maar toch was ik gelijk geraakt door de mooie en vooral ook krachtige stem.

Ik zei tegen mijn vrouw; ‘wie is dat, die daar zingt?’. Dat is Lisa (niet haar echte naam, om begrijpelijke redenen), de dochter van Marie (ook niet de echte naam). ‘Wat zingt zij mooi’, zei ik. En mijn vrouw vertelde dat dit ook haar eerste optreden was en geen idee had, hoe dit avontuur zou gaan eindigen. Gelijk daarop zei ik dat dit nu typisch iemand is, die naar een astroloog zou moeten gaan voor advies over een carrière.

Dit was niet tegen ‘dovemans-oren’ gezegd en binnen een mum van tijd lag er een briefje met de geboortegegevens (geboorte-datum, -plaats en -tijd) van Lisa op mijn bureau. En twee dagen geleden kwam zij voor een gesprek.

Lisa is geboren op 14-5-1997 in het begin van de middag (exacte geboortetijd bij mij wel bekend, maar vanwege haar privacy niet vermeld), te Venlo.

In haar geboortehoroscoop heeft Lisa de ascendant in het teken Leeuw met daarin de Maan en Mars. Het teken Leeuw zie je vaak terug bij mensen die zich graag willen neerzetten in deze wereld, door bijvoorbeeld voor een publiek te staan of een hoge positie in de maatschappij te gaan bekleden. Er wordt een extra accent gedrukt op dit teken door de sterke Mars (daadkracht) en een mooie Maan (gevoel). Overigens staat deze ‘wassende’ Maan ook nog eens in de nakshatra (maanhuis) van Magha (streven naar voortreffelijkheid en een onderscheidend verschil maken in een bewust gekozen carrière).

Magha staat ook voor de ‘voorouders’ en heeft veelal met een overerving van genen van één van de ouders te maken. Toevallig weet ik dat haar vader een groot deel van zijn leven in een band heeft gespeeld, dus muzikaliteit mag bij Lisa verwacht worden.

En dat klopt ook, want wil je iets weten over muziek dan kijk je in een horoscoop naar het derde huis (communicatie en kleine kunst). Dit derde huis in de horoscoop valt in het teken Weegschaal en is niet bezet door een planeet. Maar dat hoeft niet gelijk een probleem te zijn, want dan zoekt een astroloog de heerser van zo’n huis op en dat is hier Venus. En nu wordt het leuk, want Venus staat bijna in het midden van het eigen teken Stier in het tiende huis (status, carrière, etc.) en ontvangt een prachtig aspect van Jupiter, die overigens zelf niet zo sterk staat. Maar daar ga ik in dit geval niet verder op in, omdat dit meer met het privé-leven van Lisa te maken heeft.  

Het blijft niet alleen bij het mooie aspect van Jupiter, want Venus en het tiende huis wordt ook nog eens geaspecteerd vanuit het tweede huis door Rahu die ijzersterk in het teken Maagd staat en een prachtig aspect werpt. Het aspect van Rahu wordt hier in het tiende huis mooi en goed ontvangen, omdat Rahu zich goed kan uiten in het teken Stier. Maar er is meer. Rahu staat ook nog eens ‘direct’ in haar horoscoop en dat betekent dat deze schijnplaneet ‘zogenaamd’ stil’ staat. Ik begrijp natuurlijk ook, dat dit niet echt kan, maar je moet de symboliek hiervan zien en begrijpen. Geloof mij, deze Rahu is supersterk!

Ook de Zon (ziel) in haar horoscoop in het negende huis (fortuinlijkheid) te samen met Mercurius (communicatie), draagt veel positiefs bij aan deze horoscoop in het geval van een carrière en is tevens een grote ondersteuning voor het verwezenlijken van ambitie. Omdat de heerser van dit negende huis hier Mars is, mag je aannemen dat ook deze planeet zich sterk zal gaan uiten in dit leven.

Met wat ik hierboven beschreven heb, heb ik Lisa geadviseerd om een zangcarrière (naast haar dagelijkse werkzaamheden) een goede kans te geven. Dit mede het feit dat Lisa binnen zeer afzienbare tijd in haar Dasha (periode van een planeet die een periode op de voorgrond treedt) van haar Zon komt. En zoals al gezegd staat deze Zon zeer mooi in het negende huis en is bovendien de heerser van het eerste huis/ ascendant. Deze stand doet haar persoonlijkheid sterk naar voren komen, en dat is juist heel mooi in een periode als je een draai aan je carrière wilt geven.

Dit verhaal lijkt haast te mooi om waar te zijn en dat komt omdat ik enkel haar zangcarrière belicht heb. Maar zoals eerder gezegd staat Jupiter zelf in haar zesde huis (vijanden) niet echt gunstig (ook al zijn de aspecten wel mooi), maar ook haar achtste huis wordt bezet door Ketu en Saturnus. Het achtste huis is geen makkelijk huis en wordt door de Vedische astroloog vaak uitgelegd als het huis van de ‘dood’ in figuurlijke zin. Dus eigenlijk kan je zeggen dat je eerst een deur dicht moet doen, voor je een andere deur kunt openen.

Er valt dus nog veel meer over deze horoscoop te schrijven, maar dat heeft niet allemaal met een zangcarrière te maken. Om dit schrijfsel te beëindigen sluit ik dan ook af met een wijze uitspraak van Confucius: ‘ieder mens heeft twee levens en het tweede leven begint pas, als je beseft dat je maar één leven hebt’.

Ik wens Lisa dan ook heel veel succes met haar zangambitie!

 

 

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2024

 

Buddha heeft ooit gezegd dat je met je ego op een speldeknop moet kunnen zitten’. Nu kan je waarschijnlijk al gelijk raden over wie ik ga schrijven, nu we het over de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 gaan hebben. Want er is maar namelijk echt één persoon in de Amerikaanse politiek, waarvan ik heel zeker weet dat dit hem niet gaat lukken. Namelijk, Donald Trump oftewel…..’The Donald’, zoals zijn fans hem graag mogen noemen.

Met alle respect voor de andere Republikeinse tegenkandidaten in de voorverkiezingen, maar er is er maar één en dat is Trump, die de komende presidentsverkiezingen met de Democraten aangaat. En eigenlijk verbaast mij dat niets. Jaren geleden schreef ik al, dat ook al heeft Donald de verkiezingen van 2020 verloren, hij nog zeer zeker niet uit beeld zal verdwijnen (zie op deze site bij ‘actualiteit’ (vorige artikelen).

En dat ‘The Donald’ niet uit beeld is verdwenen de laatste jaren, moet bekend bij je zijn als je het nieuws in de wereld een beetje volgt. Het ene schandaal is nog niet voorbij, of het volgende klopt al weer aan de deur. Maar op de één af andere manier, deert dit hem niet. Sterker nog, hij lijkt wel het motto aan te hangen van wat Nietzsche ooit heeft gezegd; ‘maakt het mij niet kapot, dan maakt het mij alleen maar sterker’. Het maakt Donald niet uit, hoe er over hem gesproken wordt. Als er maar over hem gesproken wordt, dat vindt hij veel belangrijker.

En eerlijk gezegd, begrijp ik ook nog dat hij eventuele rechtszaken niet vreest. Hij laat zijn advocaten elke keer tot aan het hoogste rechtsorgaan door procederen (tijd rekken om verkiezingen in te kunnen gaan), want is hij éénmaal president dan wordt hij weer onschendbaar. En daarnaast hij heeft nog een troef in handen en dat is namelijk dat hij in zijn vorige presidentsperiode er voor gezorgd heeft, dat de Republikeinen de overhand in rechters hebben verkregen in het hoogste rechtsorgaan van de V.S. En deze ‘nobele’ figuren die ooit benoemd zijn door Trump, zijn graag bereid tot een tegenprestatie als dit nodig mocht zijn. Begrijp je wat ik bedoel?

Maar goed, we gaan naar de astrologie. Want waarom is Trump, nu éénmaal Trump? Kijkend naar zijn geboortehoroscoop in de Vedische astrologie met de Siderische dierenriem, dan valt op dat de ‘power’, leiderschap, bekendheid, status en carrière-succes er vanaf straalt. Maar deze horoscoop geeft ook aan dat hij uiteindelijk een ongelukkig persoon is, vernederingen heeft ondergaan, een paar keer een val in carrière (failliet) heeft moeten doorstaan en erg geleden heeft in de opvoeding, die hij van zijn moeder heeft gekregen, wat hem zeer waarschijnlijk zijn hele leven een moeizame relatie met vrouwen heeft gegeven. 

Trump heeft zijn ascendant in het teken Leeuw (leiderschap) en hier vlakbij staat de planeet Mars (ambitie). De heerser van het teken Leeuw (leiderschap) staat in het 10e huis (carrière). Op zich is dat al een mooie stand voor een leuke carrière, maar hier blijft het niet bij. Want zijn planeet Jupiter (groei) en Rahu (wereldse macht) staan allebei zogenaamd ‘direct’ (ogenschijnlijke stilstand van een planeet). Jupiter werpt een zeer positief aspect op het 10e huis (carrière) met daarin de Zon (leiderschap) en Rahu (wereldse macht) in het teken Stier. Hoeveel mooier wil je het hebben? Ja, ha, het kan in dit geval nog mooier. Er is namelijk ook nog een prachtig aspect vanuit het 4e huis (o.a. geluk) van een ‘volle Maan’. En daarom is Trump, nu éénmaal Trump.

Dit is een summiere duiding van het karakter van Trump, maar met deze constellaties van planeten is het geen wonder dat je met je ego echt niet op een speldeknop kunt zitten. Dat is dan ook de reden dat ‘The Donald’ een overdreven zelfvertrouwen heeft ontwikkeld in zijn leven, en als stoomwals overal dwars doorheen dendert.

Kijkend naar de toekomst (presidentsverkiezingen 2024) dan is opmerkelijk dat de Dasha-periode (tijdsperiode van een planeet) van Jupiter nog steeds prominent is en dit zeer goede kansen kan geven voor een nieuw presidentschap. Dat is geen discussie.

Maar eind zomer 2024 (een kleine 2 maanden voor de presidentsverkiezingen) gaat in de sub-dasha van de horoscoop van Trump, de planeet Venus een wat prominentere rol spelen. Venus is in deze horoscoop de heerser van het 10e huis (carrière) en staat hier in het 12e huis (o.a. verlies). Dit is een thema in het leven van Trump dat zich meerdere malen heeft voorgedaan (faillissementen) in zijn leven en nu een aanwijzing kan zijn dat uiteindelijk (op het laatste moment) dit presidentschap voor 2024 weleens niet behaald zal kunnen gaan worden.

Om over dit laatste wat meer te kunnen zeggen, gaan we naar de transits (actuele stand van planeten) ten tijde van de presidentsverkiezingen 2024 kijken, en daar spelen Jupiter en Saturnus een rol in. Alhoewel Jupiter in transit in die periode door het 10e huis (carrière) gaat, is deze wel retrograde (schijnbare achteruitgang van een planeet). Dat lijkt mij minder gunstig, dan een normale voortgang van deze planeet. Maar ook Saturnus staat dan retrograde (schijnbare achteruitgang van een planeet) en maakt dan wel geen aspect met het 10e huis (carrière), maar wel bijvoorbeeld met het 4e huis (o.a. geluk). Ook dit zijn geen gunstige voortekenen. 

Beseffend dat deze horoscoopduiding nog zeer summier is, maar ik deze probeer leesbaar te houden voor al mijn lezers (dus ook niet-astrologen), is mijn conclusie dat Trump uiteindelijk geen nieuwe president van de V.S. gaat worden, maar eerder dat hem iets gaat overkomen,  wat (zelfs) hij niet kan tegenhouden.

 

 

 

Mike Pence

(Republikeins kandidaat-president V.S. voor 2024)

 

Michael Richard Pence is geboren op 7-6-1959 in Columbus (Indiana). Zijn geboortetijd is helaas onbekend. Hij studeerde geschiedenis en rechten. Bekeerde zich tot het evangelisch protestantisme en werd lid van de Republikeinse Partij. Na zich twee keer tevergeefs kandidaat voor het Amerikaans Congres gesteld te hebben. Werd hij een succes-vol radiotalkshow-host in Indiana.  

In 1999 besloot hij om nogmaals deel te nemen aan de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, dit keer met succes. In 2013 werd Pence de 50e gouverneur van Indiana. Hij is voorstander van de beschermwaardigheid van het menselijk leven vanaf de conceptie. Zo ondertekende hij in 2016 een wet die het uitvoeren van abortus omwille van ras, geslacht of handicap van het kind verboden maakt.

Op 20 januari 2017 legde Mike Pence de eed af als vicepresident van de Verenigde Staten. Deze functie kwam ten einde, toen hij weigerde het verzoek van Trump om de verkiezingsuitslag (met Joe Biden) te wijzigen, dit niet wilde uitvoeren. Extreemrechtse demonstranten richtten zich tegen Pence en wilden hem zelfs lynchen, ten tijde van de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Een ongekende gebeurtenis in de Westerse wereld.

Mike Pence heeft uiteindelijk met scherpe kritiek afstand genomen van oud-president Trump, die zich ook opnieuw kandidaat heeft gesteld om genomineerd  te worden namens de Republikeinen voor de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2024. Pence heeft zich ook kandidaat gesteld en is hierdoor een concurrent van Trump. Ik hoef waarschijnlijk niet uit te leggen, dat de beide heren geen vrienden meer van elkander meer zijn.

 

Mike Pence: geboren op 7-6-1959, in Columbus (Indiana), tijd onbekend.

Een onbekende tijd is voor een astroloog altijd een beetje lastig en wil hij/zij toch een horoscoop duiden dan kan dit alleen op de Oud-Indiase manier. Dit heet Chandra Lagna en betekent dat de Maan het eerste levensgebied vertegenwoordigt. Met de theorie hier achter zal ik jullie niet lastig vallen, maar (geloof mij) het werkt.

In dit geval betekent het dat de ascendant in het teken Tweelingen staat en dit is aanwijzing dat Mike goede communicatievaardigheden heeft. Altijd handig natuurlijk voor iemand die president wilt worden en deze kwaliteiten moeten zorgen dat er op hem gestemd wordt. Helaas staat de heerser van Tweelingen (Mercurius) in het 12e levensgebied en dat maakt enigszins mentaal labiel en komt de communicatie niet goed over. Op zich kan de Maan, redelijk uit de voeten in dit teken van Tweelingen, maar het volle aspect van de retrograde (schijnbare teruggang van een planeet) Saturnus gooit veel roet in het eten.

Wat opvalt is dat de schijnplaneten Rahu en Ketu heel staan sterk staan in de horoscoop van Mike. Vooral Rahu staat zeer sterk in het teken Maagd. Maar Rahu staat in het 4e levensgebied en dat kan heel mooi zijn (bijvoorbeeld; goede opleiding) alleen dan zullen toch andere planeten moeten helpen om een komend presidentschap te realiseren.

Zoals je wel vaak ziet bij Amerikaanse presidenten, spelen de planeten Mars en de Zon een heel belangrijke rol. Om te beginnen met de planeet Mars in de horoscoop van Mike, die in het teken Kreeft staat. Mars maakt wel een mooie conjunctie (samenstand van planeten) met Venus maakt, maar dit is geen goede indicatie voor een presidentschap. Mars staat namelijk hier in val (in zijn meest slechte teken) en Venus kan in dat geval niet veel voor hem betekenen.  Daarnaast ontvangt deze Mars ook nog een aspect van Ketu in het 10e huis en daar zit de gemiddelde Amerikaanse kiezer niet op te wachten. Ketu kan fantastisch zijn (ben zelf een sterke Ketu-persoonlijkheid), maar daar win je geen verkiezingen mee, en zeker niet voor het presidentschap van de V.S.

Ketu in het 10e levensgebied maakt o.a. wijs en spiritueel en gerespecteerd en is een aanwijzing voor bijvoorbeeld het kiezen van astrologie als beroep. Nou, dan weet je nu gelijk waarom ik astroloog ben geworden……………..

Ook de Zon van Mike staat in het 12e levensgebied en dat heeft ook meer met spiritualiteit te maken, dan met het regeren van een land. Neem je daarnaast de dasha (periode van levensgebied waarin een planeet de hoofdrol speelt) van Ketu (van september 2021 tot september 2028) dan is dit een prachtige aanwijzing voor ethische zaken, maar aangezien wij met z’n allen in het Kala Yuga-tijdperk (eindtijdperk) zitten, zetten deze mooie kwaliteiten helaas geen zoden meer aan de dijk in een wereld zoals wij nu leven.

Ik besef dat dit een zeer summiere duiding is van de horoscoop van Mike Pence, maar voor mij is het genoeg om te mogen concluderen dat Mike zeker geen nieuwe president van de V.S. gaat worden.

 

 

Vladimir Poetin en het vierde Saturnus-Uranus-vierkantaspect

(copy uit 'vorige artikelen' oktober 2022)

 

In 2021 waren er drie vierkant-aspecten tussen de planeten Saturnus en Uranus en komende zondag (23-10-2022) wordt voorlopig het laatste vierkant-aspect van deze twee planeten gevormd. Zoals misschien wel bekend, staat Saturnus symboliek voor het oude, vertrouwde en de gevestigde orde en Uranus voor veranderingen en vernieuwingen, die met eventueel geweld, gerealiseerd moeten gaan worden.

Het vierkant-aspect tussen deze twee planeten staat voor veranderingen die we met z’n allen gaan beleven op deze wereld. Maar dit vierkant-aspect staat ook in de geboortehoroscoop van Vladimir Poetin en wel in het twaalfde en het negende levensgebied, volgens de Vedische astrologie die met de Siderische dierenriem werkt.

Uranus staat in het mooie negende levensgebied en krijgt een aspect van Mars (o.a. strijd). Saturnus in het 12e levensgebied (o.a. verlies) staat conjunct Zon en Mercurius. Dit twaalfde levensgebied is dus het meest sterk bezet.

Bijzonder is dat eind zomer/begin herfst 2022 (er is geen exact nauwkeurige geboortetijd) de Dasha-periode (tijdsduur van een planeet) van Venus bij Vladimir afloopt en overgenomen wordt door Saturnus. Zo’n verandering/opeenvolging van planeten heeft vaak gevolgen voor degene bij wie de horoscoop hoort.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, het accent gaat nu vallen op het twaalfde levensgebied (o.a. verlies), wat niet populair is bij mensen met een zogenaamd hoge positie zoals presidenten, dictators, directeuren, etc. Vaak kan het voor hen namelijk een aanduiding zijn van een ‘val in positie’.

Natuurlijk wil dit niet gelijk zeggen dat enkel de Dasha van Saturnus in het 12e levensgebied de ondergang van een carrière is, want daar zijn meerdere aanwijzingen voor nodig. Maar kijk je naar de transits (actuele doorgang van een planeet door teken/levensgebied) van Saturnus en Jupiter, dan zie je dat er toch wel wat meer aan de hand is. En eigenlijk ook in de geboorte-horoscoop, maar daar zal ik in dit schrijfsel niet verder op ingaan

Jupiter in transit door het zesde levensgebied (o.a. vijanden) maakt een aspect met het twaalfde levensgebied waar o.a. Saturnus in staat. Verder maakt deze Jupiter een aspect met het tiende levensgebied (o.a. carrière). Aangezien de retrograde Jupiter in de geboortehoroscoop heerser is van het derde en het zesde levensgebied (wat beiden als ongunstig wordt gezien), mag daarvan nu ook de nodige onheil worden verwacht.

Maar ook Saturnus retrograde (obstakels en beperkingen) in transit in het teken Steenbok werpt een aspect op het tiende levensgebied (o.a. carrière) van Vladimir.

Wat mij lijkt is dat Vladimir Poetin zijn dominante positie binnen afzienbare tijd gaat kwijtraken, en dat er een enorme draai aan de geschiedenis (vierde en voorlopig laatste vierkant tussen Saturnus en Uranus) wordt gegeven.

 

 

Presidentsverkiezingen V.S. 2024 (Nikky Haley)

 

Zo langzamerhand beginnen kandidaten (democraten en republikeinen) zich op te maken voor hun ultieme doel, namelijk president worden van de V.S. in 2024. Deze verkiezingen zijn van oudsher een groots spektakel en voor astrologen een mooie aangelegenheid om de kansen van de kandidaten, vanuit hun vakgebied, te voorspellen.

Waarschijnlijk weet iedereen nog hoe de laatste verkiezingsstrijd is verlopen, vanwege het enorme tumultueuze gedoe om de einduitslag (o.a. bestorming van het Capitool). De democratie stond op zijn grondvesten te trillen.

Ook toen zijn er voorspellingen gemaakt en was het allemaal bijzonder moeilijk om de winnende kandidaat aan te wijzen. Zelf had ik ook een voorspelling gedaan en meende (met meerdere astrologen) dat Donald Trump aan het langste eind zou gaan trekken. Maar, het werd toch Joe Biden......

Toentertijd heb ik in mijn astrologische schrijfsels uitgelegd waarom het zo moeilijk was om de winnende kandidaat aan te wijzen, omdat beide heren allebei een sterke/mooie horoscoop hadden, die een president van de V.S. waardig zou zijn.

Na deze uitslag, die door Trump uiteindelijk werd verloren, heb ik wel geschreven dat de sterke Jupiter-Dasha (periode van een planeet die een hoofdrol gaat spelen in de horoscoop) van Biden halverwege zijn presidentschap zal aflopen en hij zijn Saturnus-Dasha zal ingaan. Dat is in de horoscoop van Joe een aanmerkelijke verzwakking. Sommige collega’s voorspelden dan ook dat hij tijdens zijn presidentschap weleens ernstig ziek zou kunnen worden of zelfs wel misschien zou kunnen overlijden.

Ook Trump zat tijdens deze verkiezingen in een sterke Jupiter-Dasha, maar deze dasha was in zijn horoscoop recentelijk begonnen en gaat voorlopig nog jaren door. Dat was voor mij dan ook de hoofdreden om te voorpellen dat hij uiteindelijk president zou worden. Maar ook heb ik toen geschreven, dat mocht hij geen president worden, dit niet wil betekenen dat hij echt verslagen is. Hij heeft dan wel een deuk opgelopen, maar dat heeft hij wel meer gedaan in zijn leven. En volgens mij hangt hij ook het credo van de beroemde filosoof Friedrich Nietzsche aan, die ooit heeft gezegd: ‘maakt het mij niet kapot, dan maakt het mij alleen maar sterker’.

En wat blijkt anno 2023? Donald Trump is o.a. weer kandidaat voor de republikeinen voor het presidentschap van 2024. Er lopen wel her en der nog wat schandalen en rechtszaken vanuit het verleden, maar op de één of andere deert het hem niet. Sterker nog; hij weet het in zijn voordeel om te buigen.

Maar voordat Trump de ultieme kandidaat van de republikeinen wordt voor het presidentschap, zal hij toch eerst wat achterhoedegevechten moeten houden met andere potentiële republikeinse kandidaten. Want je mag best weten dat niet iedere republikein idolaat van Donald Trump is.

Zijn eerste tegenstander is een vrouw en haar prachtige naam luidt Nimarata Nikki Randhawa. Zij heeft Indiase ouders, maar vandaag de dag luistert zij naar de naam Hikky Haley.

Nikki is geboren in Bamberg op 20-1-1972 en heeft een uitstekende opleiding genoten en al een dijk van een carrière achter de rug. Na allerlei hoge posities te hebben bekleed, werd zij door president-elect Donald Trump persoonlijk genomineerd voor de functie van ambassadeur van de V.S. bij de Verenigde Naties. Dat is niet gering, vooral wetende dat Trump niet zoveel met vrouwen heeft, als we het over carrières hebben.

Uiteindelijk kwam zij door deze baan in een onmogelijke positie terecht en heeft zij de eer aan zichzelf gehouden. Maar dat wil niet zeggen, dat zij haar politieke carrière aan de wilgen heeft gehangen. Op 14-2-2023 heeft zij zich officieel kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024, en haar eerste grote tegenstander is Donald Trump.

Van Nikky zijn niet alle geboortegegevens bekend. Helaas is haar geboortetijd in nevelen gehuld. Op zich een beetje vreemd voor iemand met een Indiase achtergrond, want als astrologie de normaalste zaak van de wereld is dan is dat wel in India. Geen paniek, want wij astrologen zijn natuurlijk niet voor één gat gevangen. Zo zouden wij haar levensloop grondig kunnen bestuderen en aan de hand daarvan op een redelijk nauwkeurige manier haar geboortetijd kunnen bepalen. Ik moet wel zeggen, dat dit geen eenvoudige klus is. Maar het kan echt!

Ik heb dan ook voor nu de Indiase manier gekozen om haar horoscoop te duiden en dat is, dat de Maan in het eerste huis (levensgebied) wordt geplaatst. Dat betekent in haar geval dat zij een Vissen-ascendant heeft en daaruit voortvloeiend is de planeet Mars in eerste instantie de beste/sterkste planeet. Dat is altijd fijn, als je carrièregericht bent en de ‘strijd’ moet aangaan waar Mars altijd goed in is. Deze planeet Mars is hier heerser over het tweede en het achtste levensgebied en dat staat o.a. voor het verbaal sterk staan en het hebben van een goede intuïtie.

De planeet in het derde levensgebied is Saturnus, wat staat voor hard werken, sterke wil, moed en energie. Saturnus staat weliswaar retrograde (optische teruggang van een planeet) en dat is een aanwijzing dat succes pas later in het leven behaald zou kunnen worden. Saturnus staat verder in het teken Stier en is o.a. heer 12 met als achtergrond het teken Waterman, waar Venus in staat.  Dit is een mooie verbintenis tussen deze twee planeten en versterkt o.a. haar toch al sterke intuïtie. Mijn advies aan Nikky zou dan ook zijn dat zij haar intuïtie als belangrijkste wapen moet gebruiken en zich niet moet laten meeslepen in het verbale geweld waar Donald Trump zo goed in is. Ook is Saturnus de heerser van het elfde levensgebied en dat is erg prettig als je bepaalde doelstellingen wilt behalen.

Om dit schrijfsel niet te lang te maken, nog het volgende en dat is heel belangrijk. In haar horoscoop staan de Zon en Rahu in het elfde levensgebied en dat is erg gunstig voor een groeiende carrière, mede omdat de heerser van dit levensgebied (Saturnus) zo sterk staat.

Het toch allerbelangrijkste levensgebied voor carrières is het tiende. Hier staat Jupiter samen met Mercurius in het teken Boogschutter, waar Jupiter heerser van is. Dit is echt een prima stand voor mooie loopbanen, vooral omdat Jupiter een Gaja Kesari Yoga (een prachtige verbintenis) maakt met de Maan in het eerste levensgebied en dat is in dit geval prettig omdat Nikky vanwege haar Maan een groot stemmerspubliek naar zich toe kan trekken. Momenteel staat zij nog laag in het klassement omdat zij nog niet zo bekend is bij de kiezers, maar de strijd moet nog beginnen

Dit is een hele summiere duiding van haar horoscoop en ik ga er dieper op in als Nikky in de verkiezingsstrijd haar beloftes gaat waarmaken. Want ook de Dasha in haar horoscoop speelt een grote rol. Het zou mooi zijn als er een exactere geboortetijd zou komen, want het bijzondere in de horoscoop van Nikky is dat halverwege haar geboortedag haar dasha van Ketu overgaat in de dasha van Venus. En dat maakt dan een heel groot verschil.

Conclusie: een prachtige horoscoop, die een presidentschap waardig is. Ik wens haar veel succes toe en mocht zij uiteindelijk als laatste van de republikeinen de strijd aangaan met de democratische tegenkandidaat, dan gaan we haar dasha maar eens dieper bekijken. Misschien is dan haar geboortetijd ook wel bekend.

 

Omdat ook veel niet-astrologen mijn artikelen lezen, heb ik getracht dit artikel zo eenvoudig mogelijk en voor iedereen leesbaar te houden. In elk geval zal duidelijk zijn geworden, dat er voor een ieder een bepaald levenspad is weggelegd.

 

 

Gaat Joe Biden een tweede ambtstermijn behalen als president van de V.S. ?

 

Joe Biden is geboren op: 20-11-1942, in At Scranto (Pennsylvania) V.S.

Hij heeft een Schorpioen-ascendant met daarin een sterke Zon, die hier heerser is van het 10e levensgebied. Dit levensgebied staat voor carrière, status, professionele bekendheid en aanzien. Dit wordt nog eens versterkt door de nakshatra van Anuradha en dat is een aanwijzing voor dappere mensen. Omdat Saturnus de heerser is van deze nakshatra, mag je verwachten dat Joe een harde werker is.

Rahu in het 10e levensgebied versterkt het professioneel succes. Dit geeft veel ambitie en vreugde in hard werken. Met het teken Leeuw als achtergrond, krijgt de Zon (eer, aanzien) een flinke stimulans.

Iemand met een Schorpioen-ascendant heeft de planeten Jupiter en de Maan in principe gunstig in zijn/haar horoscoop staan. Jupiter (weldoener) staat hier prachtig in het 9e levensgebied (hogere kennis) en ook al staat deze planeet weliswaar retrograde, dan is deze hier toch nog een zegen. Deze stand geeft een goede gezondheid aan en maakt voorspoedig en wijs. Ook mag verwacht worden dat Joe een prima opleiding heeft genoten.

Jupiter maakt een zogenaamde Gaja Kesari Yoga met zijn Maan, wat gunstig is voor succes en in het algemeen geluk verhoogt. Het feit dat Jupiter retrograde staat is een aanwijzing dat op het laatste moment weleens de boot kan worden gemist.

Zoals gezegd staat de Maan hier gunstig, al is het 6e levensgebied (belemmeringen, vijanden) wat nadelig. Door het aspect met Mars, die ook nog eens zijn eigen teken Ram aspecteert, hoeft dit niet al te grote problemen op te leveren. De planeet Mars in het 12e levensgebied (afzondering, verliezen) zorgt er voor dat Joe assertief, ambitieus en onafhankelijk is. Wel moet hij opletten dat hij de neiging heeft af en toe te emotioneel te reageren.

Het 12e levensgebied (zorgen, beperkingen teleurstellingen) maakt sommige zaken nog weleens vaag en Mercurius, die ongunstig staat voor iemand met een Schorpioen-ascendant, heeft hier last van. Doordat Mercurius ook nog combust (verbrand door de zon) staat, is hier een aanwijzing voor communicatiestoornissen en verwarring.

