(d.d. 15-08-2020): Wie wint de komende presidentsverkiezingen van de V.S.?

Zo af en toe is het voor een astroloog een uitdaging om zich te wagen aan een astrologische toekomstvoorspelling. Dat betekent dat er geen rekening gehouden wordt met de ‘vrij wil’, maar dat naast de astrologische kennis ook de nodige intuïtie gebruikt moet worden. Dit is in tegenstelling met een normaal consult, waarin de astroloog jouw horoscoop bespreekt en jijzelf uiteindelijk je eigen keuze(s) maakt.

Nou, wat Donald Trump en Joe Biden allebei graag willen, is de komende presidentverkiezingen winnen. Dat is natuurlijk geen discussie. Kijk je nu naar de horoscopen van Trump en Biden, dan laat ik je zo zien dat beiden gunstige astrologische constellaties hebben, die een goede kans geven om te winnen. Het gaat dan ook zeer lastig worden om een voorspelling te maken en het zal dus echt van het detail afhangen. Een heel belangrijk detail is een zo exact mogelijke geboortetijd. De geboortetijden die voor beide heren nu gebruikt worden zijn officieel erkend.

 

Op 24 september gaat Rahu bij Donald Trump het teken Stier (levensgebied 10) en Ketu het teken Schorpioen (levensgebied 4) binnen. Dit gebeurt ook bij Joe Biden, alleen bij hem komt Rahu in het teken Stier (levensgebied 7) en Ketu in het teken Schorpioen (levensgebied 1) binnen. Dit is gunstiger voor Trump, omdat levensgebied 10 vooral over carrière gaat en dit hier een ‘boost’ geeft.

De Dasha-periode van Biden is ten tijde van de verkiezingen (3 november) vertegenwoordigt door Jupiter/Rahu (maken een 2/12 relatie). Bij Trump wordt deze Dasha-periode vertegenwoordigt door Jupiter/Saturnus (maken een 3/11 relatie). Een 2/12 relatie gaat over winsten en verliezen en een 3/11 relatie gaat over winsten en vooruitgang. Ook dit is ten voordele van Trump.

Verfijn je de Dasha-periode met de Pratyantar Dasha, dan komt voor Trump nog eens de planeet Rahu in aanmerking en voor Biden de planeet Jupiter. Voor Trump geeft deze Rahu een extra accent aan het levensgebied van carrière. Voor Biden is Jupiter ook heel gunstig, omdat deze planeet zeer sterk staat in zijn geboortehoroscoop (misschien wel iets te sterk).

En hier zit de nuance die Trump, volgens mij, de overwinning geeft. Want (als zijn geboortetijd echt correct is) krijgt Trump precies op 3 november a.s. (de dag van de verkiezingen) deze versterkende Rahu erbij als extra steun in de rug, wat hem de overwinning kan geven.

Bij Joe Biden is Jupiter ook zeer sterk, maar deze gaat al heel snel het teken Steenbok binnen (vrijdag 20 november 2020) en komt daar in ‘val’ te staan. Jupiter verliest dan voor het overgrote deel zijn kracht en kan zich dan ook minder gunstig uiten.

Dit betekent dat Joe Biden moet zorgen dat de verkiezingen zo kort mogelijk gaan duren en wel in ieder geval voor 20 november 2020 afgerond zijn. Voor Trump wordt het alleen maar gunstiger als het langer gaat duren. Want in de periode rond de verkiezingen loopt Mercurius in transit ook nog eens retrograde en dat geeft veel verwarring en miscommunicatie. Sterker nog; op 4 november staat transit Mercurius in Weegschaal zelfs ‘zogenaamd stil’, wat deze planeet zeer krachtig maakt.

Komt nog bij dat deze transit Mercurius een aspect krijgt van transit Saturnus en dat is zeer gunstig bij Trump, omdat Saturnus in zijn 6e levensgebied staat en hier goed is om tegenstanders te verslaan. In dit geval met een transit retrograde Mercurius, die verwarring bezorgt op communicatief gebied. Bijvoorbeeld stembiljetten zouden weleens veel later kunnen worden geteld of iets dergelijks, omdat deze door de Corona-crisis kunnen worden gaan gebruikt.

Ook al wordt bij Biden door Jupiter in transit een aspect op zijn 10e levensgebied (carrière) geworpen, dan is dit bij hem niet het sterkste aspect van Jupiter. Bij Trump wordt door Jupiter een aspect geworpen op zijn 11e levensgebied (groei). Dit is een sterker aspect, ook al ziet het er in eerste instantie niet bijzonder uit met alleen Mercurius in dit levensgebied in zijn geboortehoroscoop.

Een techniek die nog weleens toegepast wordt door astrologen in zo’n situatie is een geboortehoroscoop tekenen op basis van gelijke levensgebieden. En dan blijkt dat het 11e levensgebied van Trump opeens bijzonder sterk wordt, want naast Mercurius staat dan ook de Zon en Rahu ijzersterk. Dit betekent dat Trump zeer veel groei in zijn leven zal meemaken en dat komt hem in deze situatie uitstekend van pas.

En ‘last but not least’ maakt transit Saturnus van Biden nog een aspect met Jupiter in zijn geboortekaart en dat is niet gunstig voor hem. Ook maakt deze transit Saturnus een aspect met het 12e levensgebied van Biden, waar Mars en Mercurius in staan. Dat is sterke aanwijzing voor verlies.

 

Als astroloog ben ik in dit geval alleen maar een 'neutrale boodschapper' en kan niet anders zeggen dan dat het mij lijkt dat Donald Trump de verkiezingen van 2020 gaat winnen. Het is wel tegen alle natuurwetten in, want met dit Corona-virus, de economische malaise en de grote werkloosheid mag een ‘zittende’ president eigenlijk geen schijn van kans hebben. Veel mensen zullen dan ook denken dat er van de verkiezingen niets klopt en er gemanipuleerd en gefraudeerd is. Dit zal veel onrust geven.

Want kijk je naar de horoscoop van de V.S. van 4-7-1776, dan staan Jupiter en Saturnus in transit rond de periode van de verkiezingen in een 6/8 aspect (levens wijzigende veranderingen) met levensgebied 7, waar Mars, Venus, Jupiter en de Zon in staan en de nakshatra van Ardra (tranen, verdriet) sterk vertegenwoordigd is. Na deze verkiezingen zal het nog lang onrustig zijn in de V.S.

