d.d. 14-4-2020: Het Corona-virus Covid-19 astrologisch bezien (deel 2)

 

In mijn nieuwsbrief van 19-3-2020 had ik het alleen over de conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter. Maar er is meer en daar wil ik het nu over hebben.

In de periode 1347-1351 heerste ‘de Zwarte Dood’ ofwel de pestepidemie, wat toen vele miljoenen slachtoffers heeft geëist. In die periode was er een samenstand van Saturnus en Pluto. Ook Jupiter was er bij betrokken. Nu is dit weer het geval (anno 2020) en wij ervaren het Corona-virus.

Er van uitgaande dat deze 3 planeten (zo vlak bij elkaar) onze huidige pandemie aangeven, dan lijkt het erop dat op korte termijn het Corona-virus verdwijnt. Ik verwacht rond eind april/begin mei 2020. Saturnus is namelijk recent een ander teken (Waterman) ingegaan, waardoor de kracht van de samenstand van deze planeten afneemt. Maar hoe gaat het dan verder…..

Eerst maar eens wat astrologische begrippen:

 

De meest belangrijke planeten voor wereldgebeurtenissen:

Uranus gaat o.a. over: veranderingen, rebellie, plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, schokken, aardbevingen, computers, uitvindingen.

Neptunus gaat o.a. over: bedrog, misleiding, verwarring, ontkenning, spiritualiteit, hoger bewustzijn, oceanen, vloeistoffen, olie en gas, gevoeligheid, paranormaal.

Pluto gaat o.a. over: kracht, controle, manipulatie, transformatie, onderwereld, misdaad, geheimen, obsessies, uitbarstingen, wraak, het grote geld, atoomenergie, overheid, corruptie, geboorte, dood, genezen.

 

De aspecten, die krachtige gebeurtenissen veroorzaken:

Aspecten zijn onderlinge afstanden in graden tussen de planeten:

0 graden. Betekenis: intensiteit, activering en grote gebeurtenissen.

90 graden. Betekenis: actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels.

150 graden. Betekenis: Complicaties, ongelukken, beëindigingen, dood.

180 graden. Betekenis: Conflict, balans, heroriëntatie.

 

Retrograde planeten:

Planeten kunnen soms voor een periode langzamer bewegen en zelfs (visueel) achteruit gaan. In de astrologie betekent dit dat de kwaliteiten van planeet zich te sterk manifesteren (positief of negatief). Bijvoorbeeld Jupiter retrograde kan aangeven dat de economie langzamer gaat draaien of bijna kan stilvallen.

 

Duiding komende periode:

Hieronder een overzicht van bijzondere planeetstanden, waar wij de komende maanden mee te maken krijgen. Voor de ‘niet-astroloog’ is dit weinig zeggend, maar geloof mij; er komt het één en ander op ons af.

 

15/5 t/m 18/6 (vier planeten retrograde: Pluto, Saturnus, Jupiter, Venus)

19/6 t/m 23/6 (vijf planeten retrograde: Pluto, Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius)

21/6 Zonsverduistering in Kreeft, 0 graden.

24/6 t/m 25/6 (zes planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius)

26/6 t/m 12/7 (vijf planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Mercurius)

29/6 Mars gaat het teken Ram binnen en maakt vierkantsaspect met Steenbok.

30/6 Conjunctie Jupiter met Pluto (beiden retrograde)

13/7 t/m 15/8 (vier planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter)

4/8 Vierkant Mars met Jupiter retrograde.

13/8 Vierkant Mars met Pluto retrograde.

16/8 t/m 10/9 (vijf  planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter)

24/8 Vierkant Mars met Saturnus retrograde.

11/9 t/m 13/9 (zes planeten retrograde: Pluto, neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars)

14/9 t/m 29/9 (vijf planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Mars)

29/9 Vierkant Mars retrograde met Saturnus.

30/9 t/m 4/10 (vier planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Mars)

5/10 t/m 14/10 (drie planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars

9/10 Vierkant Mars retrograde met Pluto stationair (stilstand)

15/10 t/m 3/11 (vier planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars, Mercurius)

19/10 Vierkant Mars retrograde met Jupiter.

4/11 t/m 15/11 (drie planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars.

12/11 Conjunctie Jupiter met Pluto.

14/12 Totale zonsverduistering  in Boogschutter, 23 graden.

21/12 Conjunctie Jupiter met Saturnus in teken Waterman.

23/12 Vierkant Mars met Pluto.

 

Uitleg bovenstaande data met planeetbewegingen en planeetconstellaties:

Gangbaar is dat er altijd wel één, twee en/of soms drie planeten retrograde lopen. Maar op 19/6 gaan er vijf planeten retrograde lopen en op 24/6 zelfs zes planeten(zie uitleg boven over retrograde)

Ook zie je dat er de nodige aspecten gemaakt gaan worden van belangrijke planeten (zie voor betekenissen hier boven). Vooral de maand augustus trekt mijn belangstelling, omdat dan de planeet Mars driemaal een vierkants-aspect maakt met 3 verschillende planeten. Mars staat dan heel sterk (in eigen teken Ram) en zorgt ervoor dat de gebeurtenissen worden geactiveerd. Mijns inziens zal er dan veel wijsheid van regeringsleiders gevraagd worden. Het kan twee kanten opgaan. Of Mars laat nieuwe initiatieven zien om de crisis weer te boven te komen of oude conflicten (die op de achtergrond geraakt zijn) laaien weer op, zoals bijvoorbeeld V.S.-Iran en/of V.S.-China of anders.