Op 21-9-2022 nam in de horoscoop van Joe Biden de planeet Saturnus als Dasha (prominente planeet voor een periode) de hoofdrol over van zijn planeet Jupiter. Saturnus staat in het 7e huis en zogenaamd dik bala, wat betekent dat dit de beste en meest krachtige plek voor een planeet in een horoscoop is. Het maakt Saturnus krachtiger, geeft meer discipline en autoriteit. Saturnus staat in het teken Stier en voelt zich daar goed thuis. Een Dasha-planeet in het zevende huis heeft veel te maken met (vooral) zakelijke relaties, uitbreiding van zaken en omgang met publiek (hier degenen die straks hun stem moeten uitbrengen).

Saturnus in het 7e levensgebied (samenwerking) ontvangt verder een aspect van de heer van dit 7e levensgebied (Venus) en van de heer van het 10e levensgebied (Zon) wat een mooie Yoga is en één en ander behoorlijk versterkt.

Jupiter gaat in transit (actuele doorloop van een planeet in een horoscoop) door het 7e huis van begin mei 2024 tot en met halverwege mei 2025. Dat betekent in dit geval een hele mooie opsteker voor Saturnus, omdat Jupiter een echte weldoener is. Saturnus als Dasha staat nu dus heel sterk zowel een half jaar voor de verkiezingen, op de verkiezingsdag (5-11-2024) zelf en ook op de (eventuele) dag van beëdiging (20-1-2025) in de horoscoop van Joe. Mooier kan haast niet.

Waar ik het nog nooit over gehad heb is de zogenaamde Varshapal. Deze staat ook wel bekend als solaar in den westerse astrologie en geeft het astrologische thema aan voor een jaar van verjaardag tot verjaardag

In de Varshapal van Joe Biden van zijn 81e tot zijn 82e verjaardag vinden de presidentsverkiezingen plaats. In die Varshapal gaan we eerst kijken hoe deze er astrologisch in eerste instantie bijstaat. Dit wordt gedaan door het zoeken naar de zogenaamde Tri-Rasi Pati oftewel de jaarheer. Dat is in dit geval Venus in het eerste huis en mag hier als gunstig beschouwd worden. Het staat voor succes, voorspoedige gebeurtenissen en professionele vooruitgang. Dit is natuurlijk prettig voor iemand die in de race zit voor een (tweede) presidentschap.

Daarnaast kijken we naar de Dasha-planeet en dat is momenteel Saturnus, zoals ik hierboven beschreven heb. Saturnus staat in de Varshapal in het 6e huis (tegenstanders) en ook dat is heel gunstig, omdat dit een goede planeet is om tegenstanders te kunnen verslaan. Daarnaast krijgt deze Saturnus ook nog eens aspect van Mars, wat dit alles versterkt. De conjunctie met de Maan zorgt ervoor dat de mooie kwaliteiten van Saturnus (discipline, wijsheid, rechtvaardigheid) bekrachtigd worden.

Voor een presidentskandidaat is het 10e huis (beroep, carrière) natuurlijk heel belangrijk. Deze staat is het teken Tweelingen, waar Mercurius de heerser van is. Maar ook is Mercurius heerser is van het 1e huis, wat in Maagd staat. Het mooie is dat de prima Tri-Rasi pati (jaarheer) nu verbonden is met Mercurius en dus ook met het 1e (persoonlijkheid) en het 10e huis (beroep, carrière) en dat is prachtig voor iemand die een vervolg van zijn carrière als president ambieert.

Met deze standen van de planeten, durf ik te voorspellen dat Biden een zeer goede goede kans maakt om zijn titel als president te prolongeren. Maar, ik houd nog even een slag om de arm. Want wie wordt zijn Republikeinse tegenkandidaat? Want die horoscoop wil ik natuurlijk ook wel  even graag zien. Wordt vervolgd.......

 

De ‘7-year itch’

 

Opeens kwam het weer in het nieuws; de zogenaamde ‘7-year itch’. Iemand had onderzoek gedaan naar dit fenomeen en was daar ook op afgestudeerd. Op zich is dat natuurlijk prachtig, maar als astroloog en theosofiestudent, moest ik mij nu toch even achter de oren krabben. Want waar hebben wij het hierover? En wat is dan wel een ‘7-year itch’?

De ‘7-year itch’ is een overtuiging bij veel mensen dat na 7 (zeven) jaar in een liefdesrelatie het heilige vuur vaak aan het verdwijnen is. Zo heeft bijvoorbeeld Marilyn Monroe veel te danken aan haar roem als actrice door een hoofdrol te spelen in een film met bovengenoemde titel. Dat is dan ook zeer waarschijnlijk de reden dat de ‘7-year itch’ vandaag de dag alleen in verband wordt gebracht met liefdesrelaties. Ongetwijfeld zal dit ook wel zo zijn, maar er is meer……..

De ‘7-year itch’ staat voor een tijdsperiode van ongeveer 7 (zeven) jaar en geeft aan dat de chemie onderling aan het uitwerken is en de kans toeneemt dat men langzamerhand een beetje genoeg van elkaar begint te krijgen. De periode van 7 (zeven) jaar staat niet alleen voor relaties, maar ook voor je werk, studie, sport en eigenlijk voor alles waar je in het dagelijks leven mee bezig bent. Het is een aanwijzing dat het tijd wordt voor een nieuwe impuls en daardoor de boel weer eens even lekker kan op opfrissen.

Je kan hier van schrikken, maar dat hoeft toch echt. Eigenlijk hebben we het over ‘oude wijn in nieuwe vaten’. Daarom was ik enige tijd geleden dan ook toch wat verbaasd, dat je ook al op het onderwerp van ‘7-year itch’ blijkbaar kunt afstuderen. In ieder geval is het wel een feit dat het getal 7 (zeven) van oudsher als een bijzonder getal werd beschouwd door de wijzen.

Het getal zeven is het meest symbolische getal dat wij kennen en in elk numeriek systeem in de oudheid werd daar naar verwezen. In veel religies is de zeven een heilig getal en representeert rust, voltooiing en overgaan naar een hoger niveau.

Pythagoras en zijn leerlingen noemden het getal zeven een volmaakt getal, omdat het uit drie en vier was samengesteld: de driehoek (verbonden met de drie-eenheid van de geest) en het vierkant (verbonden met de vier elementen van de materiele wereld). Het samensmelten van het lichaam (4) en de geest (3) vormt zodoende het symbool van de vergeestelijkte mens.

Onder andere Plato zei al dat op de zevende dag de ziel van de aarde ontstond. De zeven is ook het getal van natuurlijke cycli en speelt een belangrijke rol in de grote cyclus van de planeet Saturnus (symbool van leermeester en karma). Maar in ieder geval kunnen we dit getal op allerlei vlakken terugzien: in de muziek, in de kleuren en de elementenleer en bijvoorbeeld in de bijbel wordt gesproken over de zeven magere, en zeven vette jaren, et cetera, et cetera.

Natuurlijk ook in de astrologie is de zeven heel bijzonder. Zoals ik al zei heeft dit te maken met de cyclus van Saturnus (de grote leermeester). Elke 7 (zeven) jaar staat namelijk Saturnus in transit (in beweging) vierkant op zijn beginstand. De uitdrukking ‘vierkant tegenover elkaar staan’ zegt het eigenlijk al. We hebben het hier over strijd.

In mijn ogen is de ‘7-year itch’ dan ook eigenlijk een natuurlijke periode om daarna het één en ander te evalueren. Dat hoeft echt niet gelijk tot een breuk te leiden, maar kan zelfs, als je het goed aanpakt, weer extra nieuwe energie geven. Het is maar wat je er mee doet.

En natuurlijk is het leuk dat je vandaag de dag op een onderwerp als dit kunt afstuderen, maar in feite is er eigenlijk ‘niets nieuws onder de zon’.

 

(Ayur)-Vedische astrologie

 

Voor deze maand eens een heel ander schrijfsel, dan jullie van mij gewend zijn. Natuurlijk gaat het over astrologie, maar deze keer even geen horoscoopduiding. Neemt trouwens niet weg, dat dit heel interessant is. Om tot de hierboven genoemde aanhef (ayurvedische astrologie) te komen, eerst een kleine introductie.

Enige tijd geleden zei iemand tegen mij; ‘Frank, jij doet eigenlijk alleen maar leuke dingen’. Nu, is dat niet de eerste keer dat dit tegen mij gezegd werd en begon er eens over na te denken. Dit zorgde ervoor dat de filosoof in mij zich af vroeg; ‘is dat wel zo?’

Dus als antwoord gaf ik de wedervraag van; ‘wat is dan allemaal zo leuk dat ik doe en geef eens een paar voorbeelden?’ Nou, je bent een enthousiaste astroloog enne uhhhhh……  je vindt het heerlijk om met een boot te varen en tja, ………meer weet ik eigenlijk niet.

Ik vond dit gesprek eigenlijk wel grappig en ging er wat dieper op in. Okay, zei ik; ‘je hebt een punt’. Maar moet je eens goed luisteren. Weet je dat als ik benoem wat ik allemaal doe, de meeste menen dit helemaal niet leuk, en sterker nog, dit allemaal saai vinden. Inderdaad ben ik van professie 'Vedisch astroloog', maar dit is een beroep waar je bijvoorbeeld echt niet rijk van gaat worden om maar iets te noemen. En inderdaad vaar ik parttime als schipper op een veerpont en dat vind ik super leuk, maar heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat mijn astrologie werkzaamheden financieel ondersteund moeten worden (maar mij hoor je niet klagen, hoor).

Daarnaast zing ik in een mannenkoor, wat door oud-misdienaren is opgericht, de mooiste gezangen (oud russisch, byzantijns, etc.). En, ja ha, een heel groot deel van mijn leven ben ik ook nog een fervent schaker. En inderdaad, dit vind ik allemaal heel erg leuk.

Maar ga je nu bijvoorbeeld op straat aan iemand vragen wat hier leuk aan is, dan durf ik te wedden dat zeker 90% zegt dat zij daar allemaal geen zak aan vinden. En dan is nog het meest treurig dat de meeste mensen over het bovengenoemde wel een mening hebben, maar er feitelijk helemaal niets van weten wat dit allemaal inhoudt. En dat is toch een beter jammer.

Kijk, ik ben niet voor niets astroloog geworden natuurlijk. Vaak zijn dit toch mensen, die wel het één en ander hebben meegemaakt in het leven. Daarnaast moet je er natuurlijk ook wel aanleg voor hebben. Maar zo schaak ik al minstens 45 jaar heel fanatiek, waarbij ik wel moet bekennen dat de wereldtop op dit gebied hiervan niet wakker ligt. Ik ben een leuke amateurschaker, die soms zijn creatieve momenten heeft. Tenminste, dat zeggen mijn tegenstanders. Zelf zie ik het over het algemeen als lelijke blunders en moet dan veelal alle zeilen bijzetten om een afgang te voorkomen.

Zo ook met zingen in het mannenkoor. Vanuit mijn horoscoop, weet ik dat ik aanleg heb voor zang. Het zit trouwens ook in mijn familie (genetisch bepaald, denk ik). Mijn moeder heeft heel vaak meegedaan aan de uitvoering van de Mattheus Passion van J.S. Bach en mijn opa heeft regelmatig in opera’s gezongen. Maar dit neemt niet weg, dat ik als 1e tenor blij ben naast een dijk van een andere 1e tenor te staan, die geweldig kan zingen. Laat ik het anders zeggen, als hij er een keer niet is dan kan je dit namelijk wel horen. En dan druk ik mij nog voorzichtig uit. Maar gelukkig is hij er bijna altijd!

En als ik op de veerpont ben en het is mooi weer, dan zeggen heel veel mensen; ‘mijnheer, u heeft het mooiste beroep ter wereld’. En dan zeg ik; ‘dat klopt’. Maar, veelal voeg ik er wel aan toe dat zij ook maar eens terug moeten komen in de winter, om bijvoorbeeld 6.30 uur ’s-morgens, en er zoveel mist en bewolking hangt, dat je niet weet wat de voor- of achterkant van de boot is.

Okay, dit was een beetje de introductie van dit schrijfsel en dat sluit ik nu af met de geweldige opmerking van een goede vriendin van mijn vrouw en mij. Zij helpt ons namelijk jaarlijks met de belastingaangifte en zegt regelmatig dat andere mensen zo kunnen klagen en zeuren, omdat zij menen zoveel belasting te moeten betalen. Haar antwoord tegen die mensen is steevast; ‘je moet juist blij zijn dat je zo veel belasting mag betalen!’ Die mensen kijken haar dan altijd verward aan en meestal begrijpen ze het in eerste instantie niet…........., maar jij toch wel, hoop ik? Want, het lijkt mij toch niet fijn als de belastingambtenaar tegen je zegt; 'nou, gezien uw beroerde financiële situatie momenteel, hoeft u dit jaar geen belasting te betalen. Toch?'. 

 

Goed. In de Veda’s (oudste wijsheid geschriften ter wereld) komt de Vedische astrologie voort, maar ook o.a. Ayurveda, wat ‘wetenschap van lang en gezond leven’ betekent. Ayuh betekent ‘leven’. Veda betekent ‘wetenschap’ oftewel ‘kennis’. Ayurveda is het enige niet-allopathische (niet-gangbare) geneeskunde systeem dat door de W.H.O. volledig geaccepteerd en erkend is. Ayurveda is letterlijk en figuurlijk universeel, omdat het een zeer oud systeem is, wat een wetenschappelijke filosofie omvat, alsmede een manier van leven, nauw gekoppeld aan de natuurlijke kringlopen van het universum. Ayurveda is niet gebaseerd op de Indiase cultuur of religie, maar heeft zich wel binnen die context ontwikkeld. Ayurveda heeft als doel ziekten te genezen, als ook ziekten te voorkomen.

Enige tijd geleden heb ik een Ayurveda opleiding op H.B.O.-niveau mogen afronden met als doel dit te verenigen met de Vedische astrologie. Dit gebeurt in India veelvuldig en is zeer zinvol. Ik zal hier niet uitleggen wat Ayurveda allemaal inhoudt, maar het komt er heel kort op neer dat de mens onderverdeeld kan worden in drie constituties, te weten; Vatta, Pitta, en Kapha. Dit is de hoofdverdeling (basisconstitutie), maar veelal zijn er mengvormen zoals bijvoorbeeld: Kapha/Pitta, of Vatta/Kapha, etc.

Ayurveda gaat er vanuit dat iedereen wordt geboren met een bepaalde basis-constitutie en raakt deze door bijvoorbeeld omgevingsfactoren uit balans, dan leidt dit veelal tot ongemak, ziekte en lijden. De klinische kant van Ayurveda is hoe je van die afgedwaalde positie weer terug kunt komen naar je natuurlijke staat. Een gerespecteerde natuurwet van Ayurveda is dan ook: “het gelijke trekt het gelijke aan”.

Jouw constitutie kan onder andere worden bepaald door de bekende planeten in de Vedische astrologie, namelijk: Maan, Zon, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus, Rahu en Ketu. Een bekwame astroloog kan dit voor je doen.

Zou dit het zijn dat mensen tegen mij zeggen;  ‘Frank, jij doet eigenlijk alleen maar leuke dingen!’ Mijn antwoord is vaak, dat mensen eens niet zo vaak moeten zeuren. Want dit zeurgedrag komt vaak voort uit een onbalans van hun constitutie, wat een grote onvrede over zichzelf met zich meebrengt. Omdat ik nu weet wat mijn constitutie is en daar dus ook naar leef, straal ik uit dat ik eigenlijk alleen maar leuke dingen doe. En inderdaad, vaak voelt dit ook zo! Maar eigenlijk doe ik alleen maar dingen die bij mij passen en is het niet meer als een streven naar ‘geluk’. Kan jij het daarmee eens zijn?

 

Presidentsverkiezingen V.S. 5-11-2024

 

Het is nog voor de nabije toekomst, maar binnen afzienbare tijd komen ze er weer aan. De presidentsverkiezingen van de V.S. Nu kan je je afvragen, waar maak je je druk om. Maar met de geopolitieke spelletjes die momenteel door de grootmachten op wereldniveau worden gespeeld, zijn wij in Europa een soort speelbal aan het worden. Zo ziet Rusland (lees Poetin) heel graag dat de alliantie tussen Europa en de V.S. een flink stuk minder sterk wordt, En is het niet zo dat Poetin het beter kan vinden met Donald Trump, dan met Joe Biden?

Goed om te weten is dat de cyclus van Pluto voor de horoscoop van de Verenigde Staten in 2024 gaat eindigen en een nieuwe cyclus gaat aanvangen. Een zekere aanwijzing voor grote veranderingen, zeker nu Pluto komende maand Maart alvast het teken Waterman binnengaat. Deze cyclus (waarbij de recente vierkanten tussen Saturnus en Uranus ook behoren)  heb ik allemaal beschreven op deze site en kan je terugvinden onder actualiteit ‘vorige artikelen’. Allemaal symboliek voor grote veranderingen en daarom zijn de presidentsverkiezingen (zeker in 2024) heel belangrijk voor Europa. De komende maanden zal ik regelmatig van eventuele potentiële presidentskandidaten hun astrologische kansen beschrijven, zodra ik de daarvoor de benodigde informatie heb kunnen bemachtigen. Wordt dus vervolgd.

Maar in ieder geval heeft met veel lawaai Donald Trump onlangs blijk gegeven dat hij de komende presidentsverkiezingen serieus neemt en weer een gooi wilt doen naar het presidentschap van de V.S.

Joe Biden laat zich er momenteel wat minder sterk over uit en heeft ook te duchten van zijn vice-president Kamala Harris, die een prachtige horoscoop heeft. Een horoscoop die bij een presidentschap zou passen.

Deze keer zal ik de kansen van Donald Trump en Joe Biden met jullie doornemen en bekijken of er nog kansen zijn voor beide (niet al te jonge) heren.

Net zoals met de vorige presidentsverkiezingen, gaan we eerst nog eens kijken (zie ook aktualiteit ‘recente ‘artikelen’ van mijn site) naar de Dasha-periodes van Donald en Joe. Natuurlijk weten jullie nog dat met een Dasha-periode wordt bedoeld dat een bepaalde planeet voor een bepaalde tijd prominent in de horoscoop staat.

Wat toen opviel was dat beide heren in een ijzersterke Jupiterperiode zaten en ik heb toen ook voorspeld dat de einduitslag heel spannend gaat worden en heel veel toestanden zal geven (voorbeeld: uiteindelijk bestorming van het capitool). Wel moet ik eerlijk toegegeven dat ik toen had aangegeven dat het presidentschap naar Trump zou gaan, maar uiteindelijk ging dit toch naar Biden. Typisch geval van een bedrijfsongevalletje waar je als astroloog niet vrolijk van wordt, maar ik heb er toch wel veel van geleerd. Ik heb mij (omdat de kansen van beide rivalen zo dicht bij elkaar lagen) uiteindelijk te veel door de levensduur van beider Jupiter-Dasha’s laten leiden.

Namelijk de duur van de Jupiter-Dasha van Joe Biden eindigde halverwege september 2022 (21/9 om precies te zijn) en ging toen over naar de Saturnus-Dasha. Daar hoeft in eerste instantie niks mis mee te zijn, maar dan moet Saturnus wel heel goed staan in de horoscoop om president te blijven. En bij Joe Biden staat zijn Saturnus toch wel een stuk minder sterk, dan zijn Jupiter. Met name het nauwe aspect dat Mars , die in het 12e huis/levensgebied staat,  met deze Saturnus maakt is niet fijn voor een presidentschap. Alhoewel Venus ook een aspect op deze Saturnus werpt is het te weinig om het sterke Mars-aspect te compenseren. Einde oefening dus, lijkt mij. Dit alles inziende, komt er nu wel een mooie kans voor Kamala Harris. Maar dat moeten de democraten maar uitvechten. De horoscoop van Kamala zal één van de volgende keren worden besproken.

Maar Donald Trump zijn Dasha-periode is pas in 2016 begonnen en eindigt herfst 2032 (14/11) om precies te zijn. Dat is natuurlijk heel gunstig voor hem. Zeker, omdat Jupiter zo enorm sterk staat in zijn horoscoop vanwege het sterke aspect van Rahu conjunct (samenstand) de Zon (o.a. leiderschap en macht).

Dat was de reden dat ik uiteindelijk koos voor Trump als president in 2020, namelijk zijn lange duur van de Jupiter-Dasha. En bij Joe Biden zou zijn Jupiter-Dasha, tijdens het presidentschap, worden overgenomen door Saturnus. En toch moet ik zeggen dat tijdens dit huidige presidentschap meer gehoord wordt van Donald Trump, dan van Joe Biden en zat ik er eigenlijk niet zo heel erg naast met mijn voorspelling.

Conclusie: Donald Trump gaat vol voor de komende presidentsverkiezingen en ik geef hem een goede kans, maar er zijn nog wat Republikeinen die ook een gooi willen doen naar het presidentschap. En dat betekent dat er eerst een paar achterhoede gevechten zullen moeten worden gehouden door Donald om als kandidaat voor de Republikeinen voor het presidentschap te gaan.

Maar als er straks astrologische informatie (geboorte-datum, -plaats en -tijd) over sterke Republikeinse concurrenten van Trump beschikbaars is, dan kom ik er zeker op terug.

 

Het jaar 2023 en de jaren daarna……….

 

Afgelopen oudejaarsdag is mij gevraagd om voor de radio mijn astrologische visie voor het jaar 2023 te geven. Het blijkt dat veel mensen dit niet hebben meegekregen en het toch graag gehoord zouden hebben. Dat heeft mij doen besluiten om het als maandelijks schrijfsel,  ditmaal op mijn site te zetten.

Het jaar 2023 is astrologisch gezien een belangrijk jaar en dat heeft vooral te maken met de planeet Pluto, die op 23-3-2023 het teken Waterman binnengaat. Voor velen het sein dat het Waterman-tijdperk nu toch echt gaat beginnen.

Toch waren er al meer aanwijzingen dat er (grote) veranderingen aan zaten te komen en dat heeft vooral te maken met de conjunctie van Saturnus met Pluto in 2020. Saturnus staat voor het ‘oude’ en Pluto staat voor ‘opruimen”. Een astroloog zou dan zeggen dat de ‘oude’ maatschappij zijn kracht gaat verliezen en moet wijken voor een nieuwe maatschappijvorm.

Nog geen jaar na deze conjunctie, maakten de planeten Saturnus en Jupiter een conjunctie in het teken Waterman en ook dit was bijzonder. Waterman behoort namelijk tot het ‘Lucht’-element, dat vooral staat voor: denken, kennis, communiceren en het geestelijke. Maar de afgelopen 200 jaar vielen  deze telkens terugkerende conjuncties, in een teken met een ‘Aarde’-element. Uiteindelijk leidde het vele malen terugkeren van deze conjuncties in het ‘Aarde’-element tot een dominantie van het materiële, wat zich is gaan uiten in: kapitalisme, multinationals, consumptiemaatschappij, etc.

De meeste mensen weten dat veranderingen eigenlijk nooit altijd uit zichzelf ontstaan, maar dat daar een soort van ‘hulpmiddelen’ voor nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld een Coronacrisis of een (Oekraïne)-oorlog. Dit soort uitingen zijn er om de maatschappij collectief tot een ander gedrag te brengen.

Wat mogen we nu van dit zogenaamde Watermantijdperk verwachten? Op het niveau van verandering is het interessant om eens terug te gaan naar de tijd van de Franse revolutie. Toen kwam Pluto voor het laatst het teken Waterman binnen en in een aantal jaren werd de maatschappij compleet op zijn kop gezet. Omdat het gezegde van 'dat de geschiedenis zich herhaalt' niet zo maar een uitspraak is, lijkt het mij verstandig om van het volgende kennis te nemen. 

Ook nu weer, in deze tijd, gaat een strijd ontstaan tussen het ‘volk’ en ‘machthebbers’. Met andere woorden, denk ik, vooral arm tegen rijk. Maar dat is nog bijzaak. We staan op de vooravond van een nieuw tijdperk, waarin de fundamenten van technologie, energie, milieu en duurzaamheid en sociale omgang, de wereldgemeenschap zal opschudden. Robotisering en alles wat daarmee raakvlakken heeft, gaan nu opeens heel snel. Mensen als  bijvoorbeeld Elon Musk zullen met hun denkbeelden een enorme draai aan de geschiedenis gaan geven.

Om ter afsluiting een paar voorbeelden te geven van wat we mogen verwachten voor 2023 en de jaren daarna, het volgende. De laatste jaren heb je al kunnen merken (hoop ik voor je) dat het oude ‘Aarde’-tijdperk langzaam werd opgeslorpt door het nieuwe ‘Lucht’-tijdperk. Er ontstond een soort aparte dualiteit tussen deze twee elementen, dat zich uitte in: online bankieren, geld in bits en bytes, immateriële goederen zoals software, en bedrijven als Google of Facebook. Er gaan hier al honderden miljarden in om.

In de komende jaren zal er, bijvoorbeeld door woningnood, over andere woonvormen worden nagedacht. Niet iedereen zal meer zijn eigen afgebakende woonplek bezitten, maar meer deelnemen in een gemeenschappelijke multifunctionele woonruimte. Robots gaan steeds meer werk overnemen en mensen kunnen meer een groter deel van hun bestaan besteden aan het verzamelen van kennis, ideeën ontwikkelen, leren en onderzoeken. Bezittingen en geld verliezen enorm aan waarde en belangrijkheid, en de toegang tot het ‘kennisnetwerk’ zal grotendeels gratis worden. Door deze gedragsverandering zullen wij steeds minder gedijen op vet, vlees en suiker en komen hier uitgebalanceerde voedselpillen voor terug.

Futurologen/astrologen verwachten verder nog een enorme toename van digitale netwerken voor onze alledaagse voorzieningen. Zo is niet alleen onze computer online, maar ook onze auto, koelkast, verlichting, verwarming, stofzuiger, etc. Maar ook de smartphone die je nog telkens met de hand moet bedienen wordt snel ouderwets, want door de toenemende  ‘wearables’ is dit binnen enkele jaren niet meer nodig. Brillen met ingebouwde camera’s, contactlenzen die je bloedsuikerspiegel meten, noem maar op. Niets is te gek!

Onze computers zullen steeds sneller, steeds kleiner en steeds onzichtbaarder worden. Hierdoor versmelten de natuurlijke en kunstmatige wereld steeds meer, totdat ze op een gegeven moment niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

 

De eclipsen in de horoscoop van prins Charles

 

Op 8 september 2022 overleed Koningin Elizabeth en maandag 11 september werd de troonopvolger, de Prince of Wales Charles, officieel uitgeroepen tot King Charles III. Charles is dus nu al koning maar de formele kroning vindt pas 6 mei 2023 plaats.

Volgens de Vedische astrologie valt de ascendant in de horoscoop van Charles in het teken Kreeft, waarvan de heerser (de Maan) in het 10e levensgebied (beroep, carrière, status) valt . Deze Maan staat bijna loodrecht tegenover de Zon en mag in eerste instantie als zeer gunstig worden geduid. De Maan is in deze horoscoop verreweg de meest belangrijke planeet.

Maar………….., er is nogal wel het één en ander te zeggen over deze Maan als je wat dieper op deze horoscoop in gaat.

Om te beginnen staat de maan superieur t.o.v. de Zon, die in deze horoscoop zeer povertjes staat. De Zon staat o.a. symboliek voor koningen, presidenten, directeuren, etc. en is hier niet gunstig voor Charles. Daarnaast staat de Zon in val (Weegschaal) en conjunct Mercurius en Ketu. Gelukkig is er een Neecha-Bhanga Yoga die de debilitatie van deze Zon neutraliseert, alhoewel de positieve effecten daarvan pas in het latere leven ervaren zullen worden. Dit is zeer waarschijnlijk de reden dat Queen Elizabeth tot het bittere einde op de troon is blijven zitten. Charles werd in de schaduw gehouden, omdat hij niet geschikt genoeg werd bevonden voor het koningschap. Zeker niet op jonge leeftijd. Charles is van 14-11-1948 en is dus nu 74 jaar. Zijn geboorte-tijd is 21.14 uur en -plaats is Londen.

De Maan op de as Rahu-Ketu is nooit gunstig en staat voor mentale en emotionele verstoringen. Daarnaast staat ook Mercurius tegenover de Maan en conjunct Ketu. De Maan staat voor gevoel en Mercurius voor het rationele. Een oppositie tussen beide planeten geeft schommelingen tussen het rationele en het irrationele en dat is niet fijn met een Maan in het 10e levensgebied (staat o.a. voor het volk) als je van het Koninklijke huis bent. Zo worden bijvoorbeeld discrete zaken (‘vuile was’) toch gauw publiek bezit. 

Naast de, in dit geval alles overheersende Maan, mag ook Ketu in het 4e levensgebied niet onderschat worden. Alle planeten in deze horoscoop ondervinden invloed van Ketu, die een zogenaamde boosdoener is, maar ook staat voor hogere kennis en wijsheid. Maar aan de andere kant kan Ketu ook ondoorgrondelijk zijn en extremiteiten in de hand werken.  

Twee weken voor de geboorte van Charles was er een totale zonsverduistering. Hoewel het niet gebruikelijk is om dit in een geboortekaart te duiden, speelt de eclips (zon- en/of maansverduistering) een grote rol bij belangrijke momenten in het leven van Charles.

29 juli 1981 trouwde Charles met Diana en rond deze datum (17/7 en 31/7) was er een Maan- en een Zonsverduistering. Bijna iedereen weet hoe dit huwelijk geëindigd is.

9 april 2005 trouwde Charles met Camilla en ook rond deze datum (8/4 en 24/4) was er weer een zons- en maansverduistering. Wat een publiek geheim is, bevatte deze dag meer drama dan de meeste mensen weten.

De formele kroning van prins Charles tot koning is 6 mei 2023 en, je voelt ‘m al aankomen, inderdaad……….. ten tijde van deze datum (20/4 en 5/5) natuurlijk weer een zons- en maansverduistering.

Het is goed om te weten dat gedurende een eclips-periode goed bedoelde handelingen veelal niet de verwachte resultaten opleveren. Het is daarom aanbevolen om zaken als inzegeningen, belangrijke zakentransacties , etc. gedurende een eclips-periode te vermijden.