 

( d.d. 15-07-2020: Joe Biden en de Amerikaanse verkiezingen 2020)

De horoscoop van Joe Biden die hier gebruikt wordt, gaat uit van een geboortetijd van 8.30 uur (www.astro.com/astro-databank/Biden, Joe).

Joe Biden, geboren: 20-11-1942, At Scranton, Pennsylvania V.S.

Joe Biden heeft een Schorpioen-ascendant met daarin een sterke Zon, die hier heerser is van het 10e levensgebied. Dit levensgebied staat voor carrière, status, professionele bekendheid en aanzien. Dit wordt nog eens versterkt door de nakshatra van Anuradha en dat is een aanwijzing voor dappere mensen met een prettige stem, die de massa kunnen inspireren met liefde en eerlijkheid. Omdat Saturnus de heerser is van deze nakshatra, mag je verwachten dat Joe een harde werker is.

Rahu in het 10e levensgebied versterkt het professioneel succes. Dit geeft veel ambitie en vreugde in hard werken. Met het teken Leeuw als achtergrond, krijgt de Zon (eer, aanzien) een flinke stimulans. Zowel de Zon als Rahu staan in de Navamsa kaart (een bijkaart) sterk en dat is een extra aanwijzing voor succes op het professionele vlak.

Iemand met een Schorpioen-ascendant heeft de planeten Jupiter en de Maan in principe gunstig in zijn/haar horoscoop staan. Jupiter (weldoener) staat hier prachtig in het 9e levensgebied (hogere kennis) en ook al staat deze planeet weliswaar retrograde, dan is deze hier toch nog een zegen. Deze stand geeft een goede gezondheid aan en maakt voorspoedig en wijs. Ook mag verwacht worden dat Joe een prima opleiding heeft genoten.

Daarnaast is Jupiter heerser van het 5e levensgebied (onderwijs, val van positie) en maakt ook nog eens een zogenaamde Gaja Kesari Yoga met zijn Maan. Dit is gunstig voor succes en verhoogt ook geluk in het algemeen. Het feit dat Jupiter retrograde staat is een aanwijzing dat op het laatste moment weleens de boot kan worden gemist.

Zoals gezegd staat de Maan hier gunstig, al is het 6e levensgebied (belemmeringen, vijanden) wat nadelig. Door het aspect met Mars, die ook nog eens zijn eigen teken Ram aspecteert, hoeft dit niet al te grote problemen op te leveren. De planeet Mars in het 12e levensgebied (afzondering, verliezen) zorgt er voor dat Joe assertief, ambitieus en onafhankelijk is. Wel moet hij opletten dat hij de neiging heeft af en toe te emotioneel te reageren.

Het 12e levensgebied (zorgen, beperkingen teleurstellingen) maakt sommige zaken nog weleens vaag en Mercurius, die ongunstig staat voor iemand met een Schorpioen-ascendant, heeft hier last van. Doordat Mercurius ook nog combust (verbrand door de zon) staat, is hier een aanwijzing voor communicatiestoornissen en verwarring. Ook Mars staat combust en moet Joe oppassen dat hij in de communicatie niet doorslaat van assertief naar agressief.

Venus staat in een horoscoop met een Schorpioen-ascendant ongunstig. Omdat Venus en Mars in elkaars achtergrond teken staan) is dit een aanwijzing dat Joe een charmante verschijning is en een warme uitstraling heeft. Deze Venus krijgt wel een aspect van zijn Zon en Saturnus en dat betekent dat hij weleens met een affaire (Venus combust) te maken zou kunnen krijgen in zijn leven.

Het aspect van Jupiter aan Venus is een aanwijzing dat het uitgeven van geld niet de sterkste vaardigheid van Joe is.

Een stoorzender die in het leven van Joe zich af en toe laat gelden is Saturnus (obstakels, geduld) in het 7e huis, die hier Dik Bala (versterkt) staat. Het achtergrond teken Stier is gunstig voor Saturnus, alleen de retrogradestand van deze planeet, kan weleens net iets te gereserveerd maken en de nodige obstakels opleveren in de carrière van Joe.

 

In 2009 ging Joe zijn Dasha (levensperiode) van Jupiter binnen met als Antar Dasha Saturnus. Saturnus in het 7e levensgebied (samenwerking) ontvangt een aspect van de heer van dit 7e levensgebied (Venus) en van de heer van het 10e levensgebied (Zon) wat een mooie Yoga is.

Momenteel is Joe in de Dasha (levensperiode) van Jupiter-Rahu (april 2020-september 2022) en is hij tegenkandidaat van Donald Trump voor de komende verkiezingen. Met Rahu in Leeuw en zijn dispositor Zon in het 1e levensgebied (persoonlijkheid) heeft Joe prima kansen voor het behalen van het presidentschap. Het enige wat een beetje zorgelijk maakt, is de zogenaamde 2/12 verhouding in de horoscoop, die Jupiter en Rahu samen maken. Maar in de Navamsa-kaart staan beide planeten sterk. Dus dat hoeft geen echt groot probleem te zijn.

In de Dashamsha-kaart (carrière-kaart) van Joe staat Rahu in het teken van de ascendant en dat is een prima plaats, vooral omdat de dispositor Venus in het 11e levensgebied van winnen staat. Deze Jupiter in de Dashamsa aspecteert ook nog eens het 10e levensgebied van carrière en dat is gunstig. Ten tijde van de presidentsverkiezingen speelt de Dasha van Jupiter-Rahu een rol en is een aanduiding voor een eventuele overwinning.

Mars als heerser van het 6e levensgebied (vijanden en ziekten) en heerser van de ascendant (persoonlijkheid) staat in het 12e levensgebied (verlies), maar in receptie met de heerser van het 9e levensgebied (de Maan) en dat maakt weer een Raja Yoga (koninklijke weg). Dit is een aanwijzing dat Joe in staat is om zijn vijanden/tegenstanders te verslaan, maar rekening moet houden dat hij niet onverslaanbaar is. Mercurius als heerser van het 8e levensgebied (kwetsbaarheid) in het 12e levensgebied maakt een Viprati Raja Yoga en dat is gunstig. Mede ook doordat Mercurius heerser van het 11e levensgebied van winst is.