Maar alles hangt, volgens mij, af van hoe wij uit de lock-down komen. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk naar het oude (economische motieven) en daar zit juist het gevaar. Want eind juni gaat Saturnus weer terug (retrograde) het teken Steenbok in en maakt dan weer de bovengenoemde conjunctie. En Jupiter is daar ook nog steeds. Dat maakt de kans groot, dat het virus weer terugkomt. Maar er is altijd een vrije wil en wij allen hebben het zelf in de hand, maar breekt het virus toch weer uit. Dan is de ramp niet te overzien. Immers conjuncties Jupiter/Pluto zorgen altijd voor grootschalige gebeurtenissen die overweldigend zijn.

 

Volgende nieuwsbrief (half mei 2020):

Dan wil ik de horoscoop van de Verenigde Staten (4-7-1776, Philadelphia, 18 uur, 29 minuten en 24 seconden) analyseren en ook de geboortehoroscoop van Donald Trump. Deze twee horoscopen combineer ik dan met de huidige stand van de planeten. En je begrijpt natuurlijk, dat ik daar wel een reden voor heb. Heel interessant! Wordt vervolgd......

 

 

d.d. 19-03-2020: Corona-virus vanuit astrologisch perspectief (deel 1) 

 

De astrologie heeft haar bestaansrecht te danken aan de cycli van planeten. Een cyclus die een grote impact heeft op onze wereld is die van Pluto en duurt ongeveer 248 jaar. Op 26 januari 2008 kwam Pluto het dierenriemteken Steenbok binnen, om er weer op 20 november 2024 uit te mogen gaan.

 

Kenmerkend voor de cyclus van de planeet Pluto is dat er een soort van grote schoonmaak wordt gehouden door het dierenriemteken (Steenbok) waarin deze nu staat. Pluto zorgt er met zijn doorgang in dit teken voor dat regels (die in eerste instantie de economische groei belemmerde) nu worden verminderd. Er kan dan sneller economisch herstel intreden en de economie in zijn algemeenheid wordt dan ook sterk gestimuleerd.

 

Eigenlijk kan je zeggen dat Pluto de eigenschappen van zo’n dierenriemteken eerst sterk gaat benadrukken, daarna deze zelfs uit de hand doen lopen, om vervolgens de knelpunten duidelijk te maken en er mee te gaan confronteren. Steenbok is een teken dat onder andere staat voor geld, economie en efficiency.

 

Binnen deze grote cyclus van Pluto door Steenbok is op 12 januari van dit jaar een conjunctie (samenstand van planeten) geweest van Saturnus en Pluto. Ook dit is een cyclus en staat in de astrologie bekend als de ‘cyclus van crisis en destructie’. Dit mag je uitleggen als een correctie op de ongeremde vooruitgang en dat alles niet vanzelfsprekend is. Astrologen beschouwen deze conjunctie als een moment in de tijd waarop wereldwijde ontwikkelingen (economisch, financieel, politiek, sociaal, etc.) op een punt van 'no return' zijn gekomen.  

 

Hier vlak voor (op 26 december 2019) was er een Nieuwe Maan in het dierenriemteken Steenbok, die gepaard ging met een zonsverduistering. Van oudsher altijd duidelijk een aanwijzing voor naderend onheil. Maar we zijn er voor dit jaar nog niet, want de belangrijkste gebeurtenis voor dit jaar moet nog komen. Namelijk de conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter die zich verspreid over dit jaar (2020) nog gaan afspelen.

 

Na de conjunctie van Saturnus en Pluto op 12 januari j.l., gaat daarnaast de planeet Jupiter tussen april en november driemaal conjunct staan met Pluto. De thematiek van een Jupiter-Pluto-conjunctie geeft een grondige verandering op het gebied van inzichten, visie, en toekomstperspectieven op alle denkbare terreinen, maar met name op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. En als klap op de vuurpijl krijg je in december nog een keer een conjunctie tussen Jupiter en Saturnus. Alhoewel je normaal gesproken van de planeet Jupiter mooie dingen mag verwachten, zit dat er volgens mij niet in. Jupiter staat namelijk in 'val' in het teken Steenbok en kan zijn goede energie niet uiten.

 

Eigenlijk valt deze laatste conjunctie net niet meer in het teken Steenbok, maar in het opvolgende dierenriemteken Waterman. Dit betekent dat een periode van dik 200 jaar Jupiter-Saturnus-conjuncties in het element Aarde (daar valt Steenbok onder) wordt afgesloten. Een periode van materialisme en daaruit voortvloeiend kapitalisme met als machtsmiddel geld - wat zo kenmerkend was van de industriële revolutie - gaat ten onder. Het tijdperk van materialistische welvaart (element Aarde) gaat nu over in een tijdperk van informatietechnologie, geestelijk-spirituele en creatieve innovaties (element Lucht, waar het teken Waterman onder valt)