Wat kan je nu zeggen van de formele kroning van Prins Charles? Mijns inziens, is duidelijk dat de sterke Maan conjunct Rahu in het 10e levensgebied (beroep, carrière, status) met het teken Ram als achtergrond en diens heerser Mars, die weer in het 5e levensgebied (o.a. ‘vorige levens’) van Schorpioen staat, hier sprake is van een karmische belasting. Charles is voorbestemd om een carrière aan te gaan waarop hij volop in de picture zou komen te staan (koningschap). Maar Ketu in het 4e levensgebied (o.a. geluk) die een sterk aspect van Saturnus (ook in de bijkaart navamsha) ontvangt, geeft aan dat hij nooit gelukkig gaat worden in deze functie en daarom veel meer een achtergrondfunctie zal blijven ambiëren.

 

 

Volodymyr Zelensky

 

Als er één iemand dit jaar in de bekendheid is gekomen, dan is dat Volodymyr Zelensky, die op 20 mei 2019 ingezworen werd als president van de Oekraïne.

Wat kan de Vedische astrologie over Zelenski zeggen. Om te beginnen zijn geboortegegevens, die als volgt bekend zijn: geboren op 25-1-1978, in de plaats Krivoy Rog, Dnipropetrovs’ka Oblast, met een tijd van 14.00 uur.

De geboorte-datum en -plaats hoeven we niet aan te twijfelen, maar een tijd als exact 14.00 uur is een beetje een uitdaging. Vaak is zo’n tijd afgerond en dat komt een duiding van een horoscoop meestal niet ten goede. Maar bijvoorbeeld met behulp van bijkaarten, valt er toch nog het nodige te zeggen. Alleen een Dasha-periode (opeenvolging van planeten die op een bepaalde tijd een belangrijke rol in het leven spelen)  is dan wat minder nauwkeurig, maar daar kom ik straks op terug.

Zelensky heeft zijn ascendant in Stier en dat is een eerste aanwijzing dat dit voor de planeten Mercurius en Saturnus een gunstige stand is. Mercurius krijgt een mooi aspect van Jupiter en beide planeten maken samen ook nog eens een Parivartana Yoga (planeten staan in elkanders dierenriemteken). Weliswaar staat Jupiter retrograde (wat enigszins verzwakkend werkt) en Mercurius in het 8e levensgebied (een moeilijk levensgebied wat veel met veranderingen in het leven te maken heeft), maar toch is deze stand voor beide planeten over het algemeen gunstig.

Saturnus staat in het 4e levensgebied (heeft o.a. met geboorteomgeving, intelligentie en geluk te maken). Grappig is dat Zelensky een tijdlang voor zijn presidentschap in een cabaretgroep werkzaam was, wat de naam “woonblok 95” had en een verwijzing was naar de wijk in zijn geboorteplaats, waar hij geboren is.

Saturnus maakt een aspect met het 10e levensgebied (beroep, carrière, status) in het teken Waterman, wat in dit geval als gunstig uitgelegd mag worden. Wat Saturnus extra gunstig maakt, is de volgende Parivartana Yoga (planeten staan in elkanders dierenriemteken) met de Zon in het 9e levensgebied (wat o.a. met hogere opleiding, wijsheid, de wet, en bestemming in het leven te maken heeft). Zelensky heeft in zijn jeugd rechten gestudeerd, maar ambieerde uiteindelijk geen baan in die richting. Het cabaret trok hem meer.

Daarnaast staat in de navamsha-kaart (bijkaart van de horoscoop) de Zon in Ram in de buurt van exaltatie-punt (ook gunstig) en Saturnus in het 9e levensgebied, waarbij deze een mooi aspect van Jupiter krijgt en conjunct Rahu staat, ook in de buurt van zijn exaltatie-punt (ook gunstig).

Weer terug naar de geboortekaart, dan valt op dat Saturnus en de Zon ook nog eens een Kaahala Yoga (heersers van de levensgebieden 4 en 9 staan in elkanders levensgebied) maken, wat een aanwijzing is dat geborene assertief, agressief, moedig, en een leider van een leger zou kunnen zijn.

Apart is dat de horoscoop van Zelensky op het eerste gezicht niks bijzonders laat zien, maar ga je er voor zitten dan val je van de éne in de andere verbazing. Want wat hierboven geschreven staat is al sterk, maar daar blijft het niet bij.

Namelijk de schijnplaneet Rahu staat in het bijzonder mooie 5e levensgebied (o.a. amusement, intelligentie, goed karma om in de toekomst te schouwen) in het teken Maagd (mooltrikona), wat prima is. Daarnaast maakt deze Rahu een aspect met het hierboven genoemde 9e levensgebied, waar de Zon met Venus in staat en Rahu maakt een aspect met het 1e levensgebied (o.a. persoonlijkheid, karakterstructuur) in het teken Stier (exaltatie). Voor degenen die het niet weten, maar Venus is weer de heerser van o.a. het teken Stier welk in dit geval conjunct de Zon in het 9e levensgebied staat. De cirkel is nu rond en het mooie van deze horoscoop is dat al deze bovengenoemde constellaties niet als los zand in de horoscoop staan, maar allemaal met elkaar verbinding maken. Echt, heel bijzonder!!

En dan nog zijn we er niet. Want de altijd belangrijke (in dit geval volle) Maan staat in zijn eigen teken (Kreeft) in het 3e levensgebied, wat er voor gezorgd heeft dat de rechten studie niet in een daarbij passende carrière is omgezet, maar dat de wereld van het cabaret (muziek, dans, drama, acteren, zingen) hem bleef intrigeren (Zelensky zat vroeger ook in een studentencabaret). Dat hij hiermee ook successen behaalde (is miljonair geworden), is ook mede te danken door Rahu in het 5e levensgebied die o.a. voor de nodige creatieve energie zorgde.

Maar waarom werd Zelensky nu in 2019 president?

In 2018 maakte Zelensky bekend dat hij zich namens een nieuwe partij (Sloeha Narodoe oftewel ‘dienaar van het volk’) zich kandidaat stelde voor de presidents-verkiezingen van 2019. Hij had geen duidelijk omlijnd programma, maar presenteerde zich als iemand die corruptie wilde bestrijden en partijen bij elkaar wilde brengen. Bijzonder om te weten is dat Zelensky in zijn cabaretgroep een geschiedenisleraar speelde, die president wilde worden…..

Dit thema moet toch worden teruggevonden in zijn horoscoop.

De geboortetijd van Zelensky staat vermeld als exact 14.00 uur en dan mag er verondersteld worden dat deze zeer waarschijnlijk is afgerond. Met deze geboortetijd wordt de Maan-Dasha van 4-7-2018 belangrijk in de horoscoop van Zelensky. Rond die tijd speelde Zelensky daadwerkelijk met de gedachte om aan de presidents-verkiezingen mee te doen en maakte dit op 31 december wereldkundig. Zoals we weten staat de Maan zeer goed in zijn horoscoop en dus mag er, naast de andere bovengenoemde constellaties, succes verwacht worden. Dit bleek uiteindelijk wel in de tweede ronde van de verkiezingen. Met 73% van de stemmen, verwierf hij een grote overmacht en werd president van de Oekraïne.

Dit kan ook haast niet anders, want met de transits van Jupiter en Saturnus rond die periode wordt overduidelijk dat hij een ‘boost’ in zijn carrière zou gaan maken. Namelijk Jupiter transit staat dan (weliswaar) retrograde in het teken Schorpioen en aspecteert zijn 1e levensgebied, die als heerser de planeet Venus heeft en conjunct de Zon in het 9e levensgebied staat. En Jupiter transit aspecteert het 3e levensgebied waar de belangrijke Maan conjunct Mars in staat.

Daarnaast maakt Saturnus transit (die in deze horoscoop positief staat) een aspect met het 10e levensgebied waar het teken Waterman in staat, wat gunstig is. Maar ook krijgt de gunstige Saturnus in de geboortehoroscoop nog een aspect van Jupiter en een conjunctie (samenstand) met Rahu.

Op basis van deze gegevens mag een astroloog voorspellen dat de presidentsverkiezingen gewonnen zouden kunnen gaan worden. Toch is er naast al dit moois een dingetje en dat is de Maan-Mars Yoga in deze horoscoop. Het is een ruim aspect (bijna 18 graden) en dus niet heel sterk met daarnaast een Mars dat profijt heeft van een Neecha Bhanga Yoga (Mars wordt positiever door samenstand met de mooie volle Maan in eigen teken).

Deze Maan-Mars Yoga werd door de klassieken vroeger als behoorlijk negatief geduid. Vandaag de dag zijn de astrologen wat genuanceerder en moeten dit soort constellaties zeer nauwkeurig bestudeerd worden, voor er wat over gezegd wordt. Daarom laat ik het in dit geval bij het feit dat de naam Volodymyr Zelensky wel voorkomt in de zogenaamde  ‘Pandora Papers’.

Er is nog veel te zeggen over deze horoscoop, want er zijn ook nog meer Yoga’s en natuurlijk Nakshatra’s (maanhuizen). Toch rond ik hier af in de veronderstelling dat duidelijk mag zijn dat Zelensky niet zo maar iemand is en dat het voor een astroloog begrijpelijk is, dat deze man een belangrijke rol te vervullen heeft in dit leven.

 

 

Vladimir Poetin en het vierde Saturnus-Uranus-vierkantaspect.

 

In 2021 waren er drie vierkant-aspecten tussen de planeten Saturnus en Uranus en komende zondag (23/10) wordt voorlopig het laatste vierkant-aspect van deze twee planeten gevormd. Zoals misschien wel bekend staat Saturnus symboliek voor het oude, vertrouwde en de gevestigde orde en Uranus voor veranderingen en vernieuwingen, die met eventueel geweld, gerealiseerd moeten gaan worden.

Het vierkant-aspect tussen deze twee planeten staat voor veranderingen die we met z’n allen gaan beleven op deze wereld. Maar dit vierkant-aspect staat ook in de geboortehoroscoop van Vladimir Poetin en wel in het twaalfde en het negende levensgebied, volgens de Vedische astrologie die met de Siderische dierenriem werkt.

Uranus staat in het mooie negende levensgebied en krijgt een aspect van Mars (o.a. strijd). Saturnus in het 12e levensgebied (o.a. verlies) staat conjunct Zon en Mercurius. Dit twaalfde levensgebied is dus het meest sterk bezet.

Bijzonder is dat eind zomer/begin herfst van dit jaar (er is geen exact nauwkeurige geboortetijd) de Dasha-periode (tijdsduur van een planeet) van Venus bij Vladimir afloopt en overgenomen wordt door Mercurius (heerser van o.a. het twaalfde levensgebied). Zo’n verandering/opeenvolging van planeten heeft vaak gevolgen voor degene bij wie de horoscoop hoort.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, het accent gaat nu vallen op dit twaalfde levensgebied (o.a. verlies), wat niet populair is bij mensen met een zogenaamd hoge positie zoals presidenten, dictators, directeuren, etc. Vaak kan het voor hen namelijk een aanduiding zijn van een ‘val in positie’.

Natuurlijk wil dit niet gelijk zeggen dat enkel de Dasha van Mercurius in het 12e levensgebied de ondergang van een carrière is, want daar zijn meerdere aanwijzingen voor nodig. Maar kijk je naar de transits (actuele doorgang van een planeet door teken/levensgebied) van Saturnus en Jupiter, dan zie je dat er toch wel wat meer aan de hand is. En eigenlijk ook in de geboorte-horoscoop, maar daar zal ik in dit schrijfsel niet verder op ingaan

Jupiter in transit door het zesde levensgebied (o.a. vijanden) maakt een aspect met het twaalfde levensgebied waar o.a. Saturnus in staat. Verder maakt deze Jupiter een aspect met het tiende levensgebied (o.a. carrière). Aangezien de retrograde Jupiter in de geboortehoroscoop heerser is van het derde en het zesde levensgebied (wat beiden als ongunstig wordt gezien), mag daarvan nu ook de nodige onheil worden verwacht.

Maar ook Saturnus retrograde (obstakels en beperkingen) in transit in het teken Steenbok werpt een aspect op het tiende levensgebied (o.a. carrière) van Vladimir.

Wat mij lijkt is dat Vladimir Poetin zijn dominante positie binnen afzienbare tijd gaat kwijtraken, en dat er een enorme draai aan de geschiedenis (vierde en voorlopig laatste vierkant tussen Saturnus en Uranus) wordt gegeven.

 

 

Overlijden koningin Elizabeth

 

Als je in India naar een astroloog gaat voor een toekomstvoorspelling, dan moet je niet raar staan te kijken dat de einddatum van jouw leven als eerste genoemd wordt. Dat is natuurlijk even slikken, als je dit niet verwacht. In het Westelijke deel van de wereld wordt dit juist niet van de astroloog verwacht. Men vindt dat niet ethisch.

Toch kijkt men in het Oostelijk deel van de wereld hier heel anders tegenaan. Dit heeft met cultuur te maken. Het geloof van karma en reïncarnatie speelt hierin een grote rol.

In één van mijn vorige artikelen op deze side (16/6) heb ik een astrologisch stukje geschreven over koningin Elizabeth als eerbetoon aan haar 70-jarig jubileum als vorstin van het verenigd koninkrijk. Zie: aktualiteit (vorige artikelen).

Tijdens het duiden van haar horoscoop, viel het mij op dat Elizabeth niet zo lang meer te leven had. Zij was weliswaar al 96 jaar, maar toch gezond. Een kleine 3 maanden later (begin september) kwam opeens het bericht dat zij onverwachts in hele korte tijd was overleden. Zelf moest ik ook even slikken, ook al was het niet de eerste keer dat ik een naderend eind van een leven in de horoscoop had gevonden.

Zoals in mijn vorig artikel over koningin Elizabeth beschreven, was er voor haar een lang leven weggelegd. Daar is o.a. haar Zon als bhava karaka in levensgebied 5 en in Ram een aanwijzing voor. Deze Zon heeft als dispositor (ondersteuner) de planeet Mars in Steenbok op 28 graden staan en dat is een prachtige stand voor deze planeet. Mooier kan niet! Maar ook haar Maan in levensgebied 8 in Kreeft en haar heer 8 in levensgebied 8 mogen niet onvermeld blijven. Met deze aanwijzingen in een horoscoop is voor een astroloog duidelijk dat een hij of zij een zeer hoge leeftijd (meer dan 90 jaar) zal kunnen behalen.

Maar hoe is in een horoscoop zichtbaar dat het moment er is, dat het tijdelijke met het eeuwige verwisseld gaat worden? Om te beginnen kijkt de Vedische astroloog naar de heren van de levensgebieden 2 en 7, omdat deze met de dood te maken hebben. Maar ook 'boosdoenerige' planeten (zoals bijvoorbeeld Mars en Saturnus) in de levensgebieden 2 en 7, geven aanwijzingen. In het geval van koningin Elizabeth zijn het de planeten Mars (die zich nu van zijn ongunstige kant laat zien) en Jupiter, die ‘in val’ staat. Ook de schijnplaneet Rahu in het levensgebied 7 kan een aanwijzing zijn.

De Vedische astrologie wordt o.a. gekenmerkt door de Dasha’s (tijdsperiode van een planeet), die een grote rol spelen in een bepaalde leeftijdsfase. Eind 2007 begint de planeet Jupiter in Steenbok (in val) aan zijn dasha-periode bij koningin Elizabeth. Dit is een eerste aanwijzing dat er een minder positieve verandering in het leven voor haar gaat beginnen, maar dat wil nog niet zeggen dat zij gaat overlijden. Daar zijn meer aanwijzingen voor nodig.

Half augustus 2022 wordt deze dasha van Jupiter bijgestaan door Rahu en Mercurius, als zogenaamde sub-dasha’s.  Mercurius is o.a. heer van levensgebied 7 en staat niet gunstig, omdat deze planeet ‘in val’ staat in het teken Vissen. Met Rahu in levensgebied 7 en Mars in levensgebied 2 komt het thema naderende dood serieuzer om de hoek kijken.

De transits (tijdelijke doorgang van planeten in een levensgebied) moeten de doorslag geven. En inderdaad de planeet Saturnus (die veel te maken heeft met de dood) maakt een aspect met levensgebied 2, waar Mars (nu ongunstig) en Jupiter ‘in val’ staan. Verder maakt deze Jupiter ‘in val’ in transit een aspect met Saturnus in levensgebied 12 (o.a. het hiernamaals). Op 7 september wordt de dasha van Jupiter bijgestaan door de sub-dasha’s van Rahu, Mercurius, Venus en Maan. De Maan gaat conjunct Venus en dan wordt het teken Waterman met de planeet Saturnus, als heerser,  getriggerd.

Officieel is bekend gemaakt dat koningin Elizabeth op 8 september zou zijn overleden. Maar het zou mij niet verbazen dat dit eigenlijk een dag eerder (7 september) zou zijn geweest, wat volgens mij het geval is. Maar dit alles heeft weer te maken met de nauwkeurigheid van haar geboortetijd.

 

 

Tesla

 

Nee, ik heb geen nieuwe auto gekocht en dus ook geen Tesla. Maar weet je dat de naam Tesla afgeleid is van de naam Nikola Tesla, die beschouwd mag worden als één van de meest buitengewone uitvinders aller tijden. Hij werd geboren in de nacht van 9 op 10 juli 1856 in Smiljan in het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse rijk. Volgens zijn moeder tijdens een hevige onweersbui.

In zijn leven heeft Nicola zeker zevenhonderd patenten op het gebied van elektrische energie aangevraagd. Daarnaast heeft hij veertien doctoraten aan verschillende universiteiten over de hele wereld behaald en beheerste hij ook nog eens twaalf talen uitstekend. Een echte wetenschapsreus, die niet commercieel  was en waar anderen heel erg van geprofiteerd hebben door zijn patenten lucratief ten gelde te maken. Zijn laatste jaren versleet hij in een hotelkamer die door de overheid van zijn geboorteland werd betaald.

Als je meer van het levensverhaal van Nikola wilt weten, dan adviseer ik je internet te raadplegen. Dat zijn gedachtegoed over energie de komende jaren een grote rol gaat spelen, daar ben ik heilig van overtuigd.

 

Eén van de talen die Nicola goed beheerste was het Sanskriet. Daardoor was hij in staat de oude Vedische teksten over wijsheid te doorgronden. In 1881 leerde hij Swami Vivekananda (verlichte Oosterse meester) kennen. Hierdoor werd Nicola zich bewust van de mechanismen die de materiële wereld beheersen en ontdekte hij de ‘vrije energie’.

Vrije energie bestaat echt, alleen het probleem is dat er geen geld (nog niet) aan verdiend kan worden. Dat is de reden geweest dat Nicola Tesla in de laatste jaren van zijn leven als een soort van waanzinnige geleerde (gek) afgeserveerd werd. Hij was een bedreiging voor de gevestigde (financiële) orde.

Kijkend naar de horoscoop van Nicola dan valt meteen op, dat er vier planeten in één levensgebied (in dit geval het derde) staan, namelijk; Mercurius, Saturnus, Venus en de Zon. Mercurius staat hier in het teken Tweelingen (eigen teken) en dat is heel sterk.

Wat nu grappig is, blijkt in mijn vorige horoscoopbespreking van Elon Musk, dat ook hij dezelfde vier bovengenoemde planeten vlakbij elkaar heeft staan en ook Mercurius in het teken Tweelingen. Alleen heeft Musk deze niet in één levensgebied, maar in twee. Kijkend naar de horoscoop van een ander genie, bijvoorbeeld Albert Einstein, dan blijkt dat hij de vier bovengenoemde planeten ook in één levensgebied (het tiende) heeft staan. Echter, bij Albert staat de planeet Mercurius in Vissen en dus in val. Dat is geen goede stand voor een beroemd geleerde, maar er is compensatie vanwege de planeet Venus die verhoogd staat in het teken Vissen. Albert Einstein had, cognitief gezien, een trage en moeizame start in zijn leven en zijn vader werd dan ook door de directeur van de basisschool geadviseerd om zijn zoon maar gauw een vak te laten leren, want Albert snapte niet al teveel........

Astrologisch is dat overigens uitstekend terug te vinden in de horoscoop van Einstein. Na twee moeilijke dasha-periodes (een tijdsperiode dat een planeet een grote rol speelt in de horoscoop) van Mercurius  (in val) en Ketu, begon op ongeveer zijn vijftienjarige leeftijd de planeet Venus (die verhoogd staat) een grote rol in zijn horoscoop te spelen. Hij veranderde van school en zo werd de basis gelegd van een later grootse wetenschappelijk carrière.  

Nog even bij Bill Gates in de horoscoop kijken en wat denk je? Ja hoor, ook bij hem hetzelfde fenomeen. Weliswaar over twee levensgebieden verdeeld, maar wel weer met Mercurius in eigen teken. Dit lijk mij toch meer dan toeval en daar ga ik mij de komende tijd toch eens verder in verdiepen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in een horoscoop de Zon, Mercurius en Venus altijd wel in de buurt van elkaar staan. Maar Saturnus staat bij velen vaak ook heel ergens anders. En dan heb ik het nog niet eens over dat zo’n planeet in eigen teken staat of een gunstig levensgebied bezet.

Een voorzichtige conclusie die je mag trekken is dat het opvalt dat genieën (in de breedste zin van het woord) de vier bovengenoemde planeten bij elkaar hebben staan in een horoscoop en dan ook op een gunstige manier (zoals in eigen teken of gunstig levensgebied).

Jammer is dat er veel meer mensen zijn die de planeetconstellatie van een genie in hun horoscoop hebben, maar dat dit in hun leven niet naar voren is gekomen. Vaak heeft dat te maken met opvoeding of leven volgens een bepaalde norm. Wat natuurlijk heel treurig is, is dat deze mensen gewoon voor gek werden versleten alleen maar omdat ze niet werden begrepen.

 

Elon Musk (de Einstein van deze tijd)

 

Elon Musk is miljardair en de oprichter, CEO van SpaceX. Hij is ook oprichter, CEO van Tesla Motors. Het IQ van Elon Musk is 155, wat als zeer hoog wordt beschouwd. Hij heeft het vermogen om anders te denken en problemen sneller op te lossen, dan de meeste mensen. Bovendien kunnen zijn hersenen informatie verwerken die voor anderen moeilijk te begrijpen zijn. Hij hoort thuis in het gezelschap van genieën als Nicolaus Copernicus en Albert Einstein. Hij werkt ongelooflijk hard om zijn doelen te bereiken en is daardoor een succesvolle ondernemer in voornamelijk technologie, maar ook daarbuiten geworden! Volgens velen is hij een excentriek persoon, die gelooft dat mensen naar andere planeten zoals Mars moeten verhuizen. Zijn vermogen wordt op ongeveer 300 miljard geschat.

Elon Musk, geboren 28-6-1971 te Pretoria (Zuid-Afrika) met de geboortetijd van…………… Ja, ha, nu hebben we een uitdaging, want die is niet officieel bekend. Toch kan deze terugberekend worden door gebeurtenissen die iemand heeft meegemaakt in het huidige leven. Dat is wel hogere astrologie, maar degenen die zich hiermee bezighouden, komen uit op een geboortetijdstip van rond 6.30 uur. Daar kan ik mij wel in vinden.

Zijn ascendant valt dan in het teken Tweelingen en daar staan ook Mercurius en de Zon in. De Zon staat prima in dit eerste levensgebied (ascendant). Mercurius staat in zijn eigen teken en ook dat is zeer gunstig. De Zon staat hier voor respect en succes wat in het leven verkregen wordt. Mercurius staat hier voor grote intelligentie, zeer waarschijnlijke genialiteit, en fortuinlijkheid. Ook humor hoort hierbij en daar heeft Elon regelmatig in zijn leven blijk van gegeven. Sterker nog, het heeft hem op de been gehouden. Want hij heeft, voor dat hij doorbrak, zware jaren gehad (bijna failliet, depressief, zelfmoordneiging)

De Maan staat in het teken Leeuw en in het derde levensgebied. Het teken Leeuw staat voor leiderschap. Het derde levensgebied staat tevens voor alles wat met communicatie te maken heeft (van postzegel tot kwantumcomputer). Het werk waar Elon zich mee bezighoudt heeft dan ook heel veel met communicatie te maken. Daarnaast staat deze Maan ook in de nakshatra van Purva Phalguni en dat heeft vooral met creativiteit te maken.

Tot nu toe een leuke en gunstige horoscoop, maar dat is nog niet alles. In het achtste levensgebied in het teken Steenbok staan Mars en Rahu. Mars staat heel goed in dit teken en wordt hier bijzonder sterk, omdat deze bijna op 28 graden staat en dat is super! Daarnaast wordt deze Mars ook nog eens versterkt door Rahu. Mooier kan haast niet. Ook Albert Einstein had Mars en Rahu in Steenbok in het achtste levensgebied, alleen staat Mars bij Einstein niet op die mooie 28 graden.

Wat ook zeer belangrijk is in deze horoscoop is de verbintenis tussen het eerste, het zesde en het achtste levensgebied. Dit noemen astrologen een Yod. Hetgeen staat voor de ‘vingerwijzing van God’. Hiermee wordt bedoeld dat mensen met zo’n sterke Yod een missie in hun leven hebben. Geloof mij, Elon Musk gaat met zijn uitvindingen de wereld enorm veranderen!

Astrologen in India nemen, wanneer de geboortetijd onbekend is, het levensgebied van de Maan als ascendant. Dit is een veelgebruikte techniek en geeft vaak extra informatie.

Zo komen in dit geval de planeten Venus en Saturnus in het teken Stier in het tiende levensgebied te staan en dat is een uitstekende stand om een beroemdheid te worden. Venus staat hier onder andere voor geld en Saturnus voor de krachtige discipline. Het bewijs is er. Elon is een harde werker en het komt hem ook niet allemaal aanwaaien. Ook al heeft hij veel talent, hij moet er natuurlijk wel wat mee doen. Zo simpel is dat.

Toch nog even terugkomend op de moeilijk jaren van Elon, die hij als een soort ‘come-back kid’ heeft weten om te buigen. Dat is te vinden in het zesde levensgebied vanaf de Maan en daar staan weer die ijzersterke Mars met Rahu. Het zesde levensgebied staat onder andere voor vijanden, maar met de twee net genoemde sterke planeten heeft hij deze vijanden (depressie, zelfmoordneiging, etc.) kunnen weerstaan. 

Een vermogen van ongeveer 300 miljard. Zulke grote financiële fortuinlijkheid moet toch terug te vinden zijn in deze horoscoop. Nou, dat is ook zo. Om te beginnen zijn er een Gaja Kesara Yoga en Chandra Yoga en die hebben allebei, naast intelligentie, met grote fortuinlijkheid te maken. De eerste Yoga is tussen de Maan en Jupiter die in een hoek staan in de belangrijke levensgebieden één en vier. Deze Yoga ontvangt ook nog eens een aspect van Venus (geld) en dat versterkt de financiële kant het thema grote fortuinlijkheid.

De tweede Yoga wordt gevormd door de heerser van het tiende levensgebied (ook weer Venus) die ook in een hoek met de Maan staat. Fortuinlijkheid in de breedste zin van het woord is voor Elon in dit leven nu overduidelijk.

Daarnaast zijn de levensgebieden twee en elf, die samen met het ‘grote geld’ te maken hebben, sterk vertegenwoordigd. De heerser van deze twee tekens (Mercurius) staat in eigen teken in het elfde levensgebied. En de Zon als heer één staat daarnaast ook heel sterk in het elfde levensgebied. Tegen dit astrologische geweld, daar kan zelfs de horoscoop van Bil Gates niet tegen op!

 

Koningin Elizabeth, met alle respect een echte bikkel…..

 

Koningin Elizabeth is de oudste dochter van Koning George de 6e en werd geboren om 2.40 uur in Londen op 21 april 1926. Sinds 9 september 2015 is zij de langst regerende monarch in de Britse geschiedenis.

Net na de tweede wereldoorlog werkte ze als chauffeuse in de transportsector van het leger. In deze periode leerde zij haar man (Philip) kennen, die marineofficier was. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen voortgekomen: prins Charles, prinses Anne, prins Andrew en prins Edward.

Koningin Elizabeth werd in 1952 onverwacht uit het buitenland teruggeroepen, vanwege het overlijden van haar vader, en  werd  onverwacht op vijfentwintig jarige leeftijd koningin. Zij was nauwelijks voorbereid op deze functie.

Begin juni 2022 vierde zij haar platina jubileum (70 jaar!!) in haar functie als koningin. Met alle respect een echte bikkel, dus…….

Zijn hiervoor aanwijzingen te vinden in haar horoscoop? Ja, natuurlijk!!

 

In haar horoscoop staat een bijzonder sterke planeet Mangala (Mars), die niet alleen in verhoging (teken waarin deze planeet het best tot zijn recht komt) maar ook nog eens boven op zijn sterkste graad (28 graden Makara/Steenbok) verkeert. Daarnaast maakt deze Mangala (Mars) een nauw aspect met Guru (Jupiter), de planeet die alles doet uitbreiden en groeien. Een super Mangala/Mars dus, waarvan menig sportheld jaloers op zou kunnen zijn. Volgens mij was koningin Elizabeth wel sportief, maar geen olympisch kampioene. Zij heeft haar Mangala/Mars overduidelijk ingezet voor haar carrière als koningin.

Echter Guru/Jupiter, die een conjunctie met Mangala/Mars maakt, staat in val en dat is een aanwijzing dat in haar leven niet alles van een leien dakje zou gaan. Beide planeten staan in het 2e levensgebied (gaat o.a. over financiën en familieleven). Iedereen die een beetje op de hoogte is van het reilen en zeilen van het Britse koningshuis, weet dat daar nog wel eens de nodige reuring is geweest en nog regelmatig is. Zeker, wat het familieleven en de financiën betreft.  Het heeft Elizabeth de afgelopen zeventig  jaar heel veel energie (Mangala/Mars) gekost om alle ballen op dit gebied zo goed en mooi mogelijk in de lucht te houden. Een niet geringe prestatie!