Kijk je nu naar de horoscopen van Donald Trump en Joe Biden, dan is de verwachting dat de kansen voor beiden voor het presidentschap voor het presidentschap van 2020 even groot zijn. Het zal echt een subtiel verschil zijn, die voor de overwinning gaat zorgen.

 

In mijn volgende stukje dat rond 15-8-2020 verschijnt, doe ik een astrologische voorspelling over wie van deze twee heren (Donald Trump of Joe Biden) de komende presidentsverkiezingen van de V.S. gaat winnen.

 

( d.d. 15-06-2020: Donald Trump en de Amerikaanse verkiezingen 2020)

De horoscoop van Donald Trump die ik gebruik, gaat uit van een geboortetijd van 10.52 uur (www.astro.com/astro-databank/Trump, Donald).

Donald Trump, geboren: 14-6-1946 in Queens, New York, V.S.

In de geboortehoroscoop van Trump valt direct op, dat hij tijdens een Maansverduistering is geboren. Zijn Maan staat bijna gelijk met Ketu. De Maan van Trump staat in eerste instantie zeer zwak in Schorpioen, maar de heerser van dit teken (Mars) – die hier een yoga karaka is, geeft weer een aspect aan deze Maan terug en dat is weer gunstig. Een yoga karaka is een planeet die altijd gunstige effecten geeft.

In een horoscoop met ascendant Leeuw is Mars altijd raja-yoga. Een raja yoga is een combinatie van één of twee planeten in een geboortekaart, die heersen over twee gunstige levensgebieden en door conjunctie of aspect een verbinding met elkaar maken. Raja yoga kan vertaald worden als ‘het koninklijke pad naar geestelijke bevrijding’.

Daartegenover staat de Zon in het 10e huis (dik bala/sterk in dit levensgebied) in nauw aspect met Rahu en ontvangt een aspect van Jupiter (heerser van het 5e levensgebied). Jupiter staat hier ook yoga karaka en maakt een aspect naar het 10e levensgebied waar o.a. de Zon staat. Deze Zon is heerser van het 1e levensgebied en daarom is Jupiter ook raja yoga. Voor de Zon is dit alles ook gunstig.

De Zon in conjunctie met Rahu (eclips) is in beginsel niet gunstig en kan bij de geborene (Trump) vooral in het begin van het leven behoorlijk wat problemen geven. Vaak heeft deze stand te maken met Karma. Als hij in staat is om in deze problemen voor zichzelf op te lossen, dan kan hij een krachtig en succesvol persoon worden. Sterker nog; hij kan een stempel drukken op wereldse zaken (een draai aan de geschiedenis geven) en de kans is groot dat hij een hoge sociale positie zal kunnen bereiken en daarbij succes heeft en beroemd wordt. Toch komen er ook wel wat negatieve kanten bovendrijven, als over-ambitie, egoïsme en starheid. Hij kan terecht komen in schandalen en zijn reputatie kan beschadigd raken door vreemden of buitenlanders.

Het is niet helemaal volgens het boekje, maar er is hier volgens mij ook sprake van een Kala Sarpa Yoga. De conjuncties Maan/Ketu en Zon/Rahu zijn heel nauw en staan zo sterk, dat dit voor mij de bekende uitzondering is.

Kala Sarpa Yoga (planeten staan in de horoscoop aan één kant van de as Rahu/Ketu) kan zowel met succes als met falen te maken hebben, maar dat is hier van ondergeschikt belang. Belangrijk is de psychologische werking van deze Yoga voor Trump. Hij is namelijk zo belast met Karmische krachten dat deze een rol gaan spelen in de bestemming van zijn leven. Niet voor niets is Trump op dit moment president van de V.S. Dat moet volgens zijn geboortekaart zo gewoon zijn!

In de levensgebieden waar raja yoga planeten zich bevinden leidt in principe elke actie of handeling tot geluk. In deze horoscoop staat de Maan in het 4e levensgebied gunstig, maar alleen het achtergrond teken Schorpioen werkt tegen. Zo ook de Zon. Dit levensgebied is voor de Zon prima, alleen het achtergrondteken Stier zit ook wat tegen. Toch kan gezegd worden dat de Zon en de Maan hier in principe heel sterk staan en zich zeker zullen uiten in het leven van Donald Trump.

In het 10e levensgebied staat bij Trump ook nog de Planeet Uranus. Normaal gesproken duid ik in persoonlijk horoscopen geen ‘zogenaamde’ buitenplaneten, omdat ik klassiek astroloog ben. Er zit voldoende informatie in de horoscoop om goed te kunnen duiden. Uranus zie je hier niet in de horoscoop staan, maar deze planeet versterkt Zon/Rahu. Bij elkaar geeft dit namelijk een zeer onconventioneel karakter aan met behoorlijke temperamentvolle gemoedswisselingen (Maan/Ketu). Dit is een typische  horoscoop waarvan gezegd kan worden dat deze bij iemand hoort, die zeer bekend wordt en in staat is een draai aan de geschiedenis te geven (vanwege de Karmische belasting van Rahu/Ketu).

Ook Mercurius in het eigen teken Tweelingen in het 11e levensgebied is een prachtige stand voor een horoscoopbezitter. Deze Mercurius is een sterke aanwijzing voor zijn beroepsmatige succes. Trump is zeer intelligent, ook al gooit zijn Maan nog weleens roet in het eten (wispelturigheid en moeilijk onder controle te houden emoties). Verder is Trump gek op progressieve ideeën en nieuwe concepten. Maar het zou wel erg fijn zijn dat hij omringd wordt door medewerkers die af en toe aan de handrem trekken. Dat is goed voor Donald zelf, voor de V.S en de rest van de wereld. Tevens is hij een prima zakenman en weet van alles een deal te maken. Communiceren gaat hem prima af, al maakt hij niet altijd vrienden. Maar als hij het wil, kan hij dat wel. De verkiezingen, die binnenkort gaan beginnen, zullen dit bewijzen.