De planeet Guru/Jupiter in val, geeft als karaka (aanwijzer) informatie over het 9e levensgebied (vader) in haar horoscoop. Deze beste man wilde helemaal geen koning zijn en was diep ongelukkig met deze aan hem opgedrongen status. Hij leed namelijk aan angsten, die zichtbar waren tijdens het spreken in het openbaar. Daarnaast was hij regelmatig depressief en hierdoor onderging het huiselijk geluk de nodige turbulentie. Omdat haar moeder deze rol ook niet ambieerde, werd uiteindelijk Elizabeth koningin. Toch bleef haar moeder op de achtergrond alles controleren (Budha/Mercurius in val als karaka/aanwijzer van het 4e levensgebied, wat staat voor moeder). Deze moeilijk geplaatste Budha/Mercurius laat zien dat Elizabeth heeft geleden onder de invloed van haar moeder. Chandra/Maan in Karka/Kreeft, eveneens symbool voor de moeder, staat in het 8e levensgebied (de dood in figuurlijke zin) en geeft de overheersende en op controle gerichte moeder(kloek) aan.

Maar de allersterkste planeet in de horoscoop van koningin Elizabeth is Surya/Zon, die in verhoging staat in het teken Mesha/Ram en ook nog eens in het 5e levensgebied (poorvapunya oftewel krediet uit vorige levens). Volgens de Indiase astrologie betekent dit dat de faam die koningen Elizabeth dit leven toevalt, de oogst is van inspanningen uit vorige levens........

 

Boris Becker (van Boem Boem tot Brom Brom)

 

In 1985 werd de tennisser Boris Becker op 17 jarige leeftijd Wimbledonkampioen. De jongste kampioen tot dan toe en hij stond vooral bekend om zijn aanvallende stijl (power play), wat gepaard ging met een snoeiharde service in een hoek van het serviceveld. Als de tegenstander deze bal nog kon retourneren, stond Boris al bijna aan het net om die bal met een nog hardere klap in een andere hoek van het veld te slaan. Dit leverde hem de naam ‘Boem Boem Becker op. Een mooie tenniscarrière lag voor hem in het verschiet. In 1999 speelde Boris zijn laatste ‘echte’ tenniswedstrijd met als uiteindelijke beloning een toetreding tot de International Tennis Hall Of Fame in 2003. Volgens geruchten zou Boris een slordige 150 miljoen verdiend hebben, een bedrag waar je in principe toch de rest van je leven mee rond zou moet kunnen komen

Boris niet!. Zijn privéleven was op zijn zachtst gezegd nogal onstuimig. Het is een publiek geheim, dat wanneer Boris uitging (café of iets dergelijks) hij regelmatig helemaal los ging met als gevolg een afloop, die hem nog lang bleef heugen. Hij had zichzelf dan niet meer in de hand en leefde zijn donkere kant uit met het uitgeven van héél veel geld, omgang met ‘foute’ vrouwen in combinatie met een overdaad aan sterke drank.  

Na die laatste officiële wedstrijd (die hij overigens verloor) was er weer eens zo’n uitspatting. Deze heeft waarschijnlijk het begin van zijn financiële ondergang ingeluid. Namelijk een aantal maanden later kwam een jonge dame (serveerster van bovengenoemd verblijf) doodleuk mededelen dat zij zwanger van hem was (later door de pers als ‘bezemkast-affaire' bekend geworden) en of hij even wilde dokken. Mevrouw nam wel genoegen met € 20 miljoen.

Omdat ten tijde van deze gebeurtenis zijn eigen huwelijkspartner in het ziekenhuis net aan het bevallen was, kreeg hij enige weken later van een dure advocaat de echtscheidingspapieren overhandigd met het “vriendelijke” verzoek deze even te ondertekenen. Dus de naam Boem Boem Becker is eigenlijk voor meerdere uitleg vatbaar………

Daarnaast werd het nodige onroerend goed (hele dure huizen, appartementen, auto’s, etc.) gekocht. Ook een ‘vage’ investering in Nigeria werd een grote sof. Dat is de reden dat in 2017 het faillissement van Boris werd uitgesproken en na een recente rechtszaak werd hij ook nog eens veroordeeld tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf, wegens het verzwijgen van inkomsten en achterhouden van gewonnen prijzen. Ironisch is dat hij nu in een Engelse gevangenis zit, die een paar kilometer van Wimbledon staat. Vandaar nu de naam ‘Brom Brom Becker’.

Maar kan je nu astrologisch wat zeggen over zo’n leven?

Zoals bij heel veel sportmensen staat de planeet Mangala (Mars) erg sterk in de horoscoop. Zo ook bij Boris. Mangala (Mars) staat in het  vuurteken Dhanu (Boogschutter) en ontvangt aspecten van Guru in het vuurteken Simha en Rahu (noordknoop) in het teken Mesha (Ram). Allemaal vuurtekens waar deze planeten in staan en dat is voor een sportman zeer gunstig.

Guru (Jupiter), als heerser van het 5e levensgebied (o.a. sport) staat in het 10e levensgebied, wat succes in beroep (in dit geval tennis) aangeeft. In dit 5e levensgebied (sport) staat de planeet Sani (Saturnus) retrograde. Deze planeet gaat onder andere over geduld, beheersing en dat is natuurlijk gunstig voor een sportman om tijdens zijn wedstrijden die overvloed aan energie te beteugelen.

Rahu in het 6e levensgebied (o.a. vijanden/tegenstanders) is een prima stand voor iemand die zijn tegenstanders wilt verslaan. En Mangala (Mars) in het 2e levensgebied (o.a. geld) en als heerser van het 1e levensgebied (o.a. persoonlijkheid) is een aanwijzing dat met eigen inspanning/fysieke lichaam veel geld verdiend gaat worden.

Maar de planeet die bij Boris ‘in val’ staat in zijn horoscoop, is Sukra (Venus). Laat deze nu net over vrouwen en geld gaan. Sukra staat bij Boris in het 11e levensgebied (o.a. het grote geld en vriendinnen) in het teken Kanya (Maagd) in ‘val’ (zeer ongunstig). Daarnaast is Sukra ook de planeet van de persoonlijke  relaties en gezien het aantal scheidingen (momenteel loopt er nog één) van Boris, mag de conclusie getrokken worden dat Sukra (Venus) in zijn horoscoop niet de favoriete planeet is.

Deze planeet Sukra (Venus) begint rond 2010 zijn Dasha-periode (periode wanneer een planeet de hoofdrol speelt in een horoscoop). Op dat moment is Boris dan net weer getrouwd met een vrouw die erg gevoelig is voor het grote geld en daarnaast een flink gat in haar hand heeft.

Dit is dus een typische horoscoop waarin het motief ‘val van positie’ een grote rol inspeelt. Met Budha (Mercurius), als heerser van het 8e levensgebied (o.a. figuurlijk de dood) en heerser van het 11e levensgebied (grote geld/vermogen) in het 12e levensgebied (verlies) kan verwacht worden dat er veel geld verloren gaat en schulden gemaakt gaan worden. In het geval van Boris ging dit zo ver dat er een faillissement uitgesproken moest worden en hij uiteindelijk door ‘verzwegen vermogen’, de bak (12e levensgebied) in moest.

Toch denk ik dat als deze Dasha van Sukra (Venus) wordt overgenomen door de Dasha van Surya (de Zon) in 2030 er nog wat betere tijden voor Boris aankomen. En heeft hij geduld, dan gaat Chandra (de Maan) in 2036 de hoofdrol spelen in zijn horoscoop. Laat dit nu net zijn sterkste planeet zijn. Ik wens Boris dan ook heel veel sterkte en hoop dat hij deze betere periodes ook nog mag meemaken.

 

 

Wanneer eindigt oorlog in Oekraine?

 

Afgelopen januari schreef ik een artikel over de transits van de planeten in het jaar 2022. Een belangrijke transit van deze planeten is de conjunctie van Jupiter en Neptunus. Deze 2 planeten gaan kort na elkaar, halverwege april, het teken Vissen binnen (met inachtneming van Siderische dierenriem) en maken dan een conjunctie (samenstand). Beide planeten voelen zich in het teken Vissen uitstekend thuis en de volgende thema’s zullen worden aangeroerd: olie en gas, de (wereld)zeeën en de ruimte. Er zullen veel ontwikkelingen op deze gebieden te verwachten zijn.

Ook schreef ik dat ik niet verwacht dat het Corona-virus zich laat verjagen, maar eerder voor mutaties zal zorgen. Daarnaast zal het toch onrustig blijven in de wereld. Diverse incidenten zullen de kop op blijven steken. Meerdere bekende persoonlijkheden hebben in de media al een vergelijk getrokken met de huidige sfeer in de wereld in relatie tot de sfeer die er voor W.O.2 was. Ook al werd dit vergelijk hen niet in dank afgenomen, het waren wel mensen die wisten waar zij het over hadden.

Momenteel is het half april en na de 18e zijn beide planten in het teken Vissen om hun conjunctie (samenstand) te maken. Historisch gezien gaat het aspect tussen Jupiter en Neptunus over het loslaten van vastgeroeste standpunten, oplossen van conflicten en het zoeken naar vrede. Voor de economie is deze combinatie ook gunstig, al kan de inflatie nog weleens flink doorslaan.

Voorbeelden van vroegere Jupiter-Neptunus conjuncties zijn de Krim-oorlog van 1856, vredesverdrag van Versailles in 1919 met de gigantisch inflatie van de Duitse mark als gevolg, de oprichting van de Verenigde Naties kort na de 2e wereldoorlog.

De nu ingaande conjunctie van 2022–2035 tussen Jupiter en Neptunus staat voor strijd, vluchtelingen, milieu en klimaat en onduidelijke machtsstructuren. Het is aan ons als mensheid, hoe wij hier mee omgaan. Dit kunnen we doen door te beginnen met vrede in de Oekraïne. Volgens de astrologie is de tijd daar in ieder geval nu rijp voor.

 

De Russisch-Oekraïense oorlog

 

Ten tijde van de inval van Rusland in de Oekraïne liepen er 5 planeten (de Maan, Mercurius, Venus, Mars en Saturnus) in transit door het 1e levensgebied (Oekraïne zelf) in het teken Makara (Steenbok). Dit 1e levensgebied wordt bezet door de Maan en Saturnus. Voor Saturnus, die hier in eigen teken staat, is dit gunstig en geeft discipline en verantwoordelijkheid aan, omdat de angst leeft door anderen beheerst, ingeperkt of onderdrukt te worden. De Maan staat minder gunstig en staat voor het volk.

Bij nadere bestudering van de horoscoop van de Oekraïne, valt op dat er een Shastaka (dubbele inconjunct) in staat. Een Shastastaka staat voor het verblijf van planeten in het 6e levensgebied (vijandigheid) en het 8e levensgebied (transformatie, de dood) vanaf het 1e levensgebied gezien. In de Westerse astrologie wordt dit ook wel een Yod genoemd en staat bekend als 'de vingerwijzing van God'. In ieder geval is het een aanwijzing van een plotselinge verandering en wordt gekenmerkt door complicaties, ongelukken en beëindigingen.

Deze Shastastaka werd aan het begin van de Russisch-Oekraïense oorlog geactiveerd door de hierboven genoemde transits van vijf planeten. Mede doordat in 2013 de planeet Jupiter, die in het 8e levensgebied (veranderingen, de dood) staat, de hoofdrol (Dasha) ging spelen in de horoscoop van de Oekraïne, is het vrijwel onvermijdelijk dat deze Shastastaka nu geactiveerd is.

Op 5 april 2022 maken Mars en Saturnus in transit (tijdelijke doorgang) een yuti (conjunctie/samenstand) op 28 graden in het 1e levensgebied (Oekraine) met het teken Makara (Steenbok) als achtergrond. Saturnus staat weer in zijn eigen teken van Makara (Steenbok) en Mars staat ook in Makara (Steenbok) en wel in exaltatie (verhoogd) en daarbij ook nog eens op 28 graden. Supersterk dus! Daarnaast maakt deze combinatie ook nog eens een exacte yuti (samenstand) met de Maan in deze geboortehoroscoop, die  ook op 28 graden staat. Mijns inziens heeft het te maken met een gebeurtenis, dat voor het hele Oekraïense volk geldt. 

Deze yuti (samenstand) van de boosdoeners Saturnus en Mars heeft veelal met een oorlog te maken en is niet fijn in een horoscoop. Het lijkt mij dat het er niet goed uitziet voor de Oekraïne. Maar van de andere kant staan deze beide planeten wel in een gunstig teken en dat kan betekenen dat deze planeten ook hun gunstigere kant zouden kunnen laten zien; met andere woorden dat de agressieve energie van Mars meer gekanaliseerd (Saturnus) kan gaan worden. Mijn advies aan de Oekraïne zou zijn om voor 5 april 2022 tot een overeenkomst met Poetin te komen.

 

Vladimir Poetin

 

Het is niet eenvoudig om de geboortegegevens van Vladimir te achterhalen. Zijn geboortedatum van 7-10-1952 is correct en ook aan zijn geboorteplaats (Leningrad) hoeven we niet te twijfelen. Zijn geboortetijd is wel een dingetje. Die schijnt nergens meer in de archieven te vinden te zijn en enkele jaren geleden waren er zelfs verschillende geboortetijden van Vladimir in omloop. Momenteel wordt de geboortetijd van rond 9.30 uur als waarschijnlijk juist beschouwd. Er zijn namelijk een aantal astrologen in de wereld die zich bekwaamd hebben in het corrigeren van iemands  geboortetijd naar aanleiding van bepaalde belangrijke gebeurtenissen in het leven van iemand. Zo ook wat betreft de geboortetijd van Vladimir Poetin.

Zelf heb ik aan de hand van Wikipedia teruggekeken naar de levensloop van Vladimir en kan mij er goed in vinden dat hij rond de tijd van 9.30 uur is geboren. Een aanwijzing die mij verder overtuigd heeft, is de stand van Ketu in het 10e levensgebied van Vladimir. Deze stand kan aangeven dat iemand een carrière als detective of in de geheime dienst ambieert. Bekend is dat Vladimir zijn carrière is begonnen bij de KGB in het voormalige Oost-Duitsland. In de Vedische astrologie is er voor alle planeten een bepaald jaartal waarin een planeet sterker tot uitdrukking komt. Dit is bij Ketu op de leeftijd van 48 jaar het geval en dat gebeurt bij Vladimir in het jaar 2000. Ketu staat bij hem in het 10e levensgebied (carrière) en hij wordt hij dan president.

In de horoscoop van Vladimir Poetin valt als eerste op dat de vier Kendra-huizen (huizen 1, 4, 7 en 10) allemaal bezet zijn. Dit is een aanwijzing dat iemand zich in de loop van zijn leven sterk gaat profileren en veelal bekend wordt.

Kijkend hoe sterk en goed de planeten in zijn geboortekaart staan, dan zie ik een mooie en krachtige horoscoop. Te beginnen met de ascendant dat in het teken Weegschaal valt. Dit is onder andere een aanwijzing dat iemand charmant kan zijn. Hierbij staat Sukra (Venus) in dit eigen teken wat deze karaktereigenschap versterkt en ook staat voor leiderschap, gezondheid, kracht/macht en het verkrijgen van respect. In dit zelfde teken staat ook Budha (Mercurius) ‘dik bala’ en dat wil zeggen dat deze planeet uitstekend staat. Het geeft hier de aanwijzing van intelligentie, goed spreken, goed opgeleid en jeugdig voorkomen. Hoewel je het niet zou zeggen, is dit ook (ondanks de ‘stalen blik’) een aanwijzing voor nervositeit. Vladimir kan dus goed een masker opzetten.

Ook Chandra (Maan) in Vrishabha (teken Stier) is mooi. Helaas staat deze wel in het 8e levensgebied, wat voor ongemakkelijke situaties zorgt. Maar alhoewel Chandra krishna paksha (afnemend) is, mag deze nog steeds zijn mooie kanten laten zien. Het is een aanwijzing dat zaken intuïtief uitstekend aangevoeld worden. Verder doet het iemand open staan voor het ‘occulte’ en is het tevens een mooie stand voor het verkrijgen van fortuin. Daarnaast is het een aanwijzing dat het vrouwelijke schoon hem ook niet onberoerd laat. Het is een publiek geheim dat Vladimir, nadat hij al enige jaren president was, zijn vrouw heeft ingeruild voor een jongere dame, die de leeftijd van zijn dochters heeft.

Over relaties gesproken, dan kom ik bij bij de planeet Guru (Jupiter) in het 7e levensgebied (relaties in de breedste zin van het woord) van Vladimir terecht. Deze planeet is sterk in zijn horoscoop en staat retrograde (schijnbare achteruitgang van een planeet), wat de werking van deze planeet intensiever maakt. Alhoewel Guru heerser is van het 3e (succesvolle inspanningen) en het 6e (aanwijzing voor verlies/scheiding van levenspartner) levensgebied, maakt de dristhi (aspect) met Mangala (Mars) veel goed. Zowel Guru als Mangala staan in elkanders eigen teken en dat is zeer positief voor beide planeten. Ze versterken elkaar zo op deze manier.

Er valt veel meer te vertellen over deze horoscoop, maar ik ga hier toch afronden om dit stukje leesbaar te houden. Als laatste opmerking dat de planeet Mangala in het 3e levensgebied (wilskracht, moedig, krachtig en sterk leiderschap) in de horoscoop  van Vladimir Poetin bijzonder sterk staat en dit niet onderschat mag worden.

Hoewel er nog veel meer over deze horoscoop gezegd kan worden, hoop ik in een notendop begrijpelijk gemaakt te hebben dat Vladimir Poetin iemand is waar je niet zo maar om heen kan. Kijkend naar zijn horoscoop met de Oekraïne-crisis in het achterhoofd houdend, dan mag verwacht worden dat hij de komende tijd een grote rol gaat spelen op het wereldtoneel en dat het Westen de komende tijd de handen vol aan hem zal hebben met z'n Chandra in Rohini (een levensgebied van de Maan), wat een aanwijzing is voor het goed op de hoogte zijn van de zwakheden van tegenstanders. Daarnaast worden de honneurs van de planeet Saturnus in de dasha (periode van een planeet die een grote rol gaat spelen) komende zomer door de planeet Budha (Mercurius) overgenomen. Deze planeet staat vargottama (samenstand in hoofd- en bijkaart) en dus erg sterk. Als allerlaatste wil ik nog wel kwijt dat Vladimir Poetin niet als een soort Hitler mag worden gezien. Sedert de instorting van de voormalige Sovjet-Unie in 1989  zijn in Rusland en omringende landen veel dingen verkeerd gegaan en daar heeft het 'Westen' ook een grote rol ingespeeld. Dat heeft er voor gezorgd dat een krachtige leider moest opstaan om de boel weer op de rails te krijgen. Je kan bedenkingen hebben over hoe dat is gegaan en nog gaat, maar zachte heelmeesters maken nu éénmaal stinkende wonden. Om dan ook een goed beeld van de huidige Oekraïne-crisis te verkrijgen, is het verstandig om ook kennis te nemen van de Russische kant van het verhaal.  

 

Wat zeggen de astrologische transits voor 2022?

 

Het gebruik van transits is een hulpmiddel om te voorspellen in de astrologie. Een transit van een planeet geeft aan waar een planeet op een bepaald moment verblijft en waar deze naar toegaat in de toekomst. Transits kunnen verwijzen naar toekomstige, maar ook vroegere gebeurtenissen.

Met de Siderische dierenriem voor de Vedische astrologie als uitgangspunt stonden op de begindatum van dit jaar de (astrologische) planeten Kala Sarpa Yoga, wat betekent dat ze allemaal aan één kant van de as Rahu – Ketu staan. Rahu en Ketu zijn mathematische punten in het zonnestelsel, daar waar (vanaf de Aarde gezien) de banen van de Zon en de Maan elkaar snijden. Ze veroorzaken de Zon- en Maan-eclipsen die in de Vedisch astrologische traditie als ongunstige (voor)teken worden beschouwd. Omdat Rahu en Ketu o.a. staan voor aflossers van ons Karma, worden ze door kenners in dat opzicht gevreesd.

Het staan van alle (astrologische) planeteen aan één kant van de as Rahu – Ketu staat o.a. voor beperking, regels en een gebrek aan mogelijkheden. Tot de zomer zal de Maan om de twee weken over de as Rahu – Ketu gaan, waardoor de Kala Sarpa Yoga voor even wordt opgeheven. Daarna komt de Maan weer twee weken aan de kant waar de andere planeten staan. Dan is er weer sprake van een Kala Sarpa Yoga. Deze wisseling gaat door tot ongeveer het einde van dit voorjaar en dan is deze Yoga voorbij.

26 februari 2022 gaat de planeet Mars, volgens de Siderische dierenriem, het teken Steenbok binnen en bereikt daarmee de status  ‘verhoogd’. Dat wil zeggen dat de energie waar de planeet Mars voor staat zich zeer goed kan uiten. Maar ook soms wel iets te goed. Mars staat o.a. voor energie, assertiviteit, agressiviteit, etc. Vaak zijn er bij deze stand van Mars geweldsuitbarstingen te zien (Oekraïne?). Op 6 april gaat Mars het teken Steenbok weer uit en worden de lontjes in de kruitvaten weer wat langer.

12 april 2022 gaat Rahu het teken Ram en Ketu het teken Weegschaal binnen en zullen zo’n anderhalf jaar in deze tekens verblijven. Omdat de vorige tekens waar Rahu en Ketu in verbleven gunstiger waren, zullen meer mensen teleurstellingen gaan ervaren.

13 april 2022 gaat Jupiter het teken Vissen binnen. Jupiter hoort bij het teken Vissen en staat daarom goed. Jupiter is een gunstige en positieve planeet, waar iedereen zijn vruchten van kan plukken.

29 april 2022 gaat Saturnus het teken Waterman binnen. Verandering van teken is zeker bij Saturnus goed merkbaar. In dit geval lijkt het op een verandering in denken over gezondheid en welzijn.

Op 30 april is er een gedeeltelijke zonsverduistering in het teken Ram. Dit staat voor woede, die uit iets onverwachts ontstaat. Het lijkt erop dat er een ‘lijk uit de kast’ getrokken wordt. In ieder geval is het niet verstandig rond deze datum iets nieuws (bijv: een project) op te starten. Omdat een eclips altijd weer het begin is van een nieuwe cyclus, zullen oude problemen uiteindelijk oplossen en dienen er zich weer nieuwe kansen aan.

Op 16 mei is er een totale Maansverduistering in het teken Schorpioen. Van alle tekens is Schorpioen het meest ongunstig voor de Maan en staat in dit geval voor afname van hoop voor de toekomst.

12 juli gaat de ondertussen retrograde (schijnbare terugloop van een planeet) Saturnus weer het teken Steenbok in. Dit kan worden gezien als een tegenvaller voor de economie.

17 oktober gaat de Zon het teken Weegschaal in. Voor de Zon is het teken Weegschaal het meest ongunstig en is een aanwijzing voor recessie. Dit kan haast niet anders, omdat veel bedrijven het afgelopen jaar/jaren kunstmatig in leven zijn gehouden. Men moet vrezen voor een golf aan faillissementen.

25 oktober is er tweede gedeeltelijke Zonsverduistering met daar kort op volgend een totale Maansverduistering (8 november) in het teken Weegschaal. Dit gebeuren versterkt de aanwijzing dat bedrijven het moeilijk gaan krijgen en een economische recessie zeer wel mogelijk is.

 

Max Verstappen (de Einstein van het autoracen)

 

Deze kop stond een paar weken geleden boven een krantenartikel. Zo wordt Magnus Carlsen (wereldkampioen schaken) de Mozart van het schaken genoemd. Wat bedoelt men hier nu eigenlijk mee? Zowel Einstein als Mozart waren op hun gebied geniaal. Je mag dus, in dit geval bij Max Verstappen, aannemen dat zijn manier van autoracen als geniaal kan worden gezien. Ik denk dat velen dit wel met mij eens zijn. Maar kan je die genialiteit ook terugvinden in een horoscoop?

In de vijftiger jaren van de vorige eeuw is onderzoek gedaan naar sportmensen en de stand van de planeet Mars in hun horoscoop. Het is verbazingwekkend maar waar, dat iedere bekende sportman/sportvrouw een sterke planeet Mars in zijn of haar horoscoop heeft. Zo hebben schrijvers juist een hele sterke Mercurius in hun horoscoop.

Verreweg de meeste mensen (meer dan 95%) hebben zowel sterke als zwakke planeten in hun horoscoop, maar beroemdheden hebben een bijzondere horoscoop. Zo staan in de horoscoop van onze Max in ieder geval 3 fysieke planeten (Venus, Mars en Mercurius) in een teken waar zij ook heerser van zijn. Dat is al redelijk uitzonderlijk, maar daar blijft het niet bij. Ook de Zon en de Maan staan prima, vanwege hulp van andere planeten. Jupiter en Saturnus staan beide retrograde (lijken achteruit te gaan door optisch bedrog), maar staan wel in elkanders achtergrondteken (Steenbok en Vissen). Dit laatste wordt in de Vedische astrologie als positief gezien en wordt parivartana yoga genoemd.

Hieronder de verdere uitwerking van de horoscoop van Max (bovenste tekening is geboortehoroscoop en de tweede is navamsa):

Ascendant Weegschaal met hierin Venus, wordt geaspecteerd door Ketu (o.a. genialiteit) vanuit het 5e levensgebied (Waterman). Het thema ‘vorige levens’ is een kenmerk van dit 5e levensgebied en het lijkt mij dat de genialiteit van Max voor het autoracen hiermee te maken heeft. De vader van Max (Jos) was zelf ook een goed coureur. Venus is in deze horoscoop ook heer 1 van het eerste levensgebied en dat staat o.a. voor zelfvertrouwen, gerespecteerd worden en leiderschap. In de navamsa (bijkaart) staat Venus conjunct Jupiter en krijgt ook nog een aspect van de Maan. Deze twee planeten zijn zogenaamde ‘weldoeners’ en versterken de mooie kwaliteiten van Venus in de geboortekaart. Het racen zit Max dus in het bloed.

De planeet Mars in het teken Schorpioen wordt niet geaspecteerd en staat erg sterk. In de navamsa (bijkaart) van Max staat Mars in het 10e levensgebied en dat is een aanwijzing voor bekendheid/beroemdheid. Deze Mars ontvangt overigens alleen een aspect van Ketu, wat zijn talent, zo niet genialiteit,  bevestigt. Daarnaast is Mars in deze geboortekaart ook heer 2 van het tweede levensgebied en dat is een aanwijzing dat de racerij hem geen windeieren zal leggen.

Mercurius in het teken Maagd is ook mooi met de stand in het 12e levensgebied. Dit is onder andere een aanwijzing voor verblijf en successen in het buitenland. Het rijden in een raceauto valt, in mijn optiek, onder het teken Mercurius. Mercurius staat tussen de Zon de Maan in, waarbij de Maan het meest dichtbij staat wat gunstig is.

De Maan staat goed in het 11e levensgebied, wat ook wel een upachaya (groeihuis) wordt genoemd. Omdat deze Maan ook heerser is van het 10e levensgebied (beroep, status) is dit natuurlijk een hele fijne stand voor een mooie carrière. Daarnaast wordt de Maan ook geaspecteerd door Rahu en dat is een indicatie voor o.a. wereldse successen. Verder aspecteert de Maan ook het 5e levensgebied en is daarmee een aanwijzing voor een goede intelligentie. Omdat Ketu ook in dit 5e levensgebied staat, wordt het thema ‘genialiteit’ nog een extra bekrachtigd. Als klap op de vuurpijl krijgt de Maan in de navamsa nog eens aspecten van Venus en Jupiter (beiden zogenaamde weldoeners).  

De zon is in beginsel een ‘lichte boosdoener’ in de Vedische astrologie. In deze horoscoop staat de Zon ook nog eens in het 12e levensgebied, wat vaak een aanwijzing is dat men zich nog weleens wil terugtrekken en alleen wil zijn. Voor een autocoureur lijkt mij dit helemaal geen slechte stand. Alhoewel de Maan en de Zon niet in een eigen teken staan, staan deze planeten hier toch heel sterk. Dat komt omdat de Maan in de nakshatra van Uttaraphalguni staat, waarvan de Zon heerser van is. En de Zon staat in de nakshatra van Hasta, waarvan de Maan weer heerser is. Het als heersers in elkanders achtergrondteken staan, wordt parivartana yoga genoemd en maakt beide planeten (Zon en Maan) sterker.

Soortgelijk iets doet zich voor bij de planeten Jupiter en Saturnus in de horoscoop van Max. Even los van het feit dat beide planeten retrograde staan, staan deze twee planeten in elkanders achtergrondteken. Dit is ook een parivartana yoga en maakt deze planeten bijna net zo sterk, als wanneer zij in hun eigen achtergrondteken zouden staan. Omdat deze twee planeten in een 3/11 (afstand van levensgebieden) verhouding van elkaar staan, is dit een indicatie voor vooruitgang en succes in het leven. Ook in de navamsa (bijkaart) wordt Jupiter nog eens versterkt door aspecten van Venus en de Maan (beiden zijn weldoeners). Daarnaast staat Saturnus in zijn eigen teken Waterman en dat is ook uitstekend.

 

Misschien is het bovenstaande voor de niet-astrologisch onderlegde lezer wel abracadabra, maar in ieder geval hoop ik duidelijk gemaakt te hebben dat dit geen alledaagse horoscoop is. Het verbaast mij dus niet dat Max wereldkampioen formule 1 is geworden.

 

 

Wat mogen we van 2022 verwachten?

 

Voor we gaan kijken wat we voor 2022 kunnen verwachten is het eerst wel eens interessant om terug te kijken naar een aantal van mijn vorige artikelen die in dit jaar geschreven zijn.  Wat is daar nu van uitgekomen?

Begin 2021 schreef ik het artikel Wat kunnen we verwachten voor Nederland in 2021. Waarbij ik het had over de conjunctie van Saturnus en Uranus van december 2020 en daar het volgende over geschreven heb:

Saturnus staat symbool voor o.a. de structuur van onze huidige (oude) maatschappij en Uranus symbool voor verandering, vernieuwing, etc. Van deze conjunctie mag je een verandering van onze huidige maatschappij verwachten, waarvan je over een paar jaar kan praten van een voor- en na-Coronatijdperk. Deze verandering zal vooral met de economie (flinke inflatie) te maken hebben en ook van invloed zijn op ons gehele sociale bestaan. In de bijgevoegde horoscooptekening zie je in het 8e levensgebied de planeet Saturnus (beperking, discipline, verdriet) heel sterk staan in het teken Steenbok. Maar ook kan je de Maan in het 12e levensgebied zien staan. De Maan staat symboliek voor o.a. het volk en het 12e levensgebied voor o.a. teleurstelling, misleiding. Rahu (ontgoochelingen) in het 1e levensgebied (Nederland) maken het plaatje compleet. De 6/8 verhouding van Jupiter/Saturnus met de ascendant zou staan voor levensveranderende gebeurtenissen, ziektes en financiële ommekeer. En de conjunctie van Ketu met Uranus en Neptunus in oppositie met Rahu en de Maan geeft aan dat door plotselinge veranderingen een gevoel van bedrog en/of hulpeloosheid onder de bevolking heerst.

Als je nu kijkt wat er toen geschreven is, dan vallen er nu toch een aantal zaken op. Verschillende grondstoffen/goederen zijn extreem in prijs gestegen, waardoor de inflatie behoorlijk is gestegen. De lockdown in het begin van het jaar heeft veel langer geduurd, dan was toegezegd en ondertussen geraken we weer in een nieuwe lockdown. Typisch Saturnus. En het gevoel van bedrog en/of hulpeloosheid zie je naar voren komen, nu blijkt dat de verwachte vrijheid (na verkregen vaccinatie(s)) niet de vrijheid is die men verwachtte.

Ook in het vroege voorjaar kwam ik met het artikel “Tweede kamer-verkiezingen 2021” en schreef;

De as Rahu in het 12e levensgebied en Ketu in het 6e levensgebied heeft o.a. met verlies en ‘zaken die ten tijde lopen’ te maken. Ook gezondheid en gezondheidszorg spelen een belangrijke rol. Mijns inziens komt er een politieke aardbeving en komen partijen (links en rechts) regelrecht tegenover elkaar te staan. Om te regeren moeten partijen samenwerken, maar de bereidheid om een millimeter toe te geven of tot een compromis te komen is ver tee zoeken.

Daarnaast heb ik in het begin van dit artikel gehad over het verlies van de presidentsverkiezingen door Donald Trump. Maar daarbij heb ik ook uitgelegd dat het Trumpisme nog lang niet verdwenen is.

Over Trump kom ik straks nog terug met het vooruitzicht van 2022, maar de voorspelling over het verloop van de verkiezingen is toch wel leuk om dit nog eens zo terug te lezen. Tot op het moment van schrijven is er nog steeds geen nieuw kabinet en het ziet er niet naar uit dat deze ook gauw gaat komen…

 

Verwachtingen voor 2022

De hoofdvraag voor de meeste mensen op dit moment is natuurlijk: “Keert het dagelijks leven weer terug naar het normale”. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, moet ik eerlijk bekennen dat dit niet het geval zal zijn. Daar is niet iedereen blij mee met dit antwoord, maar het kan ook niet anders als je hebt gelezen wat de ontwikkelingen van het afgelopen jaar zijn. En dat is nog maar het begin.

Want in 2022 gaan de planeten Jupiter en Neptunus (met in achtneming van de Siderische dierenriem) het teken Vissen binnen. Beide planeten voelen zich hier uitstekend thuis en de volgende thema’s zullen worden aangeroerd: olie en gas, de (wereld)zeeën en de ruimte. Er zullen veel ontwikkelingen op deze gebieden te verwachten zijn.

De klimaatveranderingen zullen steeds herkenbaarder worden, gezien de verwoestingen die worden aangericht. Omdat Jupiter en Neptunus nu sterker naar komen en dus een belangrijke rol gaan spelen zullen vloedgolven een grote rol gaan spelen. Maar ook met vulkaanuitbarstingen en aardschokken zullen we in het komende jaar geconfronteerd worden. .

Verder lijkt het mij dat het Corona-virus zich nog niet laat verjagen en eerder voor mutaties zal zorgen. Daarnaast zal het toch onrustig blijven in de wereld, gezien de incidenten die telkens de kop opsteken. Verscheidene mensen hebben al in de media een vergelijk getrokken met de huidige sfeer in de wereld in relatie tot de sfeer die er voor W.O.2 was. Ook al werd dit vergelijk hen niet in dank afgenomen, het waren wel mensen die wisten waar zij het over hadden. En ga ik als astroloog wat verder kijken, dan mogen we verwachten dat de planeet Uranus in de zomer van 2024 het teken Stier in zal gaan. En in dit teken staat Uranus in ‘val’ en heeft veelal met strijd te maken. Je mag van één zo’n aanwijzing niet gelijk vergaande conclusies trekken, maar zo’n 84 jaar (cyclus van Uranus) geleden kwam de planeet Uranus ook in het teken Stier en je mag nu zelf uitrekenen wat er toen gebeurde.

Om dit artikel af te sluiten nog iets wat mij ook verbaast en dat is Donald Trump. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat een andere astroloog mij daarop wees, maar zelf had ik ook (na de beëindiging van Joe Biden) al aangegeven dat Donald Trump een grote rol achter de schermen zou blijven spelen.

Op één of andere manier gaat Trump toch weer op de voorgrond treden in 2024, maar vraag mij niet waarom en hoe dit kan. Ik heb geen idee. Het enige wat ik hier over kan zeggen is, dat bijna elke Amerikaanse president, die kort na een Jupiter-Saturnus beëdigd was, allemaal in hun dienstperiode zijn overleden. Joe Biden is ook kort na Jupiter-Saturnus conjunctie beëdigd.

 

Rahu en Ketu (de schaduwplaneten)

 

Rahu en Ketu zijn chayya graha’s (schaduwplaneten) en zijn belangrijk in de Vedische astrologie. Deze zogenaamde schaduwplaneten staan symbool voor het vroegere leven (Ketu) en om vandaaruit de huidige ervaringen in dit leven te beïnvloeden (Rahu) . Het juiste inzicht in deze verborgen krachten stelt je in staat een dieper inzicht in jezelf te verwerven.

Rahu en Ketu zijn punten op de ecliptica (schijnbaar jaarlijkse baan van de Zon ten opzichte van de sterren aan de hemelbol), waar de Maan op één lijn staat met de Zon en de Aarde. Het persoonlijke samenspel (afhankelijk van je geboortetijdstip) tussen deze drie hemellichamen, speelt een belangrijke rol bij de ontplooiing van het individuele bewustzijn. Het heeft vooral een spirituele betekenis.

Als karmische richting gevers zijn Rahu en Ketu in staat om eclipsen (zons- of maansverduistering) te veroorzaken. Eclipsen treden op, wanneer Rahu en Ketu vlakbij een ‘Volle Maan’ of een ‘Nieuwe Maan’ staan. Omdat ze symbolische de Zon (het bewustzijn) en de Maan (de geest) verduisteren, spelen ze een belangrijke rol dat te maken heeft met dood en wedergeboorte, transformatie en regeneratie.

Als de kralen aan een halsketting worden verscheidene levens verenigd tot een ketting, waarbij al die levens verschillen, maar onderling verbonden worden door een onzichtbare draad. Die onzichtbare draad wordt gevormd door Rahu en Ketu en geeft in wezen de reis van de ziel in verbinding met het eeuwige leven. Ketu gaat over oud karma en Rahu over de toekomst.

Interessant nu om te weten is dat veel bekende/beruchte mensen uit het verleden, die een draai aan de geschiedenis hebben gegeven (positief of negatief), een prominente ofwel sterke stand van Rahu en/of Ketu in hun persoonlijke horoscoop hebben staan. Dat geeft toch te denken……

 

Saturnus vierkant Uranus (3e transit)

 

Afgelopen 21 december 2020 was er een conjunctie (samenstand) van de planeten Jupiter en Saturnus. Op zich geen echt schokkende gebeurtenis, omdat dit elke twintig jaar gebeurt en symbool staat voor een nieuwe cyclus met de daarbij behorende veranderingen op aarde.

Het bijzondere van deze conjunctie is ditmaal dat door aspecten andere ‘zware’ planeten (Uranus, Neptunus en Pluto) nu ook een rol meespelen. Velen zien dit ook als het begin van het Watermantijdperk. In deze nieuwe cyclus van Jupiter en Saturnus speelt met name het vierkant (strijd-aspect) tussen Saturnus en Uranus een hoofdrol. Saturnus staat symboliek voor het oude, vertrouwde en de gevestigde orde. Uranus staat voor veranderingen en vernieuwingen, die met eventueel geweld, gerealiseerd moeten gaan worden.

Wat bijzonder aan dit laatste aspect is, is dat dit zich niet éénmaal maar driemaal afspeelt dit jaar. En dat heeft een betekenis! De eerste twee samenstanden van dit strijd-aspect waren op 17 februari en 15 juni van dit jaar. Het derde aspect zal komende 24 december zijn. Zo’n driemalig zelfde aspect van twee dezelfde planeten in een relatief korte tijdsperiode geeft aan dat wij te maken krijgen met een langdurige gebeurtenis en niet een éénmalige gebeurtenis.

De eerste keer dat zo’n aspect zich vormt, is het begin van de verandering. De tweede keer wordt de crisis ervaren die hier uit voortkomt, en de derde maal worden we ons echt bewust wat de gevolgen gaan zijn. Het mag duidelijk zijn dat we nu langzamerhand aan de vooravond van radicale veranderingen staan en niemand kan zeggen hoe deze er precies uit gaan zien. Zo maakte een paar weken terug een bekende Nederlandse bank bekend dat er weer dividend uitgekeerd gaat worden, maar in de persverklaring werd ook vermeld dat het proces naar het ‘oude normaal’ achter bleef.

Dit laatste is nu typisch een reactie van het niet-begrijpen van dit strijdaspect tussen Saturnus en Uranus. Met alle respect voor bovengenoemde bank, maar wil je weer terug naar het ‘oude normaal’ dan ga je toch echt aan het kortste eind trekken. We zullen ons moeten gaan realiseren dat het ‘oude normaal’ ingewisseld gaat worden voor een nieuw normaal. En daar zal je je op moeten instellen. En vergeet niet; nieuw is niet persé slechter. Het is aan jou om de details te bepalen en laten die nu net het mooiste zijn!

 

Hoe werkt het voorspellen in de astrologie

 

Het is niet te bevatten dat zo iets abstracts als astrologie ook schijnt te werken. Hoe kan het dat planeten en hun bewegingen een effect op ons hebben? Hoe is dit mogelijk? Veel mensen denken dat dit met de zwaartekracht van de planeten en de aarde te maken heeft. Bijvoorbeeld de maan en haar effect op de oceanen en de getijden.

Astrologie heeft te maken met natuurkunde, meetkunde en berekeningen. Het is gebaseerd op wiskundige formules die de verhouding beschrijven tussen materie, ruimte en beweging en hoe alles met elkaar verbonden is. Het omvat de afmetingen van variabelen die niet zichtbaar gemeten kunnen worden met moderne apparatuur.

Zo kunnen wij vandaag de dag nog steeds niet begrijpen en uitleggen hoe spontane genezingen ontstaan, hoe sterk de kracht van liefde is en hoe nu precies onze eigen hersenen werken. Het antwoord ligt, volgens mij, dat alles uiteindelijk energie is.

Los van alle veronderstellingen en meningen moet er iets zijn van een Goddelijke kracht, een kracht die leven schenkt. Deze goddelijke kracht is DE natuur. De natuur is wat wij oorzaak en gevolg noemen, maakt geen uitzonderingen, en heeft geen mening. Stormen, overstromingen, vuurzeeën, aardbevingen, hittegolven, droogte en de seizoenen werken er allemaal aan mee om balans te houden. Ook een eventuele ziekte is om weer balans te verkrijgen.

Het maakt niet uit of dit op wereld of persoonlijk niveau plaatsvindt. De keren dat de wereld uit balans raakt door disbalans van de mens en het menselijk bestaan, vinden er gebeurtenissen plaats die als catastrofaal ervaren kunnen worden. Uiteindelijk is dit alleen maar bedoeld om alles weer in evenwicht te krijgen en wordt er niet gevraagd van wat wij ervan vinden.

De natuur zorgt voor de seizoenen en vormt wiskundige patronen met de planeten. Alles is met elkaar verbonden en dat heeft een bedoeling. Het zijn deze wetten van natuur, wetenschap en cycli dat wereldgebeurtenissen beïnvloed, maar ook uitwerking kan hebben op persoonlijk niveau. Vandaar de uitspaak van de oude Grieken: “zo boven, zo beneden”.

In het vervolg hierop speelt de vraag of er een ‘vrije wil’ is of alles voorbestemd is. Dit is een vraag dat het menselijk verstand niet kan beantwoorden. Het menselijk brein laat geen ruimte voor het integreren van twee tegenstelde principes, vrije wil én lotsbestemming. Maar beide bestaan tegelijk en beide zijn voor de volle 100% waar. Eigenlijk is dit een schijnprobleem, wat op een hoger octaaf van denken helemaal niet leeft.

Natuurlijk beschikt de mens wel degelijk over een vrije wil, maar kan er helaas maar beperkt gebruik van maken. Eigenlijk zijn wij slachtoffer van ons eigen denken. Wij denken dat we ons leven in eigen hand hebben, maar niets is minder waar. Alleen zij die over een volledig vrije bewustzijn beschikken, de verlichte zielen onder ons, hebben een vrije wil. Het bijzondere is dat hun vrije wil echter precies in de pas loopt met het kosmisch plan, en er treedt bij hen geen enkele frictie op tussen “zo boven en zo beneden”. Iets om over na te denken!

In vroeger eeuwen werd met behulp van astrologie bijvoorbeeld de gewenste tijd bepaald voor bepaalde activiteiten. Zo werd de astrologie gebruikt als een leidraad om balans te houden in het leven. Vandaag de dag is de wereld zo uit balans door gebrek aan hoger bewustzijn, dat men zich heeft afgekeerd van de oudste wetenschap, de astrologie. Inzicht in het onbekende en ontastbare kan verkregen worden door het toepassen van astrologie,

Als de krachten van het universum begrepen worden, doet dit de angsten in het leven wegnemen, want deze kennis doet de wijsheid toenemen en elimineert het onbekende, net zoals het licht de duisternis doet verdwijnen.

De aspecten (onderlinge wiskundige afstand) tussen de planeten hebben het grootste effect in het voorspellen van wereldgebeurtenissen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een geboortekaart, enkel de patronen die deze planeten vormen, spelen een rol. Het gaat dus om het aantal graden van en hoe ver deze planeten uit elkaar staan alsmede van de onderlinge snelheid van bewegen. Als maatstaf worden de lengtegraden, de breedtegraden en de positie van de aarde ten opzichte van de evenaar toegepast.

Dit kan leiden dat aspecten harmonieus of disharmonieus kunnen zijn hetgeen betekent dat planeten kunnen samenwerken, wat natuurlijk prettig is, maar aan de andere kant kunnen ze ook obstakels opgooien.

 

Astrologie en tijd

 

Ooit is er een moment geweest dat de mensheid het besef kreeg van tijd. We werden ons bewust van een verleden, heden en een toekomst. Het besef van toekomst maakte de mens toch ook weer een beetje angstig, want die kan leuk maar ook niet leuk zijn. In die periode ontstonden ook de religies en daaruit voortvloeiend de ‘moderne beschaving’ met als basis de filosofie en de wetenschap.

Het fenomeen ‘tijd’ is voor de mensheid altijd een probleem geweest dat men heeft willen verklaren. Want ‘tijd’ blijkt een rekbaar begrip. De eerste en grootste tweedeling over tijd was waarschijnlijk het onderscheid in lineaire en cyclische tijd. Met name de Indo-europeanen en de Semieten brachten dit verschil tot stand.

Kenmerkend voor de Indo-europeanen was het geloof in een cyclische tijdsopvatting oftewel de tijd liep in de vorm van een cirkel, zonder begin en zonder eind, zoals de natuur haar jaarcyclus doorloopt. Denk aan de seizoenen, de maancyclus, en de zons-opgang en -ondergang. Met name het zien van de natuur was voor hen heel belangrijk.

De Semieten leefden ongeveer in dezelfde tijd als de Indo-europeanen. Van hen kwam de lineaire tijdsopvatting. De Semieten waren er van overtuigd dat de wereld was geschapen door een God. Bij hen was dan ook niet het zien belangrijk, maar het gehoor. Je moest luisteren naar het woord Gods en afbeeldingen maken werd verboden. Uit deze Semitische cultuur zijn de drie grote monotheïstische godsdiensten ontstaan: het Jodendom, Christendom en de Islam.

Na deze grote tweedeling kwamen er natuurlijk filosofen, die zich met dit tijdsprobleem gingen bemoeien. Vooral de klassieke Griekse filosofen hebben prachtige theorieën geopperd en dat ging door tot Aristoteles. Hij zei dat tijd een getal is dat de beweging meet. Alles wat beweegt, verandert in de tijd. Deze gedachte heeft lange tijd het denken over tijd beïnvloed.

Eeuwen later kwam de belangrijke filosoof Augustinus van Hippo met een beroemd geworden antwoord op de vraag: “Wat is tijd? “Als niemand het mij vraagt, weet ik het. Maar als ik het aan iemand wil uitleggen, weet ik het niet.”

Dit schiet natuurlijk niet op. Al hebben zich later nog eeuwen lang vele filosofen en geleerden (zoals Spinoza, Berkeley, Kant, Bergson) zich met dit vraagstuk beziggehouden. Hun theorieën waren allemaal prachtig, maar deze hebben geen van alle ‘de tand des tijds’ overleefd. In de vorige eeuw met de opkomst van de natuurkundige theorieën (Einstein) mocht je hopen op een bevredigend antwoord, maar uiteindelijk is door deze theorieën het probleem alleen maar groter geworden.

Voor astrologen is duidelijk dat de tijd cyclisch moet zijn. Dat wil niet zeggen dat ze geen lineaire tijd kunnen ervaren, maar wil je astrologie begrijpen dan moet je ervan doordrongen zijn dat bij alles wat eindigt ook een nieuw begin ontstaat. Het heeft zeker niet te maken met het feit dat het denken met een lineair tijdsbeeld (agenda’s, roosters, planningen, etc.) superieur is aan het cyclische tijdsbeeld. Dit wordt nog wel eens gedacht, omdat het lineaire denkbeeld heden ten dage meer gangbaar is. Dit is echt een misvatting!

Misschien wel leuk om te weten is dat een groot geleerde als Albert Einstein in één van zijn brieven aan zijn dochter kenbaar heeft gemaakt open te staan voor astrologie en zich er ook mee heeft beziggehouden. Alleen heeft hij dit bij leven nooit kenbaar durven maken, omdat hij bang was dat er aan zijn autoriteit als groot geleerde getwijfeld zou gaan worden. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer.

 

Betere zelfkennis door astrologie

 

Een functie van astrologie is het vergroten van zelfkennis. Een horoscoop kan je attent maken op je sterkste kanten en bekwaamheden. Dit kan erg handig zijn voor de keuze van je beroep. Vaak komen mensen in een beroep terecht, die op basis van niet echt bewuste keuzes waren gebaseerd. Anderen (ouders, onderwijs, vrienden/vriendinnen, maatschappij, etc) hadden daar veelal een grote invloed op.

Het uiteindelijk en regelmatig gevolg is dat in de periode van de mid-life-crisis een periode van zelfbezinning ontstaat, waarin antwoorden op echte levensvragen gezocht worden. Ik bedoel vragen als: wie ben ik eigenlijk?, waarom doe ik dit? Is dat wat ik wil met mijn leven?

Zo is bij mij, door bestudering van de astrologie, een carrière-switch ontstaan, die mijn loopbaan en verdere leven totaal veranderde. Ik zeg hier niet mee dat de planeten verantwoordelijk zijn voor geluk of ongeluk, maar ze kunnen wel degelijk wijzen over hoe harmonie of disharmonie in je leven teweeggebracht wordt.

Wil je bijvoorbeeld een eigen zaak opzetten of ondernemer worden, dan is het handig dat je in het 10e levensgebied van jouw horoscoop een goede Zon met liefst een sterke Mars in je horoscoop hebt staan. Krijgt deze combinatie ook nog eens een mooi aspect van Jupiter dan is succes zo goed als zeker. Maar komt dat aspect nu niet van Jupiter, maar van Saturnus. Dan is de ‘drive’ om een eigen zaak op te zetten nog steeds aanwezig, maar moet er rekening mee gehouden worden dat niet alles van een leien dakje zal gaan en tegenwerking/teleurstelling op dit gebied je pad zullen gaan kruisen.

Op het gebied van onze amoureuze relaties valt ook wel het één en ander te zeggen. Deze lijken in het begin allemaal verschillend van elkaar, maar tonen uiteindelijk toch vaak grote overeenkomsten. Bijvoorbeeld een vrouw die drie keer getrouwd geweest is en in al die drie huwelijken ging de partner vreemd. Hier kan gesteld worden dat er geen sprake is van toeval. Voor een astroloog is het duidelijk dat zij tot dergelijks aangetrokken wordt. Een dergelijk thema is terug te vinden in een horoscoop. In bovengenoemd voorbeeld. Er wordt dan gekeken naar de planeet Venus, het zevende huis of de heerser daarvan, in combinatie met andere planeten, heersers en huizen.

Er zijn ook mensen die persé niet tot een bepaald sterrenteken willen behoren. De bijbehorende karaktereigenschappen die bij zo’n teken horen, vinden ze dan helemaal niets. Het bijzondere hiervan is dat in de praktijk blijkt dat deze mensen onbewust heel veel van deze karaktereigenschappen blijken te hebben.

Er valt zo veel meer te zeggen over de horoscoop, maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat een horoscoop gelezen kan worden als een soort route-kaart. En of je het nu leuk vindt of niet. Echter volg je de route die in je horoscoop dit voor jou laat zien, dan verhoogt dit sterk je geluk. Een astroloog kan je hierbij helpen.

 

Jupiter retrograde

 

Een retrograde beweging van een planeet, is eigenlijk een teruggang van deze planeet in de dierenriem. Dat teruglopen kan natuurlijk niet echt, maar heeft te maken met optisch bedrog. Omdat de meeste planeten geen mooie ronde banen maken (meer elliptisch), lijkt het op sommige momenten dat de éne planeet wat sneller dan de ander beweegt, waardoor een verschil in snelheid ontstaat. Dit is te vergelijken met de velgen van een inhalende auto, die opeens achteruit lijken te bewegen. Doordat planeten ook horizontaal en verticaal bewegen, lijken ze een soort lus te maken.

De planeet Jupiter loopt ook regelmatig retrograde en gaat komende herfst (volgens de Siderische dierenriem) voor de derde maal in een relatief korte periode het teken Steenbok binnen. Van oudsher wordt in de wereldastrologie de planeet Jupiter in Steenbok gezien als een aanwijzing voor een (financiële) crisis op aarde.

Op 30-3-2020 ging Jupiter het teken Steenbok binnen, om deze weer op 1-7-2020 weer te verlaten (eerste keer). Op 21-11-2020 ging Jupiter retrograde weer het teken Steenbok in, om deze op 6-4-2021 weer te verlaten (tweede keer). En 15-9-2021 gaat Jupiter retrograde al weer het teken Steenbok binnen. Om deze op 21-11-2021 te gaan verlaten (derde keer).

Dit telkens weer terugkomen (transit) van zo’n planeet heeft, voor astrologen, een betekenis. Zo staat een eerste transit voor iets dat nog niet in ons bewustzijn bestaat (begin van Corona-Covid-19). Het wordt voor de eerste keer waar genomen, zodat het deel kan worden van onze bewuste kennis. Zo’n eerste contact met zo’n transit kan dan ook een onthutsende schok geven.

De tweede transit is een aanwijzing dat het er is (de Corona Covid-19 dus) en moeten we accepteren dat wij er deel aan hebben. Maar we weten nog niet wat we moeten doen of hoe we er mee om moeten en/of kunnen gaan.

De derde transit is de assimilatiefase en dat betekent in dit geval dat het Corona-Covid-19 virus wordt geïntegreerd in ons dagelijks leven.

Nu we weten dat Jupiter in Steenbok met een neergang/recessie in de economie te maken heeft, is het interessant wat zich in de wereld speelt. Het Corona-Covid-19 virus heeft voor enorme veranderingen in de maatschappij gezorgd en de daaruit voortvloeiende economische gevolgen. Gevolgen die nog niet te overzien zijn. Mensen die nog gewoon hun salaris overgemaakt krijgen, kunnen de indruk krijgen dat het allemaal wel meevalt. Degenen die economisch getroffen zijn door deze crisis, praten wel anders.

In het verlengde van bovenstaande wijs ik op een boek van Maury Klein (Rainbow’s End: The crash of 1929) dat vrij recentelijk is uitgegeven. Daarin worden o.a. vier opvallende belangrijke parallellen getrokken van voor 1929 met het huidige beleggingsklimaat van voor 2021:

 • Meer nieuwe beursnoteringen dan ooit.
 • Onervaren beleggers en speculanten storten zich op de beurs.
 • Beleggen met geleend geld voert de boventoon.
 • Centrale bank strooit met goedkoop geld.

Daarnaast ziet de beursgoeroe Ray Dalio (topmanager van het bekende Bridgewater Hedgefonds) de klassieke dynamiek van een zeepbel op de beurs. Dalio, ooit uitgeroepen tot de best presterende hedgefondsmanager, zegt dat een lange cyclus van toenemende schulden in de wereld mogelijk ten einde komt. Volgens hem kan dit voor bijna iedereen ‘traumatische’ gevolgen hebben. Deze oprichter van dit hedgefonds met een waarde van 150 miljard dollar spreekt namens veel beleggers die vrezen dat de recente stijging van rentes aanhouden en destabiliserend zullen werken. De economische logica van beleggen is volgens Dalio zoek.

Een andere beursgoeroe (Gary Shilling) voorziet uiteindelijk ook een zware crash voor beleggingen en crypto’s. Al denkt hij dat de euforie nog even kan aanhouden.

Terugkomend op de planeet Jupiter die over 4 maanden retrograde en voor de derde maal het teken Steenbok tijdelijk binnenkomt, begrijp ik als astroloog volledig, waarom deze zeer bekende en beroemde beursgoeroe’s hun zorgen hebben.

 

Dank voor de belangstelling en tot volgende maand.

 

Extra informatie:

Volgende maand (15/6) kom ik weer met een astrologisch artikel. Laat je verrassen. Duidelijk zal zijn dat astrologie een fantastisch hulpmiddel is om belangrijke vragen in het leven te helpen beantwoorden. Opvallend is dat de vraag naar consulten bij mij toeneemt. De huidige onzekere situatie in de wereld (corona, economie, werkloosheid, grote veranderingen, etc.) heeft daar zijn zeker zijn invloed op.

 

Daarnaast is er ook een stijgende vraag naar mijn astrologie-opleidingen. Dit kan zowel privé als in groepen. Voor vrijblijvende informatie, welkom: frankvanoverbeek@zonnet.nl

 

 

De kabinetsformatie en Mark Rutte

 

In mijn artikel van vorige maand schreef ik dat na de verkiezingen partijen regelrecht tegenover elkaar zouden komen te staan. Om te kunnen regeren zullen partijen moeten samenwerken, maar de bereidheid om een millimeter toe te geven of tot een compromis te komen blijkt inderdaad ver te zoeken.

Deze situatie is actueel geworden, mede omdat de politieke carrière van Mark Rutte aan een zijden draadje kwam te hangen. Zijn korte termijn geheugen liet onlangs een ‘ernstige storing’ zien en dat was niet de eerste keer. Andere partijen meenden kans te zien om Rutte weg te krijgen. De messen werden geslepen. Nu heeft Rutte wel meer voor hete vuren gestaan, maar zonder enige hulp had hij het waarschijnlijk niet gered. Het CDA en D’66 dienden een motie van afkeuring tegen hem in en lieten hem boven de afgrond bungelen. Rutte loslaten, konden ze op dat moment niet. Je zou haast denken dat Kaag en Hoekstra er op rekenden, dat Rutte uit zichzelf zou opstappen. Maar tja, dat deed hij dus niet! Waarom hij dat niet deed, valt op te maken uit zijn geboortehoroscoop.

De kans bestaat natuurlijk dat hij het zelf vergeten is……….., maar jaren geleden heeft hij een keer zijn geboortetijd laten ontvallen in een t.v.-programma. Ja, en dat horen wij als astrologen natuurlijk gelijk en dan maken wij altijd een horoscoop. Voor ons prachtig studiemateriaal.

Het is niet chique om ongevraagd iemand zijn geboortehoroscoop te bespreken, omdat dit veel kan zeggen over zijn of haar persoonlijkheid.  Dit zal ik dan ook zeker niet doen. Daarom is er ditmaal ook geen horoscooptekening toegevoegd. Maar een solaar/jaarhoroscoop kan wel geduid worden, omdat deze indicaties aangeeft voor één bepaald levensjaar (Mark’s 54e).

De planeet Mars staat sterk in de geboortehoroscoop van Mark. Met o.a. het aspect van Rahu neemt dit zelfs in kracht toe. Daarnaast staat Saturnus in het 8e levensgebied en is een indicatie dat hij tegen zijn vijanden opgewassen is en in staat is hen te verslaan. Dat is een natuurlijk een prettige bijkomstigheid als je in de politiek zit. Ook het 7e levensgebied (vrienden, vijanden) is sterk bezet met 3 planeten. Daar kom ik straks nog op terug.

Momenteel is de Maha-Dasha (hoofdperiode van een planeet) Rahu bij Mark actueel en loopt van 13-2-2017 tot 13-2-2035. Rahu is de ‘rollercoaster’ onder de planeten en geeft veel ‘ups en downs’ aan. Bij Mark staat Rahu in het 9e levensgebied in het teken Ram. Het 9e levensgebied is o.a. een aanwijzing voor het buitenland. Dat thema komen we zo nog meer tegen. Het teken Ram maakt avontuurlijk, moedig en zoekend naar nieuwe uitdagingen.

Jupiter neemt de bhukti-Dasha (kleine periode van een (planeet) van 27-10-2019 tot 21-3-2022 voor zijn rekening. Jupiter staat in Kreeft (verhoogd) en levensgebied 12, maar retrograde. Dit kan een aanwijzing zijn op een soort val van positie (in dit geval van minister-president) en een vertrek naar het buitenland (Brussel?) tot de mogelijkheden kunnen behoren. Daar Rahu en Jupiter in een 4/10 verhouding van elkaar liggen, is dit tevens een aanwijzing voor aktie, bevordering/vooruitgang en grote kansen voor Mark in deze periode.