In de geboortekaart is Saturnus heerser over het 6e en 7e levensgebied. Dit is een aanwijzing dat Trump best wel eens met een oorlog (Iran?) te maken kan krijgen of misschien wel een burgeroorlog. Op 21/6 is er een zonsverduistering in het teken Kreeft en eind juni gaat de planeet Mars het teken Ram (strijd) in en maakt daar een vierkants-aspect met de planeten Jupiter en Pluto, die beiden retrograde staan. Dat ziet er zorgelijk uit!

De transit van Pluto en Saturnus door Steenbok aspecteren momenteel de geboorte-Saturnus en -Venus in de horoscoop van Donald Trump en dat is een indicatie dat de Amerikaanse bevolking het nog weleens zwaar te verduren kan krijgen.

 

In 2016 ten tijde van de Dasha Rahu-Mars (november 2015-november 2016) werd Trump tot de 45e president van de V.S. gekozen. Kort na deze verkiezingen ging Trump de Maha dasha van Jupiter binnen. Deze planeet staat als heer 5 prima in het 2e levensgebied. En dat is natuurlijk een prachtige stand voor het aanjagen van de economie. Echter dit teken Maagd is geen vriend van Jupiter en dat veroorzaakt dat na verloop van tijd dat zaken toch anders gaan lopen, dan de bedoeling is. Dit is te zien aan de retrograde beweging die Jupiter maakt en het aspect dat deze Jupiter ontvangt van Saturnus (als echte boosdoener) uit het 12e levensgebied. Dat tegenzitten van de economie kan gezien worden in de controversiële beslissingen die Trump de laatste tijd genomen heeft. Bijvoorbeeld de handelsoorlog met China.

Nu er nieuwe verkiezingen aankomen is Trump nog steeds in de Dasha van Jupiter, nu samen met antar-Dasha Saturnus (januari 2019-juli 2021). Echter Saturnus is heerser van het 12e levensgebied in zijn geboortekaart. Weliswaar vargottama (wat versterkt), maar in de dashamsha (kaart voor beroep/carrière) staat Saturnus in het 6e levensgebied (conflicten en redetwisten) wat tevens ook een goede stand is om vijanden te verslaan.

Op 24 september gaat Rahu het teken Stier binnen en Ketu het teken Schorpioen. Rahu in transit gaat over de geboortezon van Donald Trump in het teken Stier. Ketu in transit gaat over zijn geboortemaan. Dit gebeurt tussen 24 september en 3 november (dag van de presidentsverkiezingen) van dit jaar.

Dit betekent dat de Maan en de Zon van Trump in dierenriemtekens komen waar zij goed uit de voeten kunnen en dat is natuurlijk gunstig voor de komende presidentsverkiezingen. De Dasha (periode wanneer een bepaalde planeet een hoofdrol speelt) is rond de presidentsverkiezingen voor Trump optimaal.

 

Het hangt nu van de horoscoop van de tegenstander van Trump (Joe Biden) af in hoeverre hij kans maakt op verlenging van het presidentschap. Dat ga ik volgende maand bespreken rond 15/7. Maar ik kan je beloven dat Joe ook een prima horoscoop heeft om president te worden.

 

( d.d. 15-05-2020: Het Corona-virus COVID-19 astrologisch bezien (deel 3)

Wil je de toekomst weten dan moet je de geschiedenis kennen, hoor je vaker. En om wereldastrologie te begrijpen is een vereiste te weten dat de tijd niet-lineair (van A naar B), maar cyclisch (van A terug naar A) is. Alles heeft een begin, maar ook een einde. Dus wat geboren wordt, gaat ook weer een keer dood.

Dit geldt voor een mensenleven en met alles wat leeft. De natuur is het bewijs. Maar deze wet gaat verder. Zo kan bijvoorbeeld van de oude culturen (Romeinen, Grieken, etc.) gezegd worden, dat deze een cyclus hebben doorlopen.

Door de eeuwen hebben astrologen studie gemaakt van de cycli van planeten om de relatie met gebeurtenissen op aarde te begrijpen. Astrologen zien de planeten als de wijzers van een klok. Na vele eeuwen studie hebben zij geconstateerd, dat bij bepaalde standen van een planeet/planeten, dit relaties heeft met gebeurtenissen op aarde. Dit is in de loop der eeuwen allemaal beschreven en is nu de bron voor het ‘voorspellen’ van toekomstige aardse gebeurtenissen.

In mijn eerste nieuwsbrief (19-3 2020) heb ik verteld over de cyclus van Pluto, die een duur heeft van 248 jaar. En ook dat een kleinere cyclus (Jupiter/Saturnus) eind dit jaar een ander teken in gaat, hetgeen een aankondiging is dat een tijdperk van kapitalisme met als machtsmiddel geld ten onder gaat. Deze informatie heeft de nodige stof doen opwaaien, omdat men overtuigd was dat de economie er prachtig voor stond. Het kon niet op. En gaf premier Rutte vorig jaar niet het cijfer negen voor onze economie?

Wat blijkt nu 2 maanden later? Opeens komen er diverse economen in de media enorm hun best doen om uit te leggen dat de kans zeer groot is, dat we met z’n allen aan de vooravond van een enorme economische crisis staan. Eén, die de crisis van 1929 gaat doen verbleken…….

In mijn tweede nieuwsbrief (14-4-2020) vertelde ik dat ons de komende dagen nog wat te wachten staat. Ik gaf een overzicht van planeten, aspecten en data, waar naar behoeve wat meer informatie gehaald kan worden.

Nu gaan we verder met Pluto, die 20-11-2024 het teken Steenbok uitgaat. Als je van dit jaartal de duur van de cyclus (248 jaar) aftrekt, dan kom je uit op het jaar 1776. En laat dat nu juist het geboortejaar van de Verenigde staten zijn, dan wel de aanname van de onafhankelijkheidsverklaring op 4-7-1776 te Philadelphia om 18 uur, 29 minuten en 24 seconden.

 

Eerst wat geschiedenis.

Het ten ondergaan van een ‘zogenaamde beschaving’ is eigenlijk niets bijzonders en van alle tijden. Neem bijvoorbeeld de klassieke Grieken en Romeinen. Deze tijdperken hielden ook in vrij korte tijd zo ineens op. Daar waren altijd wel verschillende redenen voor, maar kijkend hoe zo’n beschaving bestuurd werd en hoe het met de moraal stond, dan zijn er toch grote overeenkomsten met de huidige Verenigde Staten.

De Verenigde Staten, wat mijns inziens al behoorlijk corrupt en verrot is, zou net als het oude Griekse of Romeinse Rijk plotseling kunnen instorten. De reden is dat het o.a. politiek en militair in de loop van de laatste decennia meer op zich heeft genomen dan het werkelijk aankan. Het spelen van politieagent over de wereld wordt gewoon te moeilijk en te zwaar. En niet iedereen legt zich ook neer bij deze rol.

De ‘handelsoorlog’ met China mag zeker niet uitgevlakt worden, want die is veel heftiger en verstrekkende dan menigeen bevroedt. Maar ook Noord-Korea, Iran, Midden Oosten, etc. blijven steeds om de nodige aandacht vragen. Met de huidige problematiek van het Corona-virus erbij, kan nu weleens de bijl in de wortel zijn gezet.

 

Duiding van de astrologische symboliek.

Top-astrologen denken bij het doen van voorspellingen, dit tot hooguit 75% correct te kunnen doen. Er is altijd een grijs gebied dat te maken heeft met de ‘vrije wil’ en die is zo goed als onvoorspelbaar. Toch wil ik proberen om de hier beneden genoemde symboliek te duiden. Echter niet met de stelligheid dat alles wat daar staat ook persé allemaal gaat gebeuren. Wel kan ik zeggen dat het mij, eventueel, niet zal verbazen.

Om de hieronder genoemde horoscoopsymboliek zo nauwkeurig mogelijk te duiden, is kennis van de huidige wereldproblematiek noodzakelijk. Concrete aanleiding is het Corona-virus, maar astrologen wisten al jaren te voren dat er iets heftigs aan zat te komen voor 2020.

Wat sterk naar voren komt is de (handels)oorlog tussen China en de V.S. Handelsoorlog klinkt onschuldiger dan een gewone oorlog, maar dat is het niet! Er is momenteel een geweldige machtsstrijd gaande tussen de V.S. en China en dat komt nu, volgens mij, tot een hoogtepunt.

Tevens moeten we er rekening houden dat er komende zomer (er is een Maansverduistering net voor de 244e geboortedag van de V.S.) onrust gaat komen bij veel burgers en dat (internationale) spanningen flink gaan toenemen. Er zal heel veel wijsheid gevraagd worden van onze wereldleiders. Vooral in de V.S. is goed leiderschap nodig, want daar krijgt men het nog flink voor de kiezen. Volgens mij gaat het om groot bedrog (Neptunus) en dat kan zich wel eens tot op regeringsniveau afspelen.

Zeer waarschijnlijk heeft het ook veel te maken met een eventuele tweede ambtstermijn van Donald Trump. Want met een economie die op z’n achterste ligt en de vele miljoenen werklozen, is het slecht campagne voeren. Dit maakt de situatie rond president Donald Trump erg ingewikkeld. Confrontaties tussen Trump en zijn ‘vermeende’ tegenstanders zullen toenemen en de onenigheid kan het Amerikaanse volk verdelen. Dit kan uitmonden tot een crisis die het hele systeem op zijn kop zou kunnen zetten en de waarde van de Amerikaanse dollar flink kan doen dalen.

Ook in het Midden Oosten zal wel eens flink gedonder kunnen komen en dat kan de V.S. er eigenlijk niet bij hebben. Gegeven het feit dat een half uur voor de verjaardag van de V.S. (4-7-2020) er een Maansverduistering is in de Nakshatra van Mula (strijd), ruzie), mag dit niet uitgevlakt worden.

Een andere Maansverduistering en nog een Zonsverduistering in juni en juli geven een beeld van natuurrampen (orkanen en branden) over de hele wereld. In dit opzicht is vooral de zonsverduistering van 21 juni 2020 bijzonder belangrijk. Dit is tevens een aanwijzing voor overstromingen.

De onrust zal ook de landen van de Europese Unie treffen. Burgers gaan beseffen dat de politieke elite de belangen van de meerderheid niet meer voldoende behartigt.  Inwoners van de EU zullen te maken krijgen met een daling van de levensstandaard, wat kan leiden tot demonstraties en stakingen.

En uiteindelijk gaat zeer waarschijnlijk half oktober het gehele financiële systeem door z’n hoeven zakken. Dit is dan vermoedelijk de doodssteek voor wat betreft het kapitalisme. Er zullen diepgaande veranderingen komen, waarbij rekening gehouden moet worden dat de natuur zich niet zal aanpassen aan de mens, maar dat de mens zich zal moeten aanpassen aan de natuur.

Dit artikel afsluitend, lijkt het mij het meest voor de hand liggend dat met het beëindigen van de cyclus van Pluto (eind 2024), de wereldmacht van de V.S. zal zijn overgenomen door China.

 

P.s. in mijn volgende bespreking (publikatie: medio juni 2020) ga ik in op de horoscoop van Donald Trump. Is hij misschien ziek en wat betekent hij voor de V.S. en de rest van de wereld. En hoe gaan de presidentsverkiezingen?

Een maand later (medio juli 2020) komt de horoscoop van China aanbod. Opvallend is immers dat de planeet Jupiter boven China (Wuhan) stond ten tijde van het begin van de Coronacrisis. Jupiter is de heerser van de ascendant van de V.S. en dat gaat ook interessant worden, gezien de verwijten over en weer over het ontstaan van de Corona-uitbraak.

 

Astrologisch symboliek (voor liefhebbers van de astrologie).

De horoscoop van de Verenigde Staten laat bij de eerste indruk direkt al wat opvallende kenmerken/patronen zien. Ga je er echt voor zitten, dan blijkt er meer te zijn, maar ik ga mij beperken tot de grote lijnen. Zo is het voor niet-astrologen niet te complex en misschien nog te begrijpen.

 

De horoscoop (eerste tekening van dit artikel) van de Verenigde Staten (4-7-1776):

De horoscoop van de Verenigde Staten heeft het teken Boogschutter als ascendant. Dit betekent dat in eerste instantie de Maan (reputatie, het volk/publiek) en Venus (geld, luxe goederen, schoonheid) ongunstig staan.

De vier planeten Mars (energie, woede, wapens, conflicten), Venus (geld, luxe goederen), Jupiter (gezondheid, vrijheid, voorspoed), Zon (wereldleiders, presidenten) in het 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden) benadrukken dit. Vedische astrologen weten dat zo'n 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden) soms een zeer ongunstige invloed kan hebben. Dat is hier ook het geval en heeft met vijanden te maken die voor strijd zorgen. Dit gaat later ten koste van integriteit, betrouwbaarheid en tactloosheid.

Eén van de redenen hiervoor is de stand van de dispositor. Een dispositor is een planeet die heerser is van een bepaald levensgebied, maar in een ander levensgebied staat. De dispositor van levensgebied 7 (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.) is Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en die staat conjunct (intensiteit, activering van grote gebeurtenissen) Rahu (kracht/macht, geld, manipulatie, corruptie) in levensgebied 8 (transformatie, de dood) in een waterteken (Kreeft). Dit is heel ongunstig voor levensgebied 7.

Verder maken de planeten van levensgebied 7 een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Saturnus (beperkingen, beëindigingen, de dood, wijsheid) en Neptunus (bedrog, misleiding, water, aardschokken) in het 10e levensgebied (aanzien) Deze Neptunus staat conjunct (intensiteit, activering van grote gebeurtenissen) met Saturnus (beperkingen, beëindigingen, de dood, wijsheid) in het 10e levensgebied (aanzien, eer).

En ook maakt het 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.)nog  met z’n planeten een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met het 2e levensgebied (vooral geld) waar Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) en Ketu (buitenstaanders, andere werelden, loslaten wereldse zaken) in staan.

Los van deze constellaties is er nog een zogenaamde Yod (vingerwijzing van God) in de horoscoop. De Yod staat voor ingrijpende veranderingen en geeft heel vaak in eerste instantie een ‘niet-ware aard’ aan. Deze komt pas naar boven als de Yod wordt geactiveerd, wat later die grote veranderingen geeft. Belangrijk van dit aspect is dat één van de twee inconjuncten (complicaties, ongelukken, beëindigingen) die hierin staat een tegenstrijdige elementen achtergrond (Lucht en Water) heeft. Juist dit inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) speelt hier de hoofdrol en geeft de grootste problemen. De Maan (het volk, emotionele omwentelingen) wordt in deze configuratie het apex-punt genoemd en dit betekent dat die dit alles te verwerken krijgt.

Deze Yod wordt dus gevormd door Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en Rahu (kracht/macht, geld, manipulatie, corruptie) in levensgebied 8 (de dood, transformatie) sextiel (verenigen) Neptunus (bedrog, misleiding, water, aardschokken) en Saturnus (beperkingen, beëindigingen, de dood, wijsheid) in levensgebied 10 (aanzien, eer). Deze twee laatste planeten maken een inconjunct (intensiteit, activering van grote gebeurtenissen) met de Maan (het volk, emotionele omwentelingen) in levensgebied 3 (moed, energie). Deze Maan (het volk, emotionele omwentelingen) maakt weer een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met de planeten van het 7e levensgebied (zakelijke partnerschappen, vijanden).

Jupiter en Venus staan in de Nakshatra (Maanhuis) van Ardra (meester van de tranen) Deze Nakshatra is zeer ongunstig en wordt gesymboliseerd door een traan. Het geeft een sterk verlangen naar materialisme aan, wat later anderen dan moeilijkheden bezorgt. Dit zijn gebeurtenissen die besloten liggen in de ‘geboortehoroscoop’ van de Verenigde Staten van 1776 en op een bepaald moment tot uiting komen.

 

De horoscoop (tweede tekening van dit artikel) van de Verenigde Staten van dit jaar (transits van 4-7-2020):

De Dasha Vimshottari Pratyantar (periode wanneer een planeet de grootste trom slaat) is momenteel Venus (geld, luxe goederen) in levensgebied 7 (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.) en die maakt een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met Ketu (terroristen, geweld, andere werelden, ongelukken), de Maan (het volk, emotionele omwentelingen), Jupiter retrograde (gezondheid, uitbreiding, vrijheid, geld) en Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) in levensgebied 2 (geld). Venus (ook geld) staat hier in het eigen teken Stier (geld, heel veel geld). Venus (geld) in eigen teken lijkt mooi, maar door iets verder kijken komt daar veel verandering in.

Er wordt namelijk een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Neptunus (water, aardschokken, bedrog, fraude, en ‘buitenaards’) in levensgebied 4 (gebouwen, land, geheimen) gemaakt en een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met levensgebied 2 (geld) waar de planeten Ketu (terroristen, geweld, andere werelden, ongelukken), de Maan(het volk, emotionele omwentelingen), Jupiter retrograde (gezondheid, uitbreiding, vrijheid, geld) en Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) in staan.

Deze laatste 4 planeten maken weer een oppositie ((conflict, balans, heroriëntatie) met Rahu (kracht/macht, geld, manipulatie, corruptie), Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en de Zon (wereldleiders, autoriteiten) in het 8e levensgebied (transformatie, dood). Met al deze constellaties, kan gezegd worden dat Venus (geld) erg slecht staat.

Ook Neptunus retrograde (water, aardschokken, bedrog, fraude, ‘buitenaards’) in levensgebied 4 (gebouwen, land, geheimen) maakt nog een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Venus (geld) in levensgebied 7 (zakelijke partnerschappen, vijanden, etc.).

Mars (woede, wapens, oorlog) maakt ook een vierkant (actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels) met Rahu (epidemieën, obsessies, extremen, ongelukken), Mercurius retrograde (massa communicatie, internet, import/export, massale reizen) en de Zon (wereldleiders, autoriteiten) in levensgebied 8 (transformatie, de dood). Ook maakt Mars (woede, wapens, conflicten bloed) maakt nog een vierkant met Ketu (terroristen, andere werelden, ongelukken), de Maan (het volk, emotionele omwentelingen), Jupiter retrograde (gezondheid, uitbreiding, vrijheid, geld) en Pluto retrograde (kracht/macht, manipulatie, corruptie) in levensgebied 2 (geld). Dit in zijn geheel wordt wel T-vierkant (grootse gebeurtenis) genoemd. Een T-vierkant gevormd door Mars staat symbolisch voor strijd. Dat er (gewapende) opstanden gaan komen en er geweld gaat worden toegepast, mag niet uitgesloten worden.

Saturnus en Uranus maken altijd rond de 12 jaar een hard aspect met elkaar. Nu is Saturnus retrograde (structuur en organisatie) en maakt een (laatste kwartier) vierkant met Uranus (revolutie en vrijheid). Dit aspect geeft overduidelijk aan dat de huidige manier van leven niet de weg naar de toekomst is. Dit betekent dat problemen op een creatieve manier moeten worden opgelost en niet zoals we dat altijd hebben gedaan. Gaat dit niet goedschiks, dan gaat het kwaadschiks. Verandering hoort immer bij het leven.

Rahu (epidemieën, obsessies, extremen, ongelukken) , Mercurius retrograde (massa communicatie, massale reizen, internet, import/export) en de Zon (wereldleiders, presidenten) in het 8e levensgebied (transformatie, de dood) maken een inconjunct (complicaties, ongelukken, beëindigingen) met Saturnus retrograde (beperkingen, beëindiging, dood, wijsheid) in het 3e levensgebied (moed, energie).

Nog een keer Rahu (epidemieën, obsessies, extremen, ongelukken), Mercurius retrograde (massa communicatie, massale reizen, internet, import/export) en de Zon (wereldleiders, presidenten) in het Nakshatra (Maanhuis) van Ardra (meester van de tranen) in levensgebied 8 (transformatie, de dood). Zoals eerder gezegd wordt Ardra (meester van de tranen) met 3 planeten benadrukt in het 7e levensgebied. Deze Nakshatra staat heel ongunstig en wordt gesymboliseerd door een traan. Dit geeft een sterk verlangen naar materialisme aan, wat later tot moeilijkheden kan leiden.

 

 

d.d. 14-4-2020: Het Corona-virus Covid-19 astrologisch bezien (deel 2)

 

In mijn nieuwsbrief van 19-3-2020 had ik het alleen over de conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter. Maar er is meer en daar wil ik het nu over hebben.

In de periode 1347-1351 heerste ‘de Zwarte Dood’ ofwel de pestepidemie, wat toen vele miljoenen slachtoffers heeft geëist. In die periode was er een samenstand van Saturnus en Pluto. Ook Jupiter was er bij betrokken. Nu is dit weer het geval (anno 2020) en wij ervaren het Corona-virus.

Er van uitgaande dat deze 3 planeten (zo vlak bij elkaar) onze huidige pandemie aangeven, dan lijkt het erop dat op korte termijn het Corona-virus verdwijnt. Ik verwacht rond eind april/begin mei 2020. Saturnus is namelijk recent een ander teken (Waterman) ingegaan, waardoor de kracht van de samenstand van deze planeten afneemt. Maar hoe gaat het dan verder…..

Eerst maar eens wat astrologische begrippen:

 

De meest belangrijke planeten voor wereldgebeurtenissen:

Uranus gaat o.a. over: veranderingen, rebellie, plotselinge en onverwachte gebeurtenissen, schokken, aardbevingen, computers, uitvindingen.

Neptunus gaat o.a. over: bedrog, misleiding, verwarring, ontkenning, spiritualiteit, hoger bewustzijn, oceanen, vloeistoffen, olie en gas, gevoeligheid, paranormaal.

Pluto gaat o.a. over: kracht, controle, manipulatie, transformatie, onderwereld, misdaad, geheimen, obsessies, uitbarstingen, wraak, het grote geld, atoomenergie, overheid, corruptie, geboorte, dood, genezen.

 

De aspecten, die krachtige gebeurtenissen veroorzaken:

Aspecten zijn onderlinge afstanden in graden tussen de planeten:

0 graden. Betekenis: intensiteit, activering en grote gebeurtenissen.

90 graden. Betekenis: actie, crisis, hard, moeilijk, obstakels.

150 graden. Betekenis: Complicaties, ongelukken, beëindigingen, dood.

180 graden. Betekenis: Conflict, balans, heroriëntatie.

 

Retrograde planeten:

Planeten kunnen soms voor een periode langzamer bewegen en zelfs (visueel) achteruit gaan. In de astrologie betekent dit dat de kwaliteiten van planeet zich te sterk manifesteren (positief of negatief). Bijvoorbeeld Jupiter retrograde kan aangeven dat de economie langzamer gaat draaien of bijna kan stilvallen.

 

Duiding komende periode:

Hieronder een overzicht van bijzondere planeetstanden, waar wij de komende maanden mee te maken krijgen. Voor de ‘niet-astroloog’ is dit weinig zeggend, maar geloof mij; er komt het één en ander op ons af.

 

15/5 t/m 18/6 (vier planeten retrograde: Pluto, Saturnus, Jupiter, Venus)

19/6 t/m 23/6 (vijf planeten retrograde: Pluto, Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius)

21/6 Zonsverduistering in Kreeft, 0 graden.

24/6 t/m 25/6 (zes planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius)

26/6 t/m 12/7 (vijf planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter, Mercurius)

29/6 Mars gaat het teken Ram binnen en maakt vierkantsaspect met Steenbok.

30/6 Conjunctie Jupiter met Pluto (beiden retrograde)

13/7 t/m 15/8 (vier planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Saturnus, Jupiter)

4/8 Vierkant Mars met Jupiter retrograde.

13/8 Vierkant Mars met Pluto retrograde.

16/8 t/m 10/9 (vijf  planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter)

24/8 Vierkant Mars met Saturnus retrograde.

11/9 t/m 13/9 (zes planeten retrograde: Pluto, neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars)

14/9 t/m 29/9 (vijf planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Saturnus, Mars)

29/9 Vierkant Mars retrograde met Saturnus.

30/9 t/m 4/10 (vier planeten retrograde: Pluto, Neptunus, Uranus, Mars)

5/10 t/m 14/10 (drie planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars

9/10 Vierkant Mars retrograde met Pluto stationair (stilstand)

15/10 t/m 3/11 (vier planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars, Mercurius)

19/10 Vierkant Mars retrograde met Jupiter.

4/11 t/m 15/11 (drie planeten retrograde: Neptunus, Uranus, Mars.

12/11 Conjunctie Jupiter met Pluto.

14/12 Totale zonsverduistering  in Boogschutter, 23 graden.

21/12 Conjunctie Jupiter met Saturnus in teken Waterman.

23/12 Vierkant Mars met Pluto.

 

Uitleg bovenstaande data met planeetbewegingen en planeetconstellaties:

Gangbaar is dat er altijd wel één, twee en/of soms drie planeten retrograde lopen. Maar op 19/6 gaan er vijf planeten retrograde lopen en op 24/6 zelfs zes planeten(zie uitleg boven over retrograde)

Ook zie je dat er de nodige aspecten gemaakt gaan worden van belangrijke planeten (zie voor betekenissen hier boven). Vooral de maand augustus trekt mijn belangstelling, omdat dan de planeet Mars driemaal een vierkants-aspect maakt met 3 verschillende planeten. Mars staat dan heel sterk (in eigen teken Ram) en zorgt ervoor dat de gebeurtenissen worden geactiveerd. Mijns inziens zal er dan veel wijsheid van regeringsleiders gevraagd worden. Het kan twee kanten opgaan. Of Mars laat nieuwe initiatieven zien om de crisis weer te boven te komen of oude conflicten (die op de achtergrond geraakt zijn) laaien weer op, zoals bijvoorbeeld V.S.-Iran en/of V.S.-China of anders.

Maar alles hangt, volgens mij, af van hoe wij uit de lock-down komen. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk naar het oude (economische motieven) en daar zit juist het gevaar. Want eind juni gaat Saturnus weer terug (retrograde) het teken Steenbok in en maakt dan weer de bovengenoemde conjunctie. En Jupiter is daar ook nog steeds. Dat maakt de kans groot, dat het virus weer terugkomt. Maar er is altijd een vrije wil en wij allen hebben het zelf in de hand, maar breekt het virus toch weer uit. Dan is de ramp niet te overzien. Immers conjuncties Jupiter/Pluto zorgen altijd voor grootschalige gebeurtenissen die overweldigend zijn.

 

Volgende nieuwsbrief (half mei 2020):

Dan wil ik de horoscoop van de Verenigde Staten (4-7-1776, Philadelphia, 18 uur, 29 minuten en 24 seconden) analyseren en ook de geboortehoroscoop van Donald Trump. Deze twee horoscopen combineer ik dan met de huidige stand van de planeten. En je begrijpt natuurlijk, dat ik daar wel een reden voor heb. Heel interessant! Wordt vervolgd......

 

 

d.d. 19-03-2020: Corona-virus vanuit astrologisch perspectief (deel 1) 

 

De astrologie heeft haar bestaansrecht te danken aan de cycli van planeten. Een cyclus die een grote impact heeft op onze wereld is die van Pluto en duurt ongeveer 248 jaar. Op 26 januari 2008 kwam Pluto het dierenriemteken Steenbok binnen, om er weer op 20 november 2024 uit te mogen gaan.

 

Kenmerkend voor de cyclus van de planeet Pluto is dat er een soort van grote schoonmaak wordt gehouden door het dierenriemteken (Steenbok) waarin deze nu staat. Pluto zorgt er met zijn doorgang in dit teken voor dat regels (die in eerste instantie de economische groei belemmerde) nu worden verminderd. Er kan dan sneller economisch herstel intreden en de economie in zijn algemeenheid wordt dan ook sterk gestimuleerd.

 

Eigenlijk kan je zeggen dat Pluto de eigenschappen van zo’n dierenriemteken eerst sterk gaat benadrukken, daarna deze zelfs uit de hand doen lopen, om vervolgens de knelpunten duidelijk te maken en er mee te gaan confronteren. Steenbok is een teken dat onder andere staat voor geld, economie en efficiency.

 

Binnen deze grote cyclus van Pluto door Steenbok is op 12 januari van dit jaar een conjunctie (samenstand van planeten) geweest van Saturnus en Pluto. Ook dit is een cyclus en staat in de astrologie bekend als de ‘cyclus van crisis en destructie’. Dit mag je uitleggen als een correctie op de ongeremde vooruitgang en dat alles niet vanzelfsprekend is. Astrologen beschouwen deze conjunctie als een moment in de tijd waarop wereldwijde ontwikkelingen (economisch, financieel, politiek, sociaal, etc.) op een punt van 'no return' zijn gekomen.  

 

Hier vlak voor (op 26 december 2019) was er een Nieuwe Maan in het dierenriemteken Steenbok, die gepaard ging met een zonsverduistering. Van oudsher altijd duidelijk een aanwijzing voor naderend onheil. Maar we zijn er voor dit jaar nog niet, want de belangrijkste gebeurtenis voor dit jaar moet nog komen. Namelijk de conjuncties van Pluto, Saturnus en Jupiter die zich verspreid over dit jaar (2020) nog gaan afspelen.

 

Na de conjunctie van Saturnus en Pluto op 12 januari j.l., gaat daarnaast de planeet Jupiter tussen april en november driemaal conjunct staan met Pluto. De thematiek van een Jupiter-Pluto-conjunctie geeft een grondige verandering op het gebied van inzichten, visie, en toekomstperspectieven op alle denkbare terreinen, maar met name op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. En als klap op de vuurpijl krijg je in december nog een keer een conjunctie tussen Jupiter en Saturnus. Alhoewel je normaal gesproken van de planeet Jupiter mooie dingen mag verwachten, zit dat er volgens mij niet in. Jupiter staat namelijk in 'val' in het teken Steenbok en kan zijn goede energie niet uiten.

 

Eigenlijk valt deze laatste conjunctie net niet meer in het teken Steenbok, maar in het opvolgende dierenriemteken Waterman. Dit betekent dat een periode van dik 200 jaar Jupiter-Saturnus-conjuncties in het element Aarde (daar valt Steenbok onder) wordt afgesloten. Een periode van materialisme en daaruit voortvloeiend kapitalisme met als machtsmiddel geld - wat zo kenmerkend was van de industriële revolutie - gaat ten onder. Het tijdperk van materialistische welvaart (element Aarde) gaat nu over in een tijdperk van informatietechnologie, geestelijk-spirituele en creatieve innovaties (element Lucht, waar het teken Waterman onder valt)