Kijkend naar de transits (actuele stand van planeten) dan is duidelijk dat Jupiter en Saturnus beide momenteel een aspect maken met het 3e levensgebied en dat wordt vaak gezien als verandering van verblijf door andere werkzaamheden.

 

Een jaarhoroscoop geeft het thema aan wat speelt in het levensjaar (van verjaardag tot verjaardag) van iemand. Kijkend naar Mark’s jaarhoroscoop, valt direct op dat het 7e levensgebied (vrienden, vijanden, maar ook verkiezingen) zeer sterk bezet is. De planeten Saturnus, Jupiter, Mercurius en Venus zijn hier aanwezig.

Saturnus staat sterk in zijn eigen teken en wordt daarbij vergezeld door bovengenoemde planeten. Dit betekent dat de eigenschappen van dit levensgebied voor dit jaar zeer sterk benadrukt worden, mede doordat ook in de geboortehoroscoop van Mark de planeten Zon, Mercurius en Venus staan. Een minder gunstige duiding van het 7e levensgebied is hier ook mogelijk en is een aanwijzing dat er de nodige stampij na de verkiezingen kan ontstaan. 

Maar ook is het 7e levensgebied een aanwijzing voor het buitenland (Brussel?) en dit levensgebied wordt ook wel eens door sommige astrologen geduid als het 10e van het 10e levensgebied (een speciale astrologische techniek) en staat het voor publieke functies.

Toch kijkt een astroloog verder en ziet in dit geval dat de planeet Mars in het 10e levensgebied (beroep, carrière, status) in zijn eigen teken (Ram) staat. Deze Mars wordt daarbij ook nog eens geaspecteerd door Jupiter. Dit is een ijzersterke planetaire stand, die niet genegeerd mag worden, omdat Mars ook al sterk in Mark’s geboortehoroscoop staat. Op zijn beurt maakt Mars weer een aspect met het 5e levensgebied , welk in het teken Schorpioen staat. Mars is heerser van Schorpioen en kan dus zijn energie goed aan dat teken kwijt. Overigens staat het 5e levensgebied o.a. voor Leeuw-kwaliteiten en dat is natuurlijk prachtig als je leiderschap ambieert. Mars in het eigen teken (Ram) in het 10e levensgebied maakt zeer ambitieus en geeft veelal succes als resultaat. Voor Mark is het een aanwijzing voor leiderschap en professioneel succes.

Last but not least is er nog een yoga (soort van aspect) die vermeld moet worden in deze jaarhoroscoop en dat is de Kala Sarpa Yoga. Dit betekent dat alle planeten zich op één helft van de as Rahu en Ketu bevinden. Deze yoga is een aanwijzing voor uitzonderlijke prestaties. Ambitie en wereldse wensen kunnen hier sterk naar voren komen.

Er kan nog meer geduid worden, maar voor de leesbaarheid van dit stukje wil ik het hierbij laten. In ieder geval is voor mij uit deze jaarhoroscoop duidelijk geworden dat Mark Rutte dit jaar nog vol in de carrière-modus zit. Gezien zijn jaarhoroscoop is een 4e kabinet Rutte nog steeds een mogelijkheid, al moet ik wel zeggen dat het thema buitenland (in dit geval een functie in Brussel) ook zeker kansen maakt. Dit laatste hangt vooral af van andere kandidaten die het minister-presidentschap ambiëren, waar ik helaas geen horoscoop van heb.

 

 

Tweede Kamerverkiezingen 2021.

 

Naar aanleiding van de afgelopen presidentsverkiezingen in de V.S. kom ik eerst nog even terug op de afloop hiervan. Sommige lezers meenden dat ik voorspeld zou hebben dat Donald Trump weer president zou worden. Dat is niet helemaal correct, want ik heb enkel gemeld dat, gezien de horoscopen van beide heren (Donald Trump en Joe Biden), Trump de macht naar zich toe zou trekken. Wel heb ik gezegd dat het mij dan logisch leek, dat hij dan ook president zou worden. Toch is Joe Biden officieel president van de V.S. geworden. Hoe zit dat nu?

Wanneer er meerdere personen bij betrokken zijn, wordt het astrologisch voorspellen moeilijk. Heb je de horoscoop van één persoon, dan is alle informatie die in de horoscoop staat voor de betreffende persoon bestemd. Betreft het meerdere personen dan moet je de horoscopen tegen elkaar afwegen. Daarin heb ik de conclusie getrokken dat als je de macht hebt, je ook automatisch, in dit geval, de president wordt. Dat hoeft dus blijkbaar niet zo te zijn. Een foute conclusie, dat kan de beste overkomen. Dat zie je maar weer😉.

Toch durf ik te zeggen, dat ook al is Joe Biden nu de president, Donald Trump toch achter de schermen heel veel macht heeft. Hij voert momenteel een soort achterhoedegevecht en beweert terug te komen in 2024. Gezien zijn horoscoop maakt hij een hele goede kans, vanwege zijn Jupiter-Dasha (hoofdrol van Jupiter) die tot 22-11-2032 duurt. Daarbij wordt deze Jupiter goed ondersteund door een ijzersterke Mercurius die hier als bhukti- Dasha (bijrol van Mercurius) fungeert. Echter Trump heeft wel een klein probleempje in het zicht van de haven. En wel dat een paar dagen voor de verkiezingen (29-10-2023) Mercurius het veld moet ruimen voor Ketu. En dat kan hem weleens lelijk opbreken, als hij hier geen rekening mee houdt. In ieder geval, voor wat voor nu betreft, kan gezegd worden dat de energie van het Trumpisme nog lang niet verdwenen is.

 

Terug naar ons eigen land, gaan nu ook wij onze verkiezingen (officieel 17 maart) beleven en daar doen dit jaar heel veel partijen aan mee. Als we de horoscoop van Nederland uit 1815 bestuderen en uitgaan, van de Siderische Dierenriem (actuele stand van planeten), dan kunnen we op 17 maart 2021 de volgende transits verwachten:

 • Venus en de Zon zijn net het 10e levensgebied binnengekomen.
 • Jupiter, Saturnus en Pluto staan in het 8e
 • Rahu in het 12e en Ketu, als tegenpool, in het 6e levensgebied en maken een zogenaamde Kala Sarpa Yoga.

Er speelt astrologisch veel meer, maar voor de leesbaarheid van dit stukje, beperk ik mij tot het bovenstaande.

Zon en Venus, die net het 10e levensgebied zijn binnengekomen, is een mooie aanwijzing voor de verkiezingen die gehouden worden. Dit betekent dat de verkiezingen op een heel goed moment komen. Zo staat de Zon staat o.a. voor regering, leiders, etc. En het 10e levensgebied voor o.a. status en carrière. Venus is een aanwijzing dat de verkiezingen zelf waarschijnlijk een rustig verloop zullen hebben (geen Amerikaanse toestanden dus).

Jupiter, Saturnus en Pluto behoren tot de ‘zware jongens’ onder de planeten en kunnen een flinke stempel op een horoscoop drukken, wat betreft hun energie. Ze staan in het teken Steenbok. Dat heeft met de huidige maatschappij te maken. Het 8e levensgebied heeft te maken met veranderingen, afscheid nemen en de 'dood', vooral in figuurlijk zin.

In mijn vorige stukjes heb ik geschreven dat deze constellatie van planeten (vooral Pluto) voor een grote schoonmaak gaat zorgen in het huidige economische en sociale gebeuren. We moeten namelijk van het gedrag af, dat er na onze generatie er geen andere generaties meer zullen zijn.

De conjunctie (samenstand) van Saturnus en Jupiter in het 8e levensgebied (veranderingen) is een aanwijzing dat er een nieuw begin gemaakt wordt om de economie aan te zwengelen. Instrumenten die hiervoor gebruikt zullen worden zijn bijvoorbeeld: minder flexwerk en zzp-schap toestaan, minder bescherming voor mensen met een vast contract, rekening houden met het milieu, een basisinkomen, afname van werk door toenemende robotisering, etc., etc.

De as Rahu in het 12e levensgebied en Ketu in het 6e levensgebied heeft o.a. met verlies en ‘zaken die ten einde lopen’ te maken. Ook gezondheid en gezondheidszorg spelen een belangrijke rol.

Mijns inziens is dit alles een aanwijzing dat er een politieke aardbeving komt. Partijen (rechts en links) komen regelrecht tegenover elkaar te staan, net als de maatschappij van vandaag de dag. Om te kunnen regeren zullen partijen moeten samenwerken, maar de bereidheid om een millimeter toe te geven of tot een compromis te komen is ver te zoeken. De pandemie en het monetaire beleid zijn uitzonderlijk momenteel en kan ik alleen maar zeggen. Welkom in de nieuwe wereld, nieuw kabinet.

 

 

 

Nederland 2021?

De conjunctie tussen Saturnus en Pluto in Steenbok, van vorig jaar, was een aanwijzing voor de zware crisis waarin wij momenteel verkeren. Dat een virus de aanzet voor deze crisis was, is voor een astroloog niet te voorzien. Gesteld kan worden dat een astroloog niet echt kan voorspellen, maar wat kan hij of zij dan wel?

Een astroloog kan wel bijzondere en belangrijke momenten bepalen in de tijd, maar nooit feitelijk voorspellen hoe dit er concreet uitgaat zien of wat precies de aanleiding is. Wil een astroloog wel een soort van voorspelling doen, dan maakt hij of zij gebruikt van historische gegevens (die tijdens een vorige gelijke constellatie speelde) en vertaalt deze naar de huidige tijd. Dit impliceert dat een astroloog voor het voorspellen van wereldgebeurtenissen goed op de hoogte moet zijn van wat er in de wereld op dat moment speelt. De zogenaamde ‘zware’ planeten (Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto) spelen hierin een hoofdrol.

Zo zien wij voor het jaar 2021 (in februari, juni en december) de volgende zware planetaire constellatie, namelijk: driemaal het vierkants-aspect tussen Saturnus in Steenbok en Uranus in Ram volgens de Siderische dierenriem. Het is nu de kundigheid van de astroloog om voor deze planetaire constellatie een 'voorspelling' te doen.

Momenteel worden wij geteisterd door de Corona-crisis en dit heeft een enorme impact heeft op het wereldse gebeuren. Dit is een eerste aanzet voor een voorspelling. Daar komt nog bij dat er afgelopen december een conjunctie is geweest tussen Jupiter en Saturnus in het element Lucht. Deze conjunctie heeft altijd invloed op de economie. Het is dan voor de astroloog voor de hand liggend om voor een ‘voorspelling’ in ieder geval naar het economische gebeuren te kijken.

Deze planeten hebben een symbolische functie in dit gebeuren. Zo staat de planeet Saturnus symbool voor o.a. de structuur van onze huidige (oude) maatschappij en Uranus symbool voor o.a. verandering, vernieuwing. Er mag dus verwacht dat onze huidige maatschappij zo gaat veranderen, dat voorspelbaar is dat wij over een paar jaar praten over een voor- en een na-Corona tijdperk. Die verandering heeft vooral met een economische crisis te maken, die van invloed zal zijn op ons gehele sociale bestaan.

 

Boven staat de horoscoop van Nederland getekend. Er zijn meerdere horoscopen van Nederland met verschillende jaartallen, maar ik heb die van 1815 gekozen op basis van advies van een collega-astroloog. Deze astroloog heeft onderzoek gedaan naar de verschillende horoscopen van Nederland en geconcludeerd welk het meest van deze horoscopen juist was. Leuk om te weten is dat hij o.a. voetbaluitslagen van hele belangrijke wedstrijden (finale’s) als uitgangspunt heeft gebruikt. Hoe dit in zijn werk gaat,  hoop ik in een volgend artikel te mogen uitleggen.

In ieder geval staat het 8e levensgebied (rechts onderin) Saturnus (beperking, discipline, verdriet) heel sterk in zijn eigen teken steenbok. Ook de Maan (het volk) in Stier (rechts bovenin) staat sterk, alleen het 12e levensgebied (teleurstelling, misleiding, val van positie) zwakt deze stand af. Deze Maan is heerser van het 2e levensgebied (geld, economie). Rahu (ontgoochelingen) in levensgebied 1 (Nederland) staat sterk en opvallend zijn de 4 planeten in het 10e levensgebied (status, carrière, eer).

De stand (transits) van de volgende ‘zware’ planeten is momenteel als volgt:

 • Een conjunctie van Jupiter (11 gr.) en Saturnus (9 gr.) in Steenbok in het 8e levensgebied.
 • De conjunctie Jupiter/Saturnus staat in een zogenaamde 6/8 verhouding met de ascendant.
 • Een conjunctie van Uranus (12 gr.) en Mars( 9 gr.) in Ram in het 11e levensgebied.
 • Uranus en Mars maken vierkants-aspecten naar o.a. levensgebied 2 (financieel stelsel).
 • Pluto (0 gr.) komt het teken Steenbok binnen in het 8e levensgebied.
 • Rahu (24 gr.) staat in Stier in het 12e levensgebied en Ketu (24 gr.) in Schorpioen in het 6e levensgebied.

De conjunctie van Jupiter en Saturnus in het teken steenbok en het 8e levensgebied mag gezien worden als veranderingen in de maatschappij door o.a. een financiële crisis. Het systeem van nu zal vervangen worden, omdat de schuldenlast onhoudbaar is geworden.

De 6/8 verhouding van Jupiter/Saturnus met de ascendant is een ongunstig aspect en staat voor levens veranderende gebeurtenissen in Nederland. Vaak heeft dit te maken met gezondheidszaken, ziektes en financiële ommekeer.

De conjunctie van Uranus en Mars heeft met strijd te maken en dit zal zijn om in te zien dat het oude losgelaten zal moeten worden om het nieuwe te kunnen opbouwen. Een verandering van de maatschappij dus.

De vierkants-aspecten van deze bovengenoemde planeten is ook een aanwijzing voor strijd en legt hier ook een link naar ons financieel stelsel. Dit financiële stelsel is rijp voor de sloop en aan verandering toe, wat gesymboliseerd wordt door het vierkant tussen Saturnus en Uranus. Aan de andere kant staat het vierkants-aspect van Jupiter en Uranus symbool voor de invoering van het basisinkomen.

Pluto in het 8e levensgebied, wat symbolisch staat voor verandering en de dood (vooral in figuurlijke zin), in het teken Steenbok is nog een aanwijzing dat onze huidige maatschappij aan een stevige verandering toe is.

Rahu in het 12e levensgebied staat conjunct de Maan en is een aanwijzing voor emotionele verstoringen binnen het Nederlandse volk. Ketu staat conjunct Uranus en Neptunus in oppositie met Rahu en de Maan en dat mag gezien worden als plotselinge veranderingen vanwege een gevoel van bedrog en/of hulpeloosheid.

 

Inauguratie 2021 en ambtsperiode 2021-2025 van de president van de V.S.

 

De inauguratie van de president van de V.S. is op 20 januari 2021 om 12.oo uur in Washington D.C. Van deze datum, plaats en tijdstip kan een horoscoop gemaakt worden. Het duiden gaat op dezelfde manier als voor een persoon, maar nu is het voor een gebeurtenis (de inauguratie en ambtsperiode van vier jaar).

De ascendant staat op deze plaats, datum en tijd dan in het dierenriemteken Ram en de Zon in het 10e levensgebied in het teken Waterman in de Vedische astrologie. Vooral die Zon is voor presidenten heel belangrijk, omdat deze symbool voor hun functie staat. Het is belangrijk dat de Zon in het 10e levensgebied staat, want daar heeft deze de kwaliteit van Dik Bala (zeer sterk). En inderdaad, je leest het goed, ik heb het hier over President en niet over President Biden of President Trump.

Ook al is Joe Biden op dit moment door de kiesmannen uitgeroepen tot winnaar van de afgelopen Amerikaanse verkiezingen, er worden nog steeds achterhoedegevechten gehouden door Donald Trump. Hij lijkt hierin niet succesvol, maar brengt wel wat teweeg. Omdat er nog een aantal spectaculaire astrologische constellaties in de laatste weken van december zijn, mag nog wel het nodige verwacht worden. Ik denk dan aan, de conjunctie (samenstand) van Saturnus (dood, beperking, beëindiging) en Jupiter (geluk, geld en vrijheid) in Waterman op 21/12 en daarbij het vierkant (actie, crisis, hard, obstakels) tussen Mars (conflicten, woede, ruzie) en Pluto (macht, manipulatie, corruptie) op 23/12. Dit zijn allemaal indicaties voor heftige, bijzondere en ook gewelddadige gebeurtenissen.

 

Bovenstaand de horoscoop van de inauguratie. Links bovenin de tekening staat een soort hoefijzer en dat is het symbool voor Rahu (kracht, extremen, epidemieën) . Rechts onderin zie je ook een soort van hoefijzer, maar dat staat dan op de kop. Dat is het symbool van Ketu (dood, geweld, ongelukken) . In het midden, rechts onder Rahu, staan drie planeten, namelijk van links naar rechts; Uranus (onverwachte gebeurtenissen, rebellie), Mars (conflicten, woede, ruzie) en de Maan (het volk, publiek, de massa). Haaks op deze drie planeten staan 5 planeten in een verticale lijn en van boven naar beneden zijn dat; Mercurius (communicatie, handel, jeugd), Jupiter (geld, gezondheid, geluk), Saturnus (dood, beperking, beëindiging), de Zon (president, regering, overheid) en Pluto (macht, manipulatie, corruptie). Rechts bovenin de horoscoop zie je een soort kaarsenstandaard en dat is het symbool voor Neptunus (fraude, bedrog, misleiding). En er blijft nog één symbool over en dat is Venus (het vrouwelijke, geld, luxe)

Wat gelijk opvalt, zijn de vele vierkants-aspecten (actie, crisis, hard, obstakels), die een hoek van 90 graden maken, van Uranus, Mars en Maan in het 1e levensgebied (Verenigde Staten) op Mercurius, Jupiter, Saturnus, Zon en Pluto in het 10e levensgebied (beroep, status, eer) . Deze vierkanten (actie, crisis, hard, obstakels) maken een verbintenis met twee van de meest belangrijke levensgebieden in een horoscoop, namelijk; het 1e en het 10e levensgebied.

Daarnaast is er een vierkant tussen Neptunus in het 11e levensgebied (vrienden, ambitie, verantwoordelijkheid) en de as Rahu en Ketu. Rahu valt in het 2e levensgebied (financiën, economie, de dood) en Ketu in het 8e levensgebied (dood, belangrijke veranderingen). Opvallend is dat alle planeten aan de bovenkant kant van de as Rahu en Ketu vallen en dat heeft een Karmische betekenis, wat Kala Sarpa Yoga (karmische belasting, obstakels door onverklaarbare redenen) wordt genoemd. Omdat de as Rahu in het 2e levensgebied en Ketu in het 8e levensgebied valt, is te verwachten dat het thema van deze constellatie gaat over financiële tegenslag, persoonlijk falen en opgezadeld worden met een onaangename erfenis in de breedste zin van het woord.

Pluto heeft een hoofdrol in deze horoscoop, vanwege zijn stand bovenop het begin (cusp) van het 10e levensgebied Dit is een zeer sterke stand voor Pluto en deze zal zich zeker doen gelden.

Daarnaast is een andere belangrijke rol weggelegd voor de zeer nauwe conjunctie tussen Uranus en Mars in het 1e levensgebied en is heel gevaarlijk, omdat er veel agressie van uitgaat en een bijzonder kort lontje heeft. Dit wordt bevestigd in de Navamsa (bijkaart van de horoscoop), waar ook een nauwe conjunctie van Uranus en Mars in het 10e levensgebied staat en wel in het teken Kreeft. De Maan is heerser van het teken Kreeft en wordt dus geactiveerd in het 8e levensgebied. De Maan staat hier overigens ook in een nauwe conjunctie met Neptunus (fraude, bedrog, misleiding).

P.S. Overigens kan je de standen van deze planeten in de Navamsa-kaart nu niet vinden in deze tekening, omdat deze tekening niet is bijgevoegd.

De Maan, als de belangrijkste planeet in de Vedische astrologie, staat in het 1e levensgebied en het teken Ram. De Nakshatra (maanlevensgebied) van de Maan is Ashwini (zij die genezing ondergaan) en deze heeft als heer Ketu. Hier mag verondersteld worden dat de bevolking door de nodige veranderingen een nieuw toekomstperspectief gaat krijgen, omdat het sociale en financiële klimaat helemaal overhoop gehaald gaat worden.

Niet minder belangrijk is de rol die weggelegd is door het vierkant tussen Uranus en Saturnus. Vaak zie je in deze constellatie dat bestaande structuren worden afgebroken/opgeblazen en hier nieuwe structuren voor terugkomen. Een nieuwe tijd dus.

Het vierkant tussen de Zon en Uranus is een aanwijzing dat de president zelf een prominente rol gaat spelen in dit drama.

De dasha (periode van een planeet die dan een belangrijke rol speelt) van deze komende vier jaren van dit presidentschap staat geheel in het teken van Ketu, die in het 8e levensgebied (belangrijke veranderingen, de dood) valt. Ook dit kan erop duiden dat de Verenigde Staten aan de vooravond staan van enorme veranderingen en uiteindelijk een geheel andere maatschappij gaat worden.

De conjunctie van Saturnus en Jupiter is altijd goed voor crisis en verandering in de economie. Daarnaast komt er in 2024 ook nog een eind aan de Pluto-cyclus van 248 jaar. Voordat deze cyclus daadwerkelijk beëindigd wordt, zijn er nog 4 momenten dat Pluto zich flink doet gelden. Deze 4 momenten zijn voor astrologen heel belangrijk en worden gezien als een soort laatste stuiptrekking voor het beëindigen van deze cyclus. Deze belangrijke momenten zijn: februari 2022, juli 2022, december 2022 en oktober 2023.

Wat mag er verwacht worden in een land dat met het eind van een Pluto-cyclus wordt geconfronteerd:

 • Verscheuring van structuren en systemen die verrot zijn door corruptie.
 • Structurele problemen worden aangepakt en krijgen nieuwe fundamenten.
 • Grote schoonmaak en radicale veranderingen in samenleving. Pluto vernietigt en zorgt er zo weer voor dat het nieuwe kan worden geboren.

Eind januari 2024, precies op de dag van de volgende inauguratie (2025) van de president van de V.S. ,begint Pluto aan zijn nieuwe cyclus van 248 jaar in het dierenriemteken Waterman.

 

(d.d. 15-11-2020):Gaat Donald Trump toch aan zijn 2e termijn als president van de V.S. beginnen….

 

In mijn laatste publicatie van 15-10-2020 over ‘het dasha systeem en de Amerikaanse presidentsverkiezingen’ beëindigde ik de laatste alinea met:

Mijns inziens zal dus de laatste weken de verkiezingen voor Trump niet goed verlopen en kan het best weleens zo zijn, dat hij in eerste instantie de verkiezingen gaat verliezen. Maar gaat hij dit juridisch aanvechten, dan kan deze laatste sterke antar-dasha (subperiode in een subperiode) hem weleens heel goed van pas komen. Dan wint toch, na veel chaos, Trump zijn herverkiezing en heeft Biden het nakijken. Ook omdat er in de anthar-dasha (subperiode in een subperiode) bij Biden er in die periode niets gebeurt. Sterker nog, deze gaat veranderen op 1-1-2021en dan neemt hier Saturnus de plaats van Jupiter over en dat is een behoorlijke verzwakking voor Biden.

En nu zijn we een dikke week verder (15-11-2020) en blijkt inderdaad dat Joe Biden de meeste kiesmannen heeft en Donald Trump (volgens de media) deze verkiezingen heeft verloren. Trump wil dit nu juridisch gaan aanvechten al heeft hij geen schijn van kans, volgens de media. Toch gebiedt de eerlijkheid mij te zeggen dat er sterke astrologische aanwijzingen zijn, waaruit ik de conclusie kan trekken dat er rekening gehouden moet worden met toch nog een 2e ambtstermijn voor Donald Trump. Wel ben ik bang dat dit presidentschap van de V.S. er wel eens heel anders uit kan gaan zien, dan wij vanuit historie gewend zijn. Dit vraagt natuurlijk wel om een stevige astrologische onderbouwing.

Naast de horoscopen van Joe Biden en Donald Trump, die ik in vorige publicaties heb beschreven, zijn er voor het eind van dit jaar op wereldniveau nog een paar interessante astrologische constellaties te verwachten. Verontrustend van deze constellaties is dat de planeet Pluto (macht en machtsmisbruik) er veelal de hoofdrol inspeelt en dat is niet het enige.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen is in ieder geval de eclips (zonsverduistering van 14-12-2020) een niet te onderschatten gebeurtenis. Want deze is nagenoeg conjunct (samenstand) de Ascendant van het teken Boogschutter in de horoscoopkaart van de V.S. Dit betekent dat deze eclips betrekking heeft op de V.S. zelf. Nu maakt deze eclips ook nog eens een aspect naar vier planeten in het 7e levensgebied (samenwerking), waarvan twee in de Nakshatra (levensgebieden van de Maan) van Ardra (tranen ‘van het volk’) staan en dat is heel ongunstig voor de V.S..

Donald Trump gaat deze eclips (zonsverduistering) van 14 december persoonlijk zeer sterk ervaren, omdat deze bijna conjunct (samenstand) de Maan staat en zo goed als helemaal opposiet (tegenovergesteld) de Zon in zijn geboortehoroscoop. Iedere eclips die vlakbij zo’n Zon in de geboortehoroscoop komt staan, heeft een zeer sterke uitwerking op de betreffende persoon. De Zon is heerser van de ascendant (Leeuw) van Donald Trump en staat voor zijn persoonlijkheid. Deze krijgt dan een enorme ‘boost’.

Natuurlijk doet deze eclips van 14 december ook iets in de geboortehoroscoop van Joe Biden, maar deze staat vierkant op zijn 10e levensgebied (beroep, carrière, status) en dat is ongunstig voor hem. Extra vervelend voor Biden is dat deze eclips pas na de dag van inauguratie (20-1-2021) zijn ongunstige kracht gaat verliezen.

Een aanwijzing voor belangrijke gebeurtenissen op wereldniveau is de conjunctie van Jupiter (uitbreiden) en Pluto (macht/machtsmisbruik) die afgelopen donderdag (12-11-2020) exact was. Zo was bijvoorbeeld eind 2007 deze conjunctie (samenstand) ook actueel en toen crashten de financiële markten. Nu zijn er (‘nog’ ongefundeerde) beschuldigingen van fraude en worden opeens allerlei topmilitairen van defensie, die niet Trump gezind zijn, ontslagen. De contouren van een misschien aanstaand dictatorschap tekenen zich af.

Natuurlijk komt deze conjunctie van Jupiter (uitbreiden) en Pluto (macht/machtsmisbruik) in transit ook voor in de horoscopen van Joe Biden en Donald Trump. Bij Joe Biden maakt deze conjunctie (samenstand) o.a. een aspect met zijn 10e levensgebied (beroep, loopbaan, status) wat er ongunstig uitziet voor zijn carrière. Bij Donald Trump maakt deze conjunctie (samenstand) o.a. een aspect met zijn 1e levensgebied (karakter, ego) wat de persoonlijkheid van Trump ook niet echt ten goede komt.

Interessant is dat op maandag 14-12 2020 (exact de dag van de eclips) de kiesmannen van iedere Amerikaanse staat hun keuze uit gaan brengen en de resultaten opsturen naar Washington. Daarna worden op 6 januari 2021 de kiesmannen geteld, wat inhoudt dat het congres samenkomt om de resultaten te vernemen.

Maar ook bijzonder - en daar heeft Pluto (macht/machtsmisbruik) even niets mee te maken - is dat op 21-12-2020 een cyclus van dik 200 jaar van conjuncties (samenstanden) tussen Jupiter (uitbreiden) en Saturnus (beperken) in het element Aarde wordt afgesloten. Dit moet gezien woorden als het afsluiten van een tijdperk.

En last but not least is er op 23-12-2020 een vierkants-aspect (crisis, moeilijk, obstakels) van Mars (assertivitieit/agressiviteit) met Pluto (macht/machtsmisbruik). De planeet Jupiter (uitbreiden) heeft hier al wat afstand genomen van de conjunctie (samenstand) van 12-11-2020, maar het thema van deze constellatie blijft toch na-ijlen. Met Mars (assertiviteit/agressiviteit) erbij moet er met het gebruik van geweld rekening gehouden worden. Het uitbreken van burgeropstanden (burgeroorlog?) in de V.S. is een mogelijkheid, die niet onderschat moet worden. Als dat gebeurt, is dit het begin van het einde van de democratische regeringsvorm ‘an sich’ en liggen dictatorschappen op de loer.

En als klap op de vuurpijl gaat op 5-1-2021 (dus één dag voor de kiesmannen worden geteld en het congres samenkomt) bij Donald Trump de planeet Pluto (macht/machtsmisbruik) in transit (actuele stand van een planeet) een prachtig driehoeks-aspect maken met het 10e levensgebied (beroep, carrière, status) in zijn horoscoop. Dat is een sterke aanwijzing dat Trump de macht naar zich toetrekt of dit al misschien heeft gedaan.

 

(d.d. 15-10-2020): Het dasha systeem en de Amerikaanse presidentsverkiezingen

 

Het dasha systeem in de Vedische astrologie is een indeling van de planeten in levensperioden en daar kunnen voorspellingen mee gedaan worden. Zo’n levensperiode wordt een dasha genoemd en bestaat uit een maha-dasha’s (hoofdperioden), bhukti-dasha’s (subperioden) en anthardasha’s (subperioden van de subperioden). De maha-dasha is een periode in ons leven waarin een bepaalde planeet overheerst en de sub-perioden extra aanvulling geeft. Iedereen heeft in zijn horoscoop op een bepaald moment een sterke of zwakke dasha-periode.

 

Dit dasha-systeem is een vaste cyclus van planeten, bestaande uit 9 periodes van verschillende duur (6 tot 20 jaar) met een totale tijdsduur van 120 jaar. Het hangt af van het moment van geboorte en de daarbij behorende stand van de Maan, waar je ergens in deze cyclus begint. Dat is voor iedereen anders en je kan bijvoorbeeld door je geboorte zo ergens halverwege de maha-dasha (hoofd-periode) van Mars beginnen. Deze volgorde is: Zon, Maan, Mars, Rahu, Jupiter, Saturnus, Mercurius, Ketu en Venus.

Bekend is bijvoorbeeld dat namelijk bij alle Amerikaanse president-kandidaten, die ook daadwerkelijk president werden, er rond het moment van de verkiezingen in de maha-dasha en de bhukti-dasha een bepaalde planeet juist een hele sterke rol ging spelen.

Kijk je nu bijvoorbeeld naar de laatste 3 Amerikaanse presidenten (Obama, Bush, Clinton), die voor Donald Trump regeerden, dan zie je inderdaad een sterke maha-dasha en bhukti-dasha in de periode van de presidentsverkiezingen

 

Barack Obama was president van de V.S en regeerde van 20-1-2009 tot 20-1-2017. Op het moment dat Obama president werd, had hij in zijn horoscoop een sterke maha- en bhukti-dasha van Jupiter/Maan. Deze Jupiter staat op het eerste gezicht niet sterk (in val en retrograde), maar in de navamsa (bijkaart van de horoscoop) staat Jupiter prima. Ook de Maan staat uitstekend voor Barack, omdat deze in verhoging staat in het teken Stier. Komt nog bij dat deze Maan in een 5/9 verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) staat van Jupiter en dat mag gezien worden als gemakkelijke vooruitgang. Obama wordt dan ook president. Een half jaar voor de herverkiezingen gaat de planeet Saturnus op 24-7-2012 de maha-dasha overnemen in het leven van Obama. Alhoewel deze planeet ook retrograde staat in het eigen teken steenbok, krijgt deze veel steun vanuit de navamsa (bijkaart van de horoscoop). Barack Obama wordt herkozen.

 

George Bush jr. was president van de V.S. en regeerde van 20-1-2001 tot 20-1-2009. Op het moment dat Bush president werd, had hij in zijn horoscoop een sterke maha- en bhukti-dasha van Saturnus/Mars. Saturnus staat sterk in het 1e levensgebied, wat belangrijk is voor zijn eigen persoonlijkheid en ontvangt een conjunctie (aspect) van Venus en van Mercurius. De conjunctie (aspect) van Mercurius is extra belangrijk, omdat deze met de Maan een zogenaamde Parivartana Yoga (deze planeten staan in elkaars achtergrondteken) maakt en het geheel zeer versterkt. Daarnaast komt er nog eens een enorme ‘boost’ uit de navamsa (bijkaart), waar Saturnus met Mars, Jupiter en de Zon in het 10e levensgebied (beroep, status, carrière, etc.) staat. Geen wonder dat Bush president werd. Ten tijde van de herverkiezing speelde nog steeds de maha-dasha van Saturnus de hoofdrol, maar nu bij gestaan door de bhukti-dasha van Jupiter die in een 3/11 verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) staat. Jupiter staat goed in de horoscoop van Bush en het feit dat deze planeet 3 levensgebieden ver van Saturnus staat, kan gezien worden als winst en vooruitgang en zodoende mocht Bush dus zijn 2e ambtstermijn beginnen.

 

Bill Clinton was president van de V.S. en regeerde van 20/1-1993-20/1-2001. Op het moment dat Clinton president werd, had hij in zijn horoscoop een sterke maha- en bhukti-dasha van Jupiter/Mercurius. Jupiter is in beginsel een goede planeet voor iemand met een Maagd-ascendant en deze Jupiter maakt een aspect met het 10e levensgebied (beroep, carrière, status, etc.). Daarnaast staat Jupiter in navamsa (bijkaart van de horoscoop) zogenaamd vargottama (staat in zowel hoofd- als bij-kaart in hetzelfde teken) en dat is zeer gunstig. Komt nog bij dat Mercurius ook goed staat voor iemand met een Maagd-ascendant en deze Mercurius staat in een 4/10 verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) met Jupiter, wat een aanwijzing is voor actie, vooruitgang en grote kansen. Mercurius is daarbij heerser van het 10e levensgebied en staat zelf in het 11e levensgebied van groei. En dus werd Clinton president. Ook hier was ten tijde van de herverkiezing de maha-dasha Jupiter en de bhukti-dasha Venus. Venus staat gunstig voor iemand met een Maagd-ascendant en is een aanwijzing dat Clinton aan zijn 2e ambtstermijn kon beginnen.

 

De huidige presidentskandidaten - Donald Trump en Joe Biden - gaan nu de komende verkiezingen (2020) in en we halen hun beider maha-dasha en bhukti-dasha van dit moment er maar eens bij.

 

Joe Biden wil graag president worden van de V.S. en hij heeft in zijn horoscoop een maha-dasha en bhukti-dasha van Jupiter/Rahu. Jupiter staat weliswaar retrograde, maar verder prima in de horoscoop van Biden. Ook in de navamsa staat Jupiter uitstekend en bezet daarbij het 10e levensgebied (beroep, status, carrière, etc.). Wel staat Jupiter in een 2/12-verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) met Rahu en dat is een indicatie voor winsten, maar ook verliezen.

 

Donald Trump wil graag de komende herverkiezing winnen en hij heeft in zijn horoscoop een maha- en bhukti-dasha van Jupiter/Saturnus. Omdat in deze horoscoop sprake is van een Leeuw-ascendant, mogen we er van uitgaan dat Jupiter, in beginsel, goed staat. Weliswaar ook retrograde, maar een flinke ondersteuning vanuit de navamsa (bijkaart van de horoscoop). Saturnus staat weliswaar in het 12e levensgebied, maar is ook heerser van de levensgebieden 6 en 7 en dus goed in staat om (eventuele) vijanden te verslaan. In de navamsa staat Saturnus vargottama (staat in zowel hoofd- als bij-kaart in hetzelfde teken) wat erg gunstig voor Trump is. Verder is er een 3/11 verhouding (onderlinge afstand tussen beide planeten) met Jupiter en dat is goed voor winst en vooruitgang.

 

En nu komt er een subtiliteit, die weleens grote gevolgen kan hebben. Namelijk; de anthar-dasha (subperiode in een subperiode) in de horoscoop van Trump. Deze wordt op de dag van de verkiezingen bij hem actueel. Want op die dag neemt Rahu het stokje over van Mars en nota bene in het 10e levensgebied (beroep, status, carrière, etc.) en in het teken Stier, waar deze zich uitstekend voelt.

 

Mijns inziens zal dus de laatste weken de verkiezingen voor Trump niet goed verlopen en kan het best weleens zo zijn, dat hij in eerste instantie de verkiezingen gaat verliezen. Maar gaat hij dit juridisch aanvechten, dan kan deze laatste sterke antar-dasha (subperiode in een subperiode) hem weleens heel goed van pas komen. Dan wint toch, na veel chaos, Trump zijn herverkiezing en heeft Biden het nakijken. Ook omdat er in de anthar-dasha (subperiode in een subperiode) bij Biden er in die periode niets gebeurt. Sterker nog, deze gaat veranderen op 1-1-2021 en dan neemt hier Saturnus de plaats van Jupiter over en dat is een behoorlijke verzwakking voor Biden.

 

(d.d. 15-9-2020): Astrologische tweelingen

Afgelopen maanden hebben jullie van mij artikelen kunnen lezen over de ‘voorspellende astrologie’. Dit is Hogeschool astrologie en voor elke astroloog, die denkt zijn vak goed te beheersen, een uitdaging om te beoefenen. En omdat wij nu eenmaal in een tijdsmoment verkeren, waaruit grote veranderingen gaan voortkomen, is het juist een uitdaging om je vakkennis als astroloog te meten met collega-astrologen. Dat was de reden waarom veel artikelen, voor niet astrologen, toch als moeilijk betiteld werden. Kortom ik heb er voor gekozen  kritische collega’s niet te vergeten. Want zij willen wel weten hoe ik tot een bepaalde conclusie ben gekomen en dat moet dan ook aangetoond kunnen worden.

Afgelopen week kreeg ik mijn vakblad van de Astrologische Vakvereniging binnen en daarin beweerde een bekende Nederlandse Vedische astroloog, dat hij Joe Biden de grootste kans gaf om de komende Amerikaanse verkiezingen van dit jaar te gaan winnen. Maar zei hij, het wordt wel spannend.

In mijn laatste artikel (d.d. 15-8-2020) beweerde ik het tegenovergestelde, namelijk dat Donald Trump gaat winnen. Dat kan dus spannend worden en dat is juist de uitdaging. Maar hoe je het ook wendt of keert, toch durf ik te stellen dat wij beiden deskundige astrologen zijn. Echter ieder kijkt met een eigen blik naar de astrologische kaarten en dat maakt het voorspellen zo moeilijk.

We wachten nu maar even af wie de overwinnaar gaat worden en ondertussen ga ik mij de komende tijd bezighouden met het schrijven van astrologisch artikelen, die voor niet-astrologen leuk en interessant zijn om te lezen. Dus geen moeilijke woorden, wel gewone taal en voor iedereen te begrijpen zoals dit ook in een astrologisch consult gaat. Ik ga ditmaal een aantal voorbeelden geven, waarom astrologie zo boeiend is.

 

Samuel Hennings en George III, koning van Engeland

Twee mannen zijn op 4-6-1738 om 7.30 uur in dezelfde Engelse parochie geboren. Jaren later en in dezelfde maand volgen zij beiden hun vader op in het beroep. De ene vader was een ijzerhandelaar en de andere vader was op dat moment de koning van Engeland. Deze twee jonge mannen trouwden allebei op dezelfde datum (8-9-1761), kregen evenveel kinderen (jongens en meisjes), op dezelfde dag nam de éne zoon de ijzerhandel van zijn vader over en werd de prins nu koning, ze werden op dezelfde dag ziek, kregen dezelfde ongevallen en stierven tenslotte met een uur verschil (29-1-1820). De ene zoon was Samuel Hennings, een bescheiden ijzerhandelaar, en de andere zoon…… George III, koning van Engeland.

 

Alain Prost en Michel Jaspes

Alain Prost , een wereldberoemd autocoureur van ongeveer 40 jaar geleden, heeft van een astroloog te horen gekregen dat hij iemand had gevonden die ook op 24-2-1955, in dezelfde plaats, en met een tijdsverschil van minder dan 2 minuten was geboren als hij. Deze man heette Michel Jaspes. Beide mannen hadden van jongs af aan een brandend verlangen om autocoureur te worden. Michel won vele prijzen met autoracen, maar moest stoppen omdat deze sport hem te duur werd. Zowel Michel als Alain kwamen uit een eenvoudig arbeidersgezin, dat niet in staat was hen financieel te steunen. Beide mannen ontmoeten hun eerste liefde op de leeftijd van 17 jaar. Zij waren allebei verzot op poëzie, wat voor een echte sportman niet vanzelfsprekend is. Beiden hebben op hetzelfde moment problemen met de belastingen of de autoriteiten gehad. Hadden allebei één kind. Alain bezat later in zijn leven een reclamebureau en Michel werkte in een soortgelijke onderneming. Toen Alain wereldkampioen Formule 1 werd, genoot Michel uitzonderlijk succes op professioneel gebied. Michel en Alain hebben elkaar nooit gekend en/of ontmoet in hun levens.

 

Erika Roleff en Gerda Wagner

De ééneiige tweelingzusters (Erika Roleff en Gerda Wagner) werden op 7-7-1939 geboren en worden door de oorlog in 1943 vroegtijdig van elkaar gescheiden. Gerda verdwijnt dan voor jaren naar een ander deel van het land. Ondanks talloze naspeuringen van de ouders na de oorlog, blijft zij onvindbaar. Gerda was in een internaat terechtgekomen en kwam later onder de hoede van adoptie ouders. Gedurende al die tijd verblijft Erika bij haar ouders in Augsburg. Na 44 jaar komen de twee zusters elkaar tegen in een winkel en het valt hen op dat zij zo op elkaar lijken en hetzelfde gekleed waren op dat moment. Ze raakten aan de praat en komen er achter dat zij elkaars ééneiige tweelingzus zijn!! Als zij dan hun levensloop vergelijken, ontdekken ze krankzinnige ‘toevalligheden’. In 1962 hebben beiden een blindedarmoperatie ondergaan, in 1969 liggen ze beiden weer in het ziekenhuis en moet bij beiden de rechterborst afgezet worden. Gerda heeft zeven kinderen terwijl Erika zeven keer zwanger was. Sinds jaren dragen zij hetzelfde kapsel, dragen zij een bril, meestal zijn ze in een lange broek gekleed, beiden zijn een beetje ‘vermannelijkt’ , en bovendien zijn beiden dol op operettemuziek……

 

(d.d. 15-08-2020): Wie wint de komende presidentsverkiezingen van de V.S.?

Zo af en toe is het voor een astroloog een uitdaging om zich te wagen aan een astrologische toekomstvoorspelling. Dat betekent dat er geen rekening gehouden wordt met de ‘vrij wil’, maar dat naast de astrologische kennis ook de nodige intuïtie gebruikt moet worden. Dit is in tegenstelling met een normaal consult, waarin de astroloog jouw horoscoop bespreekt en jijzelf uiteindelijk je eigen keuze(s) maakt.

Nou, wat Donald Trump en Joe Biden allebei graag willen, is de komende presidentverkiezingen winnen. Dat is natuurlijk geen discussie. Kijk je nu naar de horoscopen van Trump en Biden, dan laat ik je zo zien dat beiden gunstige astrologische constellaties hebben, die een goede kans geven om te winnen. Het gaat dan ook zeer lastig worden om een voorspelling te maken en het zal dus echt van het detail afhangen. Een heel belangrijk detail is een zo exact mogelijke geboortetijd. De geboortetijden die voor beide heren nu gebruikt worden zijn officieel erkend.

 

Op 24 september gaat Rahu bij Donald Trump het teken Stier (levensgebied 10) en Ketu het teken Schorpioen (levensgebied 4) binnen. Dit gebeurt ook bij Joe Biden, alleen bij hem komt Rahu in het teken Stier (levensgebied 7) en Ketu in het teken Schorpioen (levensgebied 1) binnen. Dit is gunstiger voor Trump, omdat levensgebied 10 vooral over carrière gaat en dit hier een ‘boost’ geeft.

De Dasha-periode van Biden is ten tijde van de verkiezingen (3 november) vertegenwoordigt door Jupiter/Rahu (maken een 2/12 relatie). Bij Trump wordt deze Dasha-periode vertegenwoordigt door Jupiter/Saturnus (maken een 3/11 relatie). Een 2/12 relatie gaat over winsten en verliezen en een 3/11 relatie gaat over winsten en vooruitgang. Ook dit is ten voordele van Trump.

Verfijn je de Dasha-periode met de Pratyantar Dasha, dan komt voor Trump nog eens de planeet Rahu in aanmerking en voor Biden de planeet Jupiter. Voor Trump geeft deze Rahu een extra accent aan het levensgebied van carrière. Voor Biden is Jupiter ook heel gunstig, omdat deze planeet zeer sterk staat in zijn geboortehoroscoop (misschien wel iets te sterk).

En hier zit de nuance die Trump, volgens mij, de overwinning geeft. Want (als zijn geboortetijd echt correct is) krijgt Trump precies op 3 november a.s. (de dag van de verkiezingen) deze versterkende Rahu erbij als extra steun in de rug, wat hem de overwinning kan geven.

Bij Joe Biden is Jupiter ook zeer sterk, maar deze gaat al heel snel het teken Steenbok binnen (vrijdag 20 november 2020) en komt daar in ‘val’ te staan. Jupiter verliest dan voor het overgrote deel zijn kracht en kan zich dan ook minder gunstig uiten.

Dit betekent dat Joe Biden moet zorgen dat de verkiezingen zo kort mogelijk gaan duren en wel in ieder geval voor 20 november 2020 afgerond zijn. Voor Trump wordt het alleen maar gunstiger als het langer gaat duren. Want in de periode rond de verkiezingen loopt Mercurius in transit ook nog eens retrograde en dat geeft veel verwarring en miscommunicatie. Sterker nog; op 4 november staat transit Mercurius in Weegschaal zelfs ‘zogenaamd stil’, wat deze planeet zeer krachtig maakt.

Komt nog bij dat deze transit Mercurius een aspect krijgt van transit Saturnus en dat is zeer gunstig bij Trump, omdat Saturnus in zijn 6e levensgebied staat en hier goed is om tegenstanders te verslaan. In dit geval met een transit retrograde Mercurius, die verwarring bezorgt op communicatief gebied. Bijvoorbeeld stembiljetten zouden weleens veel later kunnen worden geteld of iets dergelijks, omdat deze door de Corona-crisis kunnen worden gaan gebruikt.

Ook al wordt bij Biden door Jupiter in transit een aspect op zijn 10e levensgebied (carrière) geworpen, dan is dit bij hem niet het sterkste aspect van Jupiter. Bij Trump wordt door Jupiter een aspect geworpen op zijn 11e levensgebied (groei). Dit is een sterker aspect, ook al ziet het er in eerste instantie niet bijzonder uit met alleen Mercurius in dit levensgebied in zijn geboortehoroscoop.

Een techniek die nog weleens toegepast wordt door astrologen in zo’n situatie is een geboortehoroscoop tekenen op basis van gelijke levensgebieden. En dan blijkt dat het 11e levensgebied van Trump opeens bijzonder sterk wordt, want naast Mercurius staat dan ook de Zon en Rahu ijzersterk. Dit betekent dat Trump zeer veel groei in zijn leven zal meemaken en dat komt hem in deze situatie uitstekend van pas.

En ‘last but not least’ maakt transit Saturnus van Biden nog een aspect met Jupiter in zijn geboortekaart en dat is niet gunstig voor hem. Ook maakt deze transit Saturnus een aspect met het 12e levensgebied van Biden, waar Mars en Mercurius in staan. Dat is sterke aanwijzing voor verlies.

 

Als astroloog ben ik in dit geval alleen maar een 'neutrale boodschapper' en kan niet anders zeggen dan dat het mij lijkt dat Donald Trump de verkiezingen van 2020 gaat winnen. Het is wel tegen alle natuurwetten in, want met dit Corona-virus, de economische malaise en de grote werkloosheid mag een ‘zittende’ president eigenlijk geen schijn van kans hebben. Veel mensen zullen dan ook denken dat er van de verkiezingen niets klopt en er gemanipuleerd en gefraudeerd is. Dit zal veel onrust geven.

Want kijk je naar de horoscoop van de V.S. van 4-7-1776, dan staan Jupiter en Saturnus in transit rond de periode van de verkiezingen in een 6/8 aspect (levens wijzigende veranderingen) met levensgebied 7, waar Mars, Venus, Jupiter en de Zon in staan en de nakshatra van Ardra (tranen, verdriet) sterk vertegenwoordigd is. Na deze verkiezingen zal het nog lang onrustig zijn in de V.S.

 

( d.d. 15-07-2020: Joe Biden en de Amerikaanse verkiezingen 2020)

De horoscoop van Joe Biden die hier gebruikt wordt, gaat uit van een geboortetijd van 8.30 uur (www.astro.com/astro-databank/Biden, Joe).

Joe Biden, geboren: 20-11-1942, At Scranton, Pennsylvania V.S.

Joe Biden heeft een Schorpioen-ascendant met daarin een sterke Zon, die hier heerser is van het 10e levensgebied. Dit levensgebied staat voor carrière, status, professionele bekendheid en aanzien. Dit wordt nog eens versterkt door de nakshatra van Anuradha en dat is een aanwijzing voor dappere mensen met een prettige stem, die de massa kunnen inspireren met liefde en eerlijkheid. Omdat Saturnus de heerser is van deze nakshatra, mag je verwachten dat Joe een harde werker is.

Rahu in het 10e levensgebied versterkt het professioneel succes. Dit geeft veel ambitie en vreugde in hard werken. Met het teken Leeuw als achtergrond, krijgt de Zon (eer, aanzien) een flinke stimulans. Zowel de Zon als Rahu staan in de Navamsa kaart (een bijkaart) sterk en dat is een extra aanwijzing voor succes op het professionele vlak.

Iemand met een Schorpioen-ascendant heeft de planeten Jupiter en de Maan in principe gunstig in zijn/haar horoscoop staan. Jupiter (weldoener) staat hier prachtig in het 9e levensgebied (hogere kennis) en ook al staat deze planeet weliswaar retrograde, dan is deze hier toch nog een zegen. Deze stand geeft een goede gezondheid aan en maakt voorspoedig en wijs. Ook mag verwacht worden dat Joe een prima opleiding heeft genoten.

Daarnaast is Jupiter heerser van het 5e levensgebied (onderwijs, val van positie) en maakt ook nog eens een zogenaamde Gaja Kesari Yoga met zijn Maan. Dit is gunstig voor succes en verhoogt ook geluk in het algemeen. Het feit dat Jupiter retrograde staat is een aanwijzing dat op het laatste moment weleens de boot kan worden gemist.

Zoals gezegd staat de Maan hier gunstig, al is het 6e levensgebied (belemmeringen, vijanden) wat nadelig. Door het aspect met Mars, die ook nog eens zijn eigen teken Ram aspecteert, hoeft dit niet al te grote problemen op te leveren. De planeet Mars in het 12e levensgebied (afzondering, verliezen) zorgt er voor dat Joe assertief, ambitieus en onafhankelijk is. Wel moet hij opletten dat hij de neiging heeft af en toe te emotioneel te reageren.

Het 12e levensgebied (zorgen, beperkingen teleurstellingen) maakt sommige zaken nog weleens vaag en Mercurius, die ongunstig staat voor iemand met een Schorpioen-ascendant, heeft hier last van. Doordat Mercurius ook nog combust (verbrand door de zon) staat, is hier een aanwijzing voor communicatiestoornissen en verwarring. Ook Mars staat combust en moet Joe oppassen dat hij in de communicatie niet doorslaat van assertief naar agressief.

Venus staat in een horoscoop met een Schorpioen-ascendant ongunstig. Omdat Venus en Mars in elkaars achtergrond teken staan) is dit een aanwijzing dat Joe een charmante verschijning is en een warme uitstraling heeft. Deze Venus krijgt wel een aspect van zijn Zon en Saturnus en dat betekent dat hij weleens met een affaire (Venus combust) te maken zou kunnen krijgen in zijn leven.

Het aspect van Jupiter aan Venus is een aanwijzing dat het uitgeven van geld niet de sterkste vaardigheid van Joe is.

Een stoorzender die in het leven van Joe zich af en toe laat gelden is Saturnus (obstakels, geduld) in het 7e huis, die hier Dik Bala (versterkt) staat. Het achtergrond teken Stier is gunstig voor Saturnus, alleen de retrogradestand van deze planeet, kan weleens net iets te gereserveerd maken en de nodige obstakels opleveren in de carrière van Joe.

 

In 2009 ging Joe zijn Dasha (levensperiode) van Jupiter binnen met als Antar Dasha Saturnus. Saturnus in het 7e levensgebied (samenwerking) ontvangt een aspect van de heer van dit 7e levensgebied (Venus) en van de heer van het 10e levensgebied (Zon) wat een mooie Yoga is.

Momenteel is Joe in de Dasha (levensperiode) van Jupiter-Rahu (april 2020-september 2022) en is hij tegenkandidaat van Donald Trump voor de komende verkiezingen. Met Rahu in Leeuw en zijn dispositor Zon in het 1e levensgebied (persoonlijkheid) heeft Joe prima kansen voor het behalen van het presidentschap. Het enige wat een beetje zorgelijk maakt, is de zogenaamde 2/12 verhouding in de horoscoop, die Jupiter en Rahu samen maken. Maar in de Navamsa-kaart staan beide planeten sterk. Dus dat hoeft geen echt groot probleem te zijn.

In de Dashamsha-kaart (carrière-kaart) van Joe staat Rahu in het teken van de ascendant en dat is een prima plaats, vooral omdat de dispositor Venus in het 11e levensgebied van winnen staat. Deze Jupiter in de Dashamsa aspecteert ook nog eens het 10e levensgebied van carrière en dat is gunstig. Ten tijde van de presidentsverkiezingen speelt de Dasha van Jupiter-Rahu een rol en is een aanduiding voor een eventuele overwinning.

Mars als heerser van het 6e levensgebied (vijanden en ziekten) en heerser van de ascendant (persoonlijkheid) staat in het 12e levensgebied (verlies), maar in receptie met de heerser van het 9e levensgebied (de Maan) en dat maakt weer een Raja Yoga (koninklijke weg). Dit is een aanwijzing dat Joe in staat is om zijn vijanden/tegenstanders te verslaan, maar rekening moet houden dat hij niet onverslaanbaar is. Mercurius als heerser van het 8e levensgebied (kwetsbaarheid) in het 12e levensgebied maakt een Viprati Raja Yoga en dat is gunstig. Mede ook doordat Mercurius heerser van het 11e levensgebied van winst is.

Kijk je nu naar de horoscopen van Donald Trump en Joe Biden, dan is de verwachting dat de kansen voor beiden voor het presidentschap voor het presidentschap van 2020 even groot zijn. Het zal echt een subtiel verschil zijn, die voor de overwinning gaat zorgen.

 

In mijn volgende stukje dat rond 15-8-2020 verschijnt, doe ik een astrologische voorspelling over wie van deze twee heren (Donald Trump of Joe Biden) de komende presidentsverkiezingen van de V.S. gaat winnen.

 

( d.d. 15-06-2020: Donald Trump en de Amerikaanse verkiezingen 2020)

De horoscoop van Donald Trump die ik gebruik, gaat uit van een geboortetijd van 10.52 uur (www.astro.com/astro-databank/Trump, Donald).

Donald Trump, geboren: 14-6-1946 in Queens, New York, V.S.

In de geboortehoroscoop van Trump valt direct op, dat hij tijdens een Maansverduistering is geboren. Zijn Maan staat bijna gelijk met Ketu. De Maan van Trump staat in eerste instantie zeer zwak in Schorpioen, maar de heerser van dit teken (Mars) – die hier een yoga karaka is, geeft weer een aspect aan deze Maan terug en dat is weer gunstig. Een yoga karaka is een planeet die altijd gunstige effecten geeft.

In een horoscoop met ascendant Leeuw is Mars altijd raja-yoga. Een raja yoga is een combinatie van één of twee planeten in een geboortekaart, die heersen over twee gunstige levensgebieden en door conjunctie of aspect een verbinding met elkaar maken. Raja yoga kan vertaald worden als ‘het koninklijke pad naar geestelijke bevrijding’.

Daartegenover staat de Zon in het 10e huis (dik bala/sterk in dit levensgebied) in nauw aspect met Rahu en ontvangt een aspect van Jupiter (heerser van het 5e levensgebied). Jupiter staat hier ook yoga karaka en maakt een aspect naar het 10e levensgebied waar o.a. de Zon staat. Deze Zon is heerser van het 1e levensgebied en daarom is Jupiter ook raja yoga. Voor de Zon is dit alles ook gunstig.

De Zon in conjunctie met Rahu (eclips) is in beginsel niet gunstig en kan bij de geborene (Trump) vooral in het begin van het leven behoorlijk wat problemen geven. Vaak heeft deze stand te maken met Karma. Als hij in staat is om in deze problemen voor zichzelf op te lossen, dan kan hij een krachtig en succesvol persoon worden. Sterker nog; hij kan een stempel drukken op wereldse zaken (een draai aan de geschiedenis geven) en de kans is groot dat hij een hoge sociale positie zal kunnen bereiken en daarbij succes heeft en beroemd wordt. Toch komen er ook wel wat negatieve kanten bovendrijven, als over-ambitie, egoïsme en starheid. Hij kan terecht komen in schandalen en zijn reputatie kan beschadigd raken door vreemden of buitenlanders.

Het is niet helemaal volgens het boekje, maar er is hier volgens mij ook sprake van een Kala Sarpa Yoga. De conjuncties Maan/Ketu en Zon/Rahu zijn heel nauw en staan zo sterk, dat dit voor mij de bekende uitzondering is.

Kala Sarpa Yoga (planeten staan in de horoscoop aan één kant van de as Rahu/Ketu) kan zowel met succes als met falen te maken hebben, maar dat is hier van ondergeschikt belang. Belangrijk is de psychologische werking van deze Yoga voor Trump. Hij is namelijk zo belast met Karmische krachten dat deze een rol gaan spelen in de bestemming van zijn leven. Niet voor niets is Trump op dit moment president van de V.S. Dat moet volgens zijn geboortekaart zo gewoon zijn!

In de levensgebieden waar raja yoga planeten zich bevinden leidt in principe elke actie of handeling tot geluk. In deze horoscoop staat de Maan in het 4e levensgebied gunstig, maar alleen het achtergrond teken Schorpioen werkt tegen. Zo ook de Zon. Dit levensgebied is voor de Zon prima, alleen het achtergrondteken Stier zit ook wat tegen. Toch kan gezegd worden dat de Zon en de Maan hier in principe heel sterk staan en zich zeker zullen uiten in het leven van Donald Trump.

In het 10e levensgebied staat bij Trump ook nog de Planeet Uranus. Normaal gesproken duid ik in persoonlijk horoscopen geen ‘zogenaamde’ buitenplaneten, omdat ik klassiek astroloog ben. Er zit voldoende informatie in de horoscoop om goed te kunnen duiden. Uranus zie je hier niet in de horoscoop staan, maar deze planeet versterkt Zon/Rahu. Bij elkaar geeft dit namelijk een zeer onconventioneel karakter aan met behoorlijke temperamentvolle gemoedswisselingen (Maan/Ketu). Dit is een typische  horoscoop waarvan gezegd kan worden dat deze bij iemand hoort, die zeer bekend wordt en in staat is een draai aan de geschiedenis te geven (vanwege de Karmische belasting van Rahu/Ketu).

Ook Mercurius in het eigen teken Tweelingen in het 11e levensgebied is een prachtige stand voor een horoscoopbezitter. Deze Mercurius is een sterke aanwijzing voor zijn beroepsmatige succes. Trump is zeer intelligent, ook al gooit zijn Maan nog weleens roet in het eten (wispelturigheid en moeilijk onder controle te houden emoties). Verder is Trump gek op progressieve ideeën en nieuwe concepten. Maar het zou wel erg fijn zijn dat hij omringd wordt door medewerkers die af en toe aan de handrem trekken. Dat is goed voor Donald zelf, voor de V.S en de rest van de wereld. Tevens is hij een prima zakenman en weet van alles een deal te maken. Communiceren gaat hem prima af, al maakt hij niet altijd vrienden. Maar als hij het wil, kan hij dat wel. De verkiezingen, die binnenkort gaan beginnen, zullen dit bewijzen.

In de geboortekaart is Saturnus heerser over het 6e en 7e levensgebied. Dit is een aanwijzing dat Trump best wel eens met een oorlog (Iran?) te maken kan krijgen of misschien wel een burgeroorlog. Op 21/6 is er een zonsverduistering in het teken Kreeft en eind juni gaat de planeet Mars het teken Ram (strijd) in en maakt daar een vierkants-aspect met de planeten Jupiter en Pluto, die beiden retrograde staan. Dat ziet er zorgelijk uit!

De transit van Pluto en Saturnus door Steenbok aspecteren momenteel de geboorte-Saturnus en -Venus in de horoscoop van Donald Trump en dat is een indicatie dat de Amerikaanse bevolking het nog weleens zwaar te verduren kan krijgen.

 

In 2016 ten tijde van de Dasha Rahu-Mars (november 2015-november 2016) werd Trump tot de 45e president van de V.S. gekozen. Kort na deze verkiezingen ging Trump de Maha dasha van Jupiter binnen. Deze planeet staat als heer 5 prima in het 2e levensgebied. En dat is natuurlijk een prachtige stand voor het aanjagen van de economie. Echter dit teken Maagd is geen vriend van Jupiter en dat veroorzaakt dat na verloop van tijd dat zaken toch anders gaan lopen, dan de bedoeling is. Dit is te zien aan de retrograde beweging die Jupiter maakt en het aspect dat deze Jupiter ontvangt van Saturnus (als echte boosdoener) uit het 12e levensgebied. Dat tegenzitten van de economie kan gezien worden in de controversiële beslissingen die Trump de laatste tijd genomen heeft. Bijvoorbeeld de handelsoorlog met China.

Nu er nieuwe verkiezingen aankomen is Trump nog steeds in de Dasha van Jupiter, nu samen met antar-Dasha Saturnus (januari 2019-juli 2021). Echter Saturnus is heerser van het 12e levensgebied in zijn geboortekaart. Weliswaar vargottama (wat versterkt), maar in de dashamsha (kaart voor beroep/carrière) staat Saturnus in het 6e levensgebied (conflicten en redetwisten) wat tevens ook een goede stand is om vijanden te verslaan.

Op 24 september gaat Rahu het teken Stier binnen en Ketu het teken Schorpioen. Rahu in transit gaat over de geboortezon van Donald Trump in het teken Stier. Ketu in transit gaat over zijn geboortemaan. Dit gebeurt tussen 24 september en 3 november (dag van de presidentsverkiezingen) van dit jaar.

Dit betekent dat de Maan en de Zon van Trump in dierenriemtekens komen waar zij goed uit de voeten kunnen en dat is natuurlijk gunstig voor de komende presidentsverkiezingen. De Dasha (periode wanneer een bepaalde planeet een hoofdrol speelt) is rond de presidentsverkiezingen voor Trump optimaal.

 

Het hangt nu van de horoscoop van de tegenstander van Trump (Joe Biden) af in hoeverre hij kans maakt op verlenging van het presidentschap. Dat ga ik volgende maand bespreken rond 15/7. Maar ik kan je beloven dat Joe ook een prima horoscoop heeft om president te worden.

 

( d.d. 15-05-2020: Het Corona-virus COVID-19 astrologisch bezien (deel 3)

Wil je de toekomst weten dan moet je de geschiedenis kennen, hoor je vaker. En om wereldastrologie te begrijpen is een vereiste te weten dat de tijd niet-lineair (van A naar B), maar cyclisch (van A terug naar A) is. Alles heeft een begin, maar ook een einde. Dus wat geboren wordt, gaat ook weer een keer dood.

Dit geldt voor een mensenleven en met alles wat leeft. De natuur is het bewijs. Maar deze wet gaat verder. Zo kan bijvoorbeeld van de oude culturen (Romeinen, Grieken, etc.) gezegd worden, dat deze een cyclus hebben doorlopen.

Door de eeuwen hebben astrologen studie gemaakt van de cycli van planeten om de relatie met gebeurtenissen op aarde te begrijpen. Astrologen zien de planeten als de wijzers van een klok. Na vele eeuwen studie hebben zij geconstateerd, dat bij bepaalde standen van een planeet/planeten, dit relaties heeft met gebeurtenissen op aarde. Dit is in de loop der eeuwen allemaal beschreven en is nu de bron voor het ‘voorspellen’ van toekomstige aardse gebeurtenissen.

In mijn eerste nieuwsbrief (19-3 2020) heb ik verteld over de cyclus van Pluto, die een duur heeft van 248 jaar. En ook dat een kleinere cyclus (Jupiter/Saturnus) eind dit jaar een ander teken in gaat, hetgeen een aankondiging is dat een tijdperk van kapitalisme met als machtsmiddel geld ten onder gaat. Deze informatie heeft de nodige stof doen opwaaien, omdat men overtuigd was dat de economie er prachtig voor stond. Het kon niet op. En gaf premier Rutte vorig jaar niet het cijfer negen voor onze economie?

Wat blijkt nu 2 maanden later? Opeens komen er diverse economen in de media enorm hun best doen om uit te leggen dat de kans zeer groot is, dat we met z’n allen aan de vooravond van een enorme economische crisis staan. Eén, die de crisis van 1929 gaat doen verbleken…….

In mijn tweede nieuwsbrief (14-4-2020) vertelde ik dat ons de komende dagen nog wat te wachten staat. Ik gaf een overzicht van planeten, aspecten en data, waar naar behoeve wat meer informatie gehaald kan worden.

Nu gaan we verder met Pluto, die 20-11-2024 het teken Steenbok uitgaat. Als je van dit jaartal de duur van de cyclus (248 jaar) aftrekt, dan kom je uit op het jaar 1776. En laat dat nu juist het geboortejaar van de Verenigde staten zijn, dan wel de aanname van de onafhankelijkheidsverklaring op 4-7-1776 te Philadelphia om 18 uur, 29 minuten en 24 seconden.

 

Eerst wat geschiedenis.

Het ten ondergaan van een ‘zogenaamde beschaving’ is eigenlijk niets bijzonders en van alle tijden. Neem bijvoorbeeld de klassieke Grieken en Romeinen. Deze tijdperken hielden ook in vrij korte tijd zo ineens op. Daar waren altijd wel verschillende redenen voor, maar kijkend hoe zo’n beschaving bestuurd werd en hoe het met de moraal stond, dan zijn er toch grote overeenkomsten met de huidige Verenigde Staten.

De Verenigde Staten, wat mijns inziens al behoorlijk corrupt en verrot is, zou net als het oude Griekse of Romeinse Rijk plotseling kunnen instorten. De reden is dat het o.a. politiek en militair in de loop van de laatste decennia meer op zich heeft genomen dan het werkelijk aankan. Het spelen van politieagent over de wereld wordt gewoon te moeilijk en te zwaar. En niet iedereen legt zich ook neer bij deze rol.

De ‘handelsoorlog’ met China mag zeker niet uitgevlakt worden, want die is veel heftiger en verstrekkende dan menigeen bevroedt. Maar ook Noord-Korea, Iran, Midden Oosten, etc. blijven steeds om de nodige aandacht vragen. Met de huidige problematiek van het Corona-virus erbij, kan nu weleens de bijl in de wortel zijn gezet.

 

Duiding van de astrologische symboliek.

Top-astrologen denken bij het doen van voorspellingen, dit tot hooguit 75% correct te kunnen doen. Er is altijd een grijs gebied dat te maken heeft met de ‘vrije wil’ en die is zo goed als onvoorspelbaar. Toch wil ik proberen om de hier beneden genoemde symboliek te duiden. Echter niet met de stelligheid dat alles wat daar staat ook persé allemaal gaat gebeuren. Wel kan ik zeggen dat het mij, eventueel, niet zal verbazen.

Om de hieronder genoemde horoscoopsymboliek zo nauwkeurig mogelijk te duiden, is kennis van de huidige wereldproblematiek noodzakelijk. Concrete aanleiding is het Corona-virus, maar astrologen wisten al jaren te voren dat er iets heftigs aan zat te komen voor 2020.

Wat sterk naar voren komt is de (handels)oorlog tussen China en de V.S. Handelsoorlog klinkt onschuldiger dan een gewone oorlog, maar dat is het niet! Er is momenteel een geweldige machtsstrijd gaande tussen de V.S. en China en dat komt nu, volgens mij, tot een hoogtepunt.

Tevens moeten we er rekening houden dat er komende zomer (er is een Maansverduistering net voor de 244e geboortedag van de V.S.) onrust gaat komen bij veel burgers en dat (internationale) spanningen flink gaan toenemen. Er zal heel veel wijsheid gevraagd worden van onze wereldleiders. Vooral in de V.S. is goed leiderschap nodig, want daar krijgt men het nog flink voor de kiezen. Volgens mij gaat het om groot bedrog (Neptunus) en dat kan zich wel eens tot op regeringsniveau afspelen.

Zeer waarschijnlijk heeft het ook veel te maken met een eventuele tweede ambtstermijn van Donald Trump. Want met een economie die op z’n achterste ligt en de vele miljoenen werklozen, is het slecht campagne voeren. Dit maakt de situatie rond president Donald Trump erg ingewikkeld. Confrontaties tussen Trump en zijn ‘vermeende’ tegenstanders zullen toenemen en de onenigheid kan het Amerikaanse volk verdelen. Dit kan uitmonden tot een crisis die het hele systeem op zijn kop zou kunnen zetten en de waarde van de Amerikaanse dollar flink kan doen dalen.

Ook in het Midden Oosten zal wel eens flink gedonder kunnen komen en dat kan de V.S. er eigenlijk niet bij hebben. Gegeven het feit dat een half uur voor de verjaardag van de V.S. (4-7-2020) er een Maansverduistering is in de Nakshatra van Mula (strijd), ruzie), mag dit niet uitgevlakt worden.

Een andere Maansverduistering en nog een Zonsverduistering in juni en juli geven een beeld van natuurrampen (orkanen en branden) over de hele wereld. In dit opzicht is vooral de zonsverduistering van 21 juni 2020 bijzonder belangrijk. Dit is tevens een aanwijzing voor overstromingen.

De onrust zal ook de landen van de Europese Unie treffen. Burgers gaan beseffen dat de politieke elite de belangen van de meerderheid niet meer voldoende behartigt.  Inwoners van de EU zullen te maken krijgen met een daling van de levensstandaard, wat kan leiden tot demonstraties en stakingen.

En uiteindelijk gaat zeer waarschijnlijk half oktober het gehele financiële systeem door z’n hoeven zakken. Dit is dan vermoedelijk de doodssteek voor wat betreft het kapitalisme. Er zullen diepgaande veranderingen komen, waarbij rekening gehouden moet worden dat de natuur zich niet zal aanpassen aan de mens, maar dat de mens zich zal moeten aanpassen aan de natuur.

Dit artikel afsluitend, lijkt het mij het meest voor de hand liggend dat met het beëindigen van de cyclus van Pluto (eind 2024), de wereldmacht van de V.S. zal zijn overgenomen door China.

 

P.s. in mijn volgende bespreking (publikatie: medio juni 2020) ga ik in op de horoscoop van Donald Trump. Is hij misschien ziek en wat betekent hij voor de V.S. en de rest van de wereld. En hoe gaan de presidentsverkiezingen?

Een maand later (medio juli 2020) komt de horoscoop van China aanbod. Opvallend is immers dat de planeet Jupiter boven China (Wuhan) stond ten tijde van het begin van de Coronacrisis. Jupiter is de heerser van de ascendant van de V.S. en dat gaat ook interessant worden, gezien de verwijten over en weer over het ontstaan van de Corona-uitbraak.

 

Astrologisch symboliek (voor liefhebbers van de astrologie).

De horoscoop van de Verenigde Staten laat bij de eerste indruk direkt al wat opvallende kenmerken/patronen zien. Ga je er echt voor zitten, dan blijkt er meer te zijn, maar ik ga mij beperken tot de grote lijnen. Zo is het voor niet-astrologen niet te complex en misschien nog te begrijpen.

 

De horoscoop (eerste tekening van dit artikel) van de Verenigde Staten (4-7-1776):

De horoscoop van de Verenigde Staten heeft het teken Boogschutter als ascendant. Dit betekent dat in eerste instantie de Maan (reputatie, het volk/publiek) en Venus (geld, luxe goederen, schoonheid) ongunstig staan.

De vier planeten Mars (energie, woede, wapens, conflicten), Venus (geld, luxe goederen), Jupiter (gezondheid, vrijheid, voorspoed), Zon (wereldleiders, presidenten) in het 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden) benadrukken dit. Vedische astrologen weten dat zo'n 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden) soms een zeer ongunstige invloed kan hebben. Dat is hier ook het geval en heeft met vijanden te maken die voor strijd zorgen. Dit gaat later ten koste van integriteit, betrouwbaarheid en tactloosheid.

Eén van de redenen hiervoor is de stand van de dispositor. Een dispositor is een planeet die heerser is van een bepaald levensgebied, maar in een ander levensgebied staat. De dispositor van levensgebied 7 (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.) is Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en die staat conjunct (intensiteit, activering van grote gebeurtenissen) Rahu (kracht/macht, geld, manipulatie, corruptie) in levensgebied 8 (transformatie, de dood) in een waterteken (Kreeft). Dit is heel ongunstig voor levensgebied 7.

Verder maken de planeten van levensgebied 7 een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Saturnus (beperkingen, beëindigingen, de dood, wijsheid) en Neptunus (bedrog, misleiding, water, aardschokken) in het 10e levensgebied (aanzien) Deze Neptunus staat conjunct (intensiteit, activering van grote gebeurtenissen) met Saturnus (beperkingen, beëindigingen, de dood, wijsheid) in het 10e levensgebied (aanzien, eer).

En ook maakt het 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.)nog  met z’n planeten een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met het 2e levensgebied (vooral geld) waar Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) en Ketu (buitenstaanders, andere werelden, loslaten wereldse zaken) in staan.

Los van deze constellaties is er nog een zogenaamde Yod (vingerwijzing van God) in de horoscoop. De Yod staat voor ingrijpende veranderingen en geeft heel vaak in eerste instantie een ‘niet-ware aard’ aan. Deze komt pas naar boven als de Yod wordt geactiveerd, wat later die grote veranderingen geeft. Belangrijk van dit aspect is dat één van de twee inconjuncten (complicaties, ongelukken, beëindigingen) die hierin staat een tegenstrijdige elementen achtergrond (Lucht en Water) heeft. Juist dit inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) speelt hier de hoofdrol en geeft de grootste problemen. De Maan (het volk, emotionele omwentelingen) wordt in deze configuratie het apex-punt genoemd en dit betekent dat die dit alles te verwerken krijgt.

Deze Yod wordt dus gevormd door Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en Rahu (kracht/macht, geld, manipulatie, corruptie) in levensgebied 8 (de dood, transformatie) sextiel (verenigen) Neptunus (bedrog, misleiding, water, aardschokken) en Saturnus (beperkingen, beëindigingen, de dood, wijsheid) in levensgebied 10 (aanzien, eer). Deze twee laatste planeten maken een inconjunct (intensiteit, activering van grote gebeurtenissen) met de Maan (het volk, emotionele omwentelingen) in levensgebied 3 (moed, energie). Deze Maan (het volk, emotionele omwentelingen) maakt weer een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met de planeten van het 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden).

Jupiter en Venus staan in de Nakshatra (Maanhuis) van Ardra (meester van de tranen) Deze Nakshatra is zeer ongunstig en wordt gesymboliseerd door een traan. Het geeft een sterk verlangen naar materialisme aan, wat later anderen dan moeilijkheden bezorgt. Dit zijn gebeurtenissen die besloten liggen in de ‘geboortehoroscoop’ van de Verenigde Staten van 1776 en op een bepaald moment tot uiting komen.

 

De horoscoop (tweede tekening van dit artikel) van de Verenigde Staten van dit jaar (transits van 4-7-2020):

De Dasha Vimshottari Pratyantar (periode wanneer een planeet de grootste trom slaat) is momenteel Venus (geld, luxe goederen) in levensgebied 7 (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.) en die maakt een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met Ketu (terroristen, geweld, andere werelden, ongelukken), de Maan (het volk, emotionele omwentelingen), Jupiter retrograde (gezondheid, uitbreiding, vrijheid, geld) en Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) in levensgebied 2 (geld). Venus (ook geld) staat hier in het eigen teken Stier (geld, heel veel geld). Venus (geld) in eigen teken lijkt mooi, maar door iets verder kijken komt daar veel verandering in.

Er wordt namelijk een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Neptunus (water, aardschokken, bedrog, fraude, en ‘buitenaards’) in levensgebied 4 (gebouwen, land, geheimen) gemaakt en een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met levensgebied 2 (geld) waar de planeten Ketu (terroristen, geweld, andere werelden, ongelukken), de Maan(het volk, emotionele omwentelingen), Jupiter retrograde (gezondheid, uitbreiding, vrijheid, geld) en Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) in staan.

Deze laatste 4 planeten maken weer een oppositie ((conflict, balans, heroriëntatie) met Rahu (kracht/macht, geld, manipulatie, corruptie), Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en de Zon (wereldleiders, autoriteiten) in het 8e levensgebied (transformatie, dood). Met al deze constellaties, kan gezegd worden dat Venus (geld) erg slecht staat.

Ook Neptunus retrograde (water, aardschokken, bedrog, fraude, ‘buitenaards’) in levensgebied 4 (gebouwen, land, geheimen) maakt nog een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Venus (geld) in levensgebied 7 (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.).

Mars (woede, wapens, oorlog) maakt ook een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Rahu (epidemieën, obsessies, extremen, ongelukken), Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en de Zon (wereldleiders, autoriteiten) in levensgebied 8 (transformatie, de dood). Ook maakt Mars (woede, wapens, conflicten bloed) maakt nog een vierkant met Ketu (terroristen, andere werelden, ongelukken), de Maan (het volk, emotionele omwentelingen), Jupiter retrograde (gezondheid, uitbreiding, vrijheid, geld) en Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) in levensgebied 2 (geld). Dit in zijn geheel wordt wel T-vierkant (grootse gebeurtenis) genoemd. Een T-vierkant gevormd door Mars staat symbolisch voor strijd. Dat er (gewapende) opstanden gaan komen en er geweld gaat worden toegepast, mag niet uitgesloten worden.

Saturnus en Uranus maken altijd rond de 12 jaar een hard aspect met elkaar. Nu is Saturnus retrograde (structuur en organisatie) en maakt een (laatste kwartier) vierkant met Uranus (revolutie en vrijheid). Dit aspect geeft overduidelijk aan dat de huidige manier van leven niet de weg naar de toekomst is. Dit betekent dat problemen op een creatieve manier moeten worden opgelost en niet zoals we dat altijd hebben gedaan. Gaat dit niet goedschiks, dan gaat het kwaadschiks. Verandering hoort immer bij het leven.

Rahu (epidemieën, obsessies, extremen, ongelukken) , Mercurius retrograde (massa communicatie, massale reizen, internet, import/export) en de Zon (wereldleiders, presidenten) in het 8e levensgebied (transformatie, de dood) maken een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met Saturnus retrograde (beperkingen, beëindiging, dood, wijsheid) in het 3e levensgebied (moed, energie).

Nog een keer Rahu (epidemieën, obsessies, extremen, ongelukken), Mercurius retrograde (massa communicatie, massale reizen, internet, import/export) en de Zon (wereldleiders, presidenten) in het Nakshatra (Maanhuis) van Ardra (meester van de tranen) in levensgebied 8 (transformatie, de dood). Zoals eerder gezegd wordt Ardra (meester van de tranen) met 3 planeten benadrukt in het 7e levensgebied. Deze Nakshatra staat heel ongunstig en wordt gesymboliseerd door een traan. Dit geeft een sterk verlangen naar materialisme aan, wat later tot moeilijkheden kan leiden.

 

 

d.d. 14-4-2020: Het Corona-virus Covid-19 astrologisch bezien (deel 2)

 

In mijn nieuwsbrief van 19-3-2020 had ik het alleen over de conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter. Maar er is meer en daar wil ik het nu over hebben.

In de periode 1347-1351 heerste ‘de Zwarte Dood’ ofwel de pestepidemie, wat toen vele miljoenen slachtoffers heeft geëist. In die periode was er een samenstand van Saturnus en Pluto. Ook Jupiter was er bij betrokken. Nu is dit weer het geval (anno 2020) en wij ervaren het Corona-virus.

Er van uitgaande dat deze 3 planeten (zo vlak bij elkaar) onze huidige pandemie aangeven, dan lijkt het erop dat op korte termijn het Corona-virus verdwijnt. Ik verwacht rond eind april/begin mei 2020. Saturnus is namelijk recent een ander teken (Waterman) ingegaan, waardoor de kracht van de samenstand van deze planeten afneemt. Maar hoe gaat het dan verder…..

Eerst maar eens wat astrologische begrippen:

 

De meest belangrijke planeten voor wereldgebeurtenissen:

Uranus gaat o.a. over: veranderingen, rebellie, plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, schokken, aardbevingen, computers, uitvindingen.

Neptunus gaat o.a. over: bedrog, misleiding, verwarring, ontkenning, spiritualiteit, hoger bewustzijn, oceanen, vloeistoffen, olie en gas, gevoeligheid, paranormaal.

Pluto gaat o.a. over: kracht, controle, manipulatie, transformatie, onderwereld, misdaad, geheimen, obsessies, uitbarstingen, wraak, het grote geld, atoomenergie, overheid, corruptie, geboorte, dood, genezen.

 

De aspecten, die krachtige gebeurtenissen veroorzaken:

Aspecten zijn onderlinge afstanden in graden tussen de planeten:

0 graden. Betekenis: intensiteit, activering en grote gebeurtenissen.

90 graden. Betekenis: actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels.

150 graden. Betekenis: Complicaties, ongelukken, beëindigingen, dood.

180 graden. Betekenis: Conflict, balans, heroriëntatie.

 

Retrograde planeten:

Planeten kunnen soms voor een periode langzamer bewegen en zelfs (visueel) achteruit gaan. In de astrologie betekent dit dat de kwaliteiten van planeet zich te sterk manifesteren (positief of negatief). Bijvoorbeeld Jupiter retrograde kan aangeven dat de economie langzamer gaat draaien of bijna kan stilvallen.

 

Duiding komende periode:

Hieronder een overzicht van bijzondere planeetstanden, waar wij de komende maanden mee te maken krijgen. Voor de ‘niet-astroloog’ is dit weinig zeggend, maar geloof mij; er komt het één en ander op ons af.

 

15/5 t/m 18/6 (vier planeten retrograde: Pluto, Saturnus, Jupiter, Venus)

19/6 t/m 23/6 (vijf planeten retrograde: Pluto, Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius)

21/6 Zonsverduistering in Kreeft, 0 graden.

24/6 t/m 25/6 (zes planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius)

26/6 t/m 12/7 (vijf planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Mercurius)

29/6 Mars gaat het teken Ram binnen en maakt vierkantsaspect met Steenbok.

30/6 Conjunctie Jupiter met Pluto (beiden retrograde)

13/7 t/m 15/8 (vier planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter)

4/8 Vierkant Mars met Jupiter retrograde.

13/8 Vierkant Mars met Pluto retrograde.

16/8 t/m 10/9 (vijf  planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter)

24/8 Vierkant Mars met Saturnus retrograde.

11/9 t/m 13/9 (zes planeten retrograde: Pluto, neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars)

14/9 t/m 29/9 (vijf planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Mars)

29/9 Vierkant Mars retrograde met Saturnus.

30/9 t/m 4/10 (vier planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Mars)

5/10 t/m 14/10 (drie planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars

9/10 Vierkant Mars retrograde met Pluto stationair (stilstand)

15/10 t/m 3/11 (vier planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars, Mercurius)

19/10 Vierkant Mars retrograde met Jupiter.

4/11 t/m 15/11 (drie planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars.

12/11 Conjunctie Jupiter met Pluto.

14/12 Totale zonsverduistering  in Boogschutter, 23 graden.

21/12 Conjunctie Jupiter met Saturnus in teken Waterman.

23/12 Vierkant Mars met Pluto.

 

Uitleg bovenstaande data met planeetbewegingen en planeetconstellaties:

Gangbaar is dat er altijd wel één, twee en/of soms drie planeten retrograde lopen. Maar op 19/6 gaan er vijf planeten retrograde lopen en op 24/6 zelfs zes planeten(zie uitleg boven over retrograde)

Ook zie je dat er de nodige aspecten gemaakt gaan worden van belangrijke planeten (zie voor betekenissen hier boven). Vooral de maand augustus trekt mijn belangstelling, omdat dan de planeet Mars driemaal een vierkants-aspect maakt met 3 verschillende planeten. Mars staat dan heel sterk (in eigen teken Ram) en zorgt ervoor dat de gebeurtenissen worden geactiveerd. Mijns inziens zal er dan veel wijsheid van regeringsleiders gevraagd worden. Het kan twee kanten opgaan. Of Mars laat nieuwe initiatieven zien om de crisis weer te boven te komen of oude conflicten (die op de achtergrond geraakt zijn) laaien weer op, zoals bijvoorbeeld V.S.-Iran en/of V.S.-China of anders.

Maar alles hangt, volgens mij, af van hoe wij uit de lock-down komen. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk naar het oude (economische motieven) en daar zit juist het gevaar. Want eind juni gaat Saturnus weer terug (retrograde) het teken Steenbok in en maakt dan weer de bovengenoemde conjunctie. En Jupiter is daar ook nog steeds. Dat maakt de kans groot, dat het virus weer terugkomt. Maar er is altijd een vrije wil en wij allen hebben het zelf in de hand, maar breekt het virus toch weer uit. Dan is de ramp niet te overzien. Immers conjuncties Jupiter/Pluto zorgen altijd voor grootschalige gebeurtenissen die overweldigend zijn.

 

Volgende nieuwsbrief (half mei 2020):

Dan wil ik de horoscoop van de Verenigde Staten (4-7-1776, Philadelphia, 18 uur, 29 minuten en 24 seconden) analyseren en ook de geboortehoroscoop van Donald Trump. Deze twee horoscopen combineer ik dan met de huidige stand van de planeten. En je begrijpt natuurlijk, dat ik daar wel een reden voor heb. Heel interessant! Wordt vervolgd......

 

 

d.d. 19-03-2020: Corona-virus vanuit astrologisch perspectief (deel 1) 

 

De astrologie heeft haar bestaansrecht te danken aan de cycli van planeten. Een cyclus die een grote impact heeft op onze wereld is die van Pluto en duurt ongeveer 248 jaar. Op 26 januari 2008 kwam Pluto het dierenriemteken Steenbok binnen, om er weer op 20 november 2024 uit te mogen gaan.

 

Kenmerkend voor de cyclus van de planeet Pluto is dat er een soort van grote schoonmaak wordt gehouden door het dierenriemteken (Steenbok) waarin deze nu staat. Pluto zorgt er met zijn doorgang in dit teken voor dat regels (die in eerste instantie de economische groei belemmerde) nu worden verminderd. Er kan dan sneller economisch herstel intreden en de economie in zijn algemeenheid wordt dan ook sterk gestimuleerd.

 

Eigenlijk kan je zeggen dat Pluto de eigenschappen van zo’n dierenriemteken eerst sterk gaat benadrukken, daarna deze zelfs uit de hand doen lopen, om vervolgens de knelpunten duidelijk te maken en er mee te gaan confronteren. Steenbok is een teken dat onder andere staat voor geld, economie en efficiency.

 

Binnen deze grote cyclus van Pluto door Steenbok is op 12 januari van dit jaar een conjunctie (samenstand van planeten) geweest van Saturnus en Pluto. Ook dit is een cyclus en staat in de astrologie bekend als de ‘cyclus van crisis en destructie’. Dit mag je uitleggen als een correctie op de ongeremde vooruitgang en dat alles niet vanzelfsprekend is. Astrologen beschouwen deze conjunctie als een moment in de tijd waarop wereldwijde ontwikkelingen (economisch, financieel, politiek, sociaal, etc.) op een punt van 'no return' zijn gekomen.  

 

Hier vlak voor (op 26 december 2019) was er een Nieuwe Maan in het dierenriemteken Steenbok, die gepaard ging met een zonsverduistering. Van oudsher altijd duidelijk een aanwijzing voor naderend onheil. Maar we zijn er voor dit jaar nog niet, want de belangrijkste gebeurtenis voor dit jaar moet nog komen. Namelijk de conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter die zich verspreid over dit jaar (2020) nog gaan afspelen.

 

Na de conjunctie van Saturnus en Pluto op 12 januari j.l., gaat daarnaast de planeet Jupiter tussen april en november driemaal conjunct staan met Pluto. De thematiek van een Jupiter-Pluto-conjunctie geeft een grondige verandering op het gebied van inzichten, visie, en toekomstperspectieven op alle denkbare terreinen, maar met name op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. En als klap op de vuurpijl krijg je in december nog een keer een conjunctie tussen Jupiter en Saturnus. Alhoewel je normaal gesproken van de planeet Jupiter mooie dingen mag verwachten, zit dat er volgens mij niet in. Jupiter staat namelijk in 'val' in het teken Steenbok en kan zijn goede energie niet uiten.

 

Eigenlijk valt deze laatste conjunctie net niet meer in het teken Steenbok, maar in het opvolgende dierenriemteken Waterman. Dit betekent dat een periode van dik 200 jaar Jupiter-Saturnus-conjuncties in het element Aarde (daar valt Steenbok onder) wordt afgesloten. Een periode van materialisme en daaruit voortvloeiend kapitalisme met als machtsmiddel geld - wat zo kenmerkend was van de industriële revolutie - gaat ten onder. Het tijdperk van materialistische welvaart (element Aarde) gaat nu over in een tijdperk van informatietechnologie, geestelijk-spirituele en creatieve innovaties (element Lucht, waar het teken Waterman onder valt